ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ COVID-19

ການ​ມີ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ COVID-19 ທີ່​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສຳ​ລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ​ໃນ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລັຍ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ທ່ານ, ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ພົ້ນໄພ​ຈາກໂຄ​ໂຣ​ນາ​ໄວ​ຣັ​ສ.

ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ COVID-19 ຈະ​ມີ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ຄົນ​ໃນ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລັຍ​ໂດຍບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ລຽນຫຼືບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ຢູ່​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ. ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ລວມ​ເຖິງ​ຜູ້​​ທີ່ບໍ່​ມີ​ບັດ​ເມ​ດີ​ແຄ​ຣ໌, ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ດ້າວ ແລະ ຜູ້​ຂໍ​ລີ້​ໄພ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເລື່ອງສຸຂະພາບເປັນພາສາຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງ: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ