ການ​ສຶກ​ສາ

ໄດ້​ມີ​ການ​ອູ້ມ​ຊູ​ພິ​ເສດ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ, ພໍ່​ແມ່ ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ການ​​ສຶກ​ສາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ຊະ​ລໍ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ COVID-19.

ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ