ການອູ້ມຊູດ້ານທຸລະກິດແລະການເງິນ

ຂໍ້ມູນມີຢູ່ໃນງົບປະມານປີ 2021/22, ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ດ້ານການເງິນແລະສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ສຳ ລັບທຸລະກິດ, ແລະບຸກຄົນແລະຄອບຄົວ.