ການອູ້ມຊູດ້ານທຸລະກິດແລະການເງິນ

​ໄດ້​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ໄວ້​ໃຫ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອູ້ມ​ຊູ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ສຳ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ແລະ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ຄອບ​ຄົວ.