ບຸກຄົນແລະຄອບຄົວ

ການ​ຖອນ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ  

ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ ຈະ​ສາ​ມາດ​ຂໍ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ຜ່ານ myGov ໂດຍ​ຂໍ​ໄດ້​ຮອດ​ຈຳ​ນວນ $10,000 ຈາກ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ​ຂອງ​ຕົນ ກ່ອນ  ວັນ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2020.

ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເອົາ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ​ຂອງ​ທ່ານ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຍອດ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ອາດ​ຈະ​ໄປ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລາຍ​ໄດ້​ເມື່ອ​ຮອດ​ຍາມ​ອອກ​ກິນ​ເບັ້ຍ​ບຳ​ນານ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ຈົ່ງ​ໄປ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ກ່ອນ​ຈະ​ຍື່ນ​ຂໍ​ຖອນ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ​ຖອນ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ​ໄດ້​ທີ່ www.ato.gov.au/early-access, ຫຼື ​ລົມ​ກັບ ATO ເປັນ​ພາ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​ກໍ​ໄດ້, ໃຫ້​ໂທ​ຫາ ບໍ​ລິ​ການ​ແປ​ເອ​ກະ​ສານ​ແລະ​ແປ​ພາ​ສາ (TIS National) ທີ່​ເລກ​ໂທ 13 14 50.

ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໄລ່​ທີ່

ການ​ໄລ່​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໂຈະ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫົກ​ເດືອນ​ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບ​ານ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ແລະ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ພິ​ເສດ. ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ແລະ​ຜູ້​ເຊົ່າ​ຖືກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ເລື່ອງ​​ຂໍ້ສັນ​ຍາ​​ປີກ​ຍ່ອຍກັນ​ໃນ​ລະ​ຍະ​ສັ້ນ. ໃຫ້​ສອບ​ຖາມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ແລະ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ຂໍ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

​ທາງ​ເລືອກອັດ​ຕາການ​ເບີກ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ

ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ສຸດ​​ໃນ​ການ​ເບີກ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ກິນເງິນ​ບຳ​ນານຈາກ​ເງິນ​ຊຸບ​ເປີ ຫຼື ລະ​ບົບ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ໄດ້​ຖືກຫຼຸດ​ລົງ​ 50% ​ສຳ​ລັບ​ປີ​ລາຍ​ໄດ້ 2019-20 ແລະ 2020-21 ​ເພື່ອຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ການ​ເສັຍ​ດຸນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ການ​ເງິນ​ເຊິ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຍ້ອ​ນ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ COVID-19,

ສຳ​ລັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​, ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບິ່ງ​ທີ່ www.ato.gov.au/drawdown

ການຈ່າຍເງິນ JobKeeper

ການຈ່າຍເງິນ JobKeeper ອູ້ມຊູບັນດາທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກ COVID19ດ້ວຍການຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າຈ້າງພະນັກງານຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຄົນອອສເຕຣລຽນສາມາດຮັກສາວຽກຂອງພວກເຂົາໄວ້ໄດ້ອີກຫຼາຍຄົນຂຶ້ນ.ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ມີລາຍໄດ້ອີກ.

ນາຍຈ້າງຂອງພວກທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບຖ້າພວກເຂົາກະວ່າຈະຕ່າງໜ້າພວກທ່ານໃນການຂໍເອົາການຈ່າຍເງິນ JobKeeper ເປັນຄັ້ງລະສອງອາທີດໃຫ້.

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ ທີ່ www.ato.gov.au/jobkeeper

ຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ                           

​ມີການ​ຕົວະ​ຕົ້ມໂດຍ​ອ້າງ​ໃສ່ COVID-19 ​ແລະ​ ການ​ຕົວະ​ຕົ້ມ​ແບບ​ອື່ນໆທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນອອສເຕຣລຽນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ຖືກ​ນັກ​ຕົ້ມ​ຕິດ​ຕໍ່​ມາ​ຫາຫຼື​ສົງ​ໄສ​ພຶດ​ຕິ​ກຳທີ່​ສົ່ງ​ມາ​ທາງ​ອີ​ເມ​ລ, SMS ຫຼື ໂທ​ລະ​ສັບ, ໃຫ້​ສອບ​ຖາມ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ເສັຍ​ກ່ອນ.

ຖ້າວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການພົວພັນຂອງ ATO ເປັນຂອງແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຈົ່ງຢ່າຕອບ.  ຈົ່ງໂທຫາ ສາຍຊ່ວຍເລື້ອງຕົ້ມຕົວະ ຂອງ ATO (ATO Scam Hotline) ຕາມເລກໂທ 1800​ 008 540 ຫຼື ເຂົ້າຢ້ຽມເບິ່ງທີ່ www.ato.gov.au/scams

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງໄດ້ລັກ ຫຼື ໃຊ້ເອກກະລັກຕົວຕົນຂອງທ່ານໄປໃນທາງຜິດ ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ເສັຍພາສີໃນການສ້າງຕັ້ງເອກກະລັກຕົວຕົນໃນການເສັຍພາສີໄດ້ໃໝ່.

ນອກນີ້ ທ່ານ​ກໍ​ຍັງສາ​ມາດ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ພວ​ກ​ເຮົາ​ຮູ້ ຖ້າ​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ນຶ່ງ ຫຼື ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃດ​ນຶ່ງເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ໂດຍ​ແຈ້ງ​ໄປທີ່ www.ato.gov.au/tipoff.

ການຈ່າຍເງິນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ

Services Australia ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ທາງດ້ານການເງິນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນ Centrelink ແລ້ວກໍຕາມ.  ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປສູນບໍລິການ.  ທ່ານສາມາດໃຊ້ຕົວເລືອກການບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າຫາພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະໄດ້.  ຖ້າທ່ານເປັນລູກຄ້າຢູ່ແລ້ວ, ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຍ້ອນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ coronavirus (COVID-19). ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນຫລາຍພາສາໃຫ້ໄປທີ່ servicesaustralia.gov.au/covid19