ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ COVID-19.