ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໂຣກ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ (COVID-19)

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:  ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ມີອັນຕະລາຍແລະສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ:  ຄະນະບໍລິຫານສິນຄ້າບຳບັດ (Therapeutic Goods Administration )ເປັນຜູ້ ອະນຸມັດ ວັກຊີນ ສຳລັບໃຊ້ໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍ.  ວັກຊີນທັງໝົດໄດ້ຖືກທົດສອບຢ່າງລະອຽດເພື່ອຄວາມປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ໃຊ້ໃນອອສເຕຣເລັຍ. ນີ້້ລວມເຖິງການວິເຄາະຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການທົດລອງທາງຄລີນິກ, ສ່ວນປະກອບ, ເຄມີສາດ, ການຜະລິດແລະປັດໃຈອື່ນໆ.  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນ COVID-19 ສາມາດຫາພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ TGA ທີ່ https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines.

ນອກເໜືອຈາກການປະເມີນທຸກໆວັກຊີນ COVID-19 ທຸກໆຊຸດແລ້ວ Therapeutic Goods Administration ຈະຕິດຕາມກວດກາວັກຊີນເພື່ອຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກຈັດຈຳໜ່າຍ ຢູ່ອອສເຕຣເລັຍ.  ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານ ອອສເຕຣເລັຍຍັງ ກຳລັງຕິດຕາມໂຄງການສັກຢາກັນປ້ອງກັນໂຣກຢູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ລວມທັງປະເທດອັງກິດ, ເຢັຍຣະມັນ ແລະ ນໍຣ໌ເວ.  ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຊາວອອສເຕຣເລັຍສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກຊິນ COVID-19 ທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດຕິພາບ.

ຖ້າທ່ານປະສົບກັບຜົນຂ້າງຄຽງຈາກວັກຊີນ, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບແລະລາຍງານໄປທີ່ TGA (1300 134 237).

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:  ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະເສັຍຊີວິດຈາກຜົນຂ້າງຄຽງທາງລົບຂອງວັກຊີນຫຼາຍ ກ່ວາຈາກ COVID-19 ເອງ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ:  ວັກຊີນໃດໆກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ.  ຜົນຂ້າງຄຽງຫຼັກຈາກວັກຊີນໄດ້ແກ່ ການມີອາການເຈັບ, ອາການແດງຫຼືໃຄ່ບວມບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກ, ເຈັບຫົວຫຼືເປັນໄຂ້ເລັກນ້ອຍແລະອ່ອນເພັຍ.  ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍການກິນຢາບັນເທົາອາການເຈັບປວດແລະບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈ.

Therapeutic Goods Administration - ພະແນກຄວບຄຸມຢາຂອງອອສເຕຣເລັຍ - ຈະບໍ່ອະນຸມັດວັກຊີນທີ່ບໍ່ປອດໄພແລະບໍ່ມີປະສິດຕິພາບ.  ນຶ່ງໃນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາ ກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດແມ່ນຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງ.

ອອສເຕຣເລັຍມີຂະບວນການການອະນຸມັດທີ່ດີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຢາໃດໆທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງທາງລົບທີ່ຮຸນແຮງຈະບໍ່ຖືກອະນຸມັດໃນປະເທດນີ້.  ວຽກຂອງ TGA ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ກັບການອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາຍັງຕິດຕາມເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດແລະການເຜີຍແຜ່ຢູ່ທີ່ນີ້. ບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອປະໄວ້ໃຫ້ເປັນໂອກາດ.

ຖ້າທ່ານປະສົບກັບຜົນຂ້າງຄຽງຈາກວັກຊີນ, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບແລະລາຍງານໄປທີ່ TGA (1300 134 237).

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ລັດຖະບານ ກຳລັງ ນຳໃຊ້ວິທີການສັກວັກຊີນເພື່ອເປັນການປິດບັງ / ດັດແກ້ DNA ຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ວັກຊີນຖືກສັກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ພວກມັນບໍ່ເອົາສິ່ງໃດອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແລະ ພວກມັນກໍບໍ່ປ່ຽນແປງ ດີເອັນເອ ຂອງທ່ານ.  ວັກຊີນ COVID-19 ລຸ້ນໃໝ່ບາງຈຳນວນ ໃຊ້ສ່ວນນຶ່ງຂອງ Messenger RNA (mRNA) ເພື່ອສັ່ງໃຫ້ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ພູມຕ້ານທານຕໍ່ COVID-19.  mRNA ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກັບ ດີເອັນເອ ຂອງທ່ານເລີຍ.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ເຊື້ອໄວຣັສປ່ຽນສາຍພັນໄວຫຼາຍສະນັ້ນວັກຊີນຈະບໍ່ມີຜົນຫຍັງເລີຍ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ໄວຣັສທັງໝົດ ກໍປ່ຽນສາຍພັນທັງນັ້ນ.  ມັນເປັນເລື້ອງທຳມະດາຂອງວິວັດທະນາການ ທຳມະຊາດຂອງພວກມັນແລະ COVID-19 ກໍບໍ່ຕ່າງກັນ. ອີງຕາມຫຼັກຖານ, ວັກຊີນ COVID-19 ຍັງຄົງມີຜົນກັບສາຍພັນໃໝ່.

ມັນອາດຈະ ໝາຍຄວາມວ່າຄົນເຮົາຕ້ອງການສັກຢາເພີ່ມ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ - ຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.

ວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປະຈຸບັນໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດຕິພາບສູງໃນການປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງຈາກ COVID-19.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ຜູ້ທີ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແລະ ຫາຍເຊົາດີແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ COVID-19 ນັ້ນ ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ. ເນື່ອງຈາກກວ່າໄວຣັສຊະນິດນີ້ເປັນຂອງໃໝ່, ພວກເຮົາຈຶງບໍ່ຮູ້ວ່າພູມຕ້ານທານຕາມ ທຳມະຊາດຈະຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຄີຍມີ COVID-19 ແລ້ວກໍຕາມ, ທ່ານກໍ່ຍັງຄວນໄດ້ຮັບວັກຊິນ COVID-19 ເມື່ອທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:   ຢາວັກຊີນ COVID-19 ບັນຈຸ ຊອັບແວຣ໌ / ໄມໂຄຣຊິບ ທີ່ໃຊ້ ສຳລັບການ ເຝົ້າລະວັງ

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ບໍ່ມີວັກຊິນ COVID-19 ໃດໆ ບັນຈຸຊອບແວຣ໌ ຫຼື ໄມໂຄຣຊິບ.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນໆກ່ຽວກັບ COVID-19

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:  ເດັກນ້ອຍເປັນ “ຜູ້ແພ່ຂະຫຍາຍຂັ້ນສູງ” ຂອງ COVID-19

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຍັງນ້ອຍຮູ້ວ່າເປັນ "ຜູ້ແພ່ຂະຫຍາຍຂັ້ນສູງ” ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ໂຕບັກທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນວ່າເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຫຼັກຖານໃນປະຈຸບັນ ສຳ ລັບ COVID-19 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການແພ່ເຊື້ອຈາກເດັກໄປຫາເດັກໃນໂຮງຮຽນແມ່ນັິດປົກກະຕິ . ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໃນທົ່ວໂລກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສນີ້ໄດ້ເກີດຂື້ນກັບເດັກອາຍຸນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນສາມາດເປັນໄປໄດ້, ຫຼັກຖານໃນປະຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄວຣັສທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດ COVID-19.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ອອສເຕຣເລັຍບໍ່ສາມາດຫາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງການແພດໄດ້ພຽງພໍ (ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ໜ້າ ກາກ, ຊຸດເຄື່ອງມືທົດສອບ)

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ອອສເຕຣເລັຍໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳເລັດຫຼາຍໃນແບນໂຄ້ງ, ເຊິ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຫລີກລ້ຽງການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ໂຮງໝໍຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາມີອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີຜລິດຕະພັນທີ່ຜລິດຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ອອສເຕຣເລັຍຕະຫຼອດເວລາ.  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄັງສະສົມຢາແຫ່ງຊາດຍັງມີເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢາງດີ ແລະຍັງໄດ້ສັ່ງຊື້ ໜ້າກາກຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງພັນລ້ານອັນເພື່ອການຈັດສົ່ງຈົນຮອດປີ 2021.

ຄະນະ ກຳມະການທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍ, ລວມທັງເຄືອຂ່າຍພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຫ້ອງທົດລອງສາທາລະນະສຸກໄດ້ພົບປະກັນເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ການປະເມີນຄືນ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດ COVID-19 ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການກວດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕອບສະ

ໜອງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເຮົາຕໍ່ ການແພ່ລະບາດ ຂອງ COVID-19.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:  ບັນດາໂຮງໝໍ ຂອງອອສເຕຣເລັຍຈະບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກ COVID-19

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ອອສເຕຣເລັຍໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳເລັດຫຼາຍໃນການແບນເສັນໂຄ້ງ, ເຊິ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ໂຮງໝໍ ຂອງພວກເຮົາ. ປະເທດອອສເຕຣເລັຍມີລະບົບສຸຂະພາບລະດັບໂລກທີ່ຈັດວາງເປັນຢ່າງດີເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມໃນລະຍະການແພ່ລະບາດຂອງ COVID -19 ຖ້າ ຈຳເປັນ.  ນີ້ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການເພີ້ມຕື່ມຕຽງໃນໂຮງໝໍ, ອຸປະກອນທາງການແພດ, ວັດສະດຸຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງານທາງການແພດໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍ, ລັດຖະບານຂອງ ຣັດ ແລະອານາເຂດ ແລະ ພາກສ່ວນສຸຂະພາບເອກະຊົນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ການປິດກັ້ນສອງອາທິດຈະຢຸດການແພ່ຂະຫຍາຍຂອງ COVID-19

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ການກຳນົດຂໍ້ ຈຳກັດເປັນເວລາສອງຫາສາມອາທິດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການຍົກເລີກ ແລະ ກັບຄືນສູ່ຊີວິດປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດການແພ່ລະບາດຂອງ COVID-19.  

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີໂຣກ COVID -19 ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ.  ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກປິດລັອກພຽງສອງອາທິດ, ຄົນທີ່ເປັນໂຣກ COVID -19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການອາດຈະປ່ອຍຄົນອື່ນສຳຜັດກັບໄວຣັສໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວໃນເວລາທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຖືກເປີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປິດລອັກ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແພ່ຂະຫຍາຍຂອງ COVID-19 ຊ້າລົງແມ່ນການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີຢູ່ມື ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈ, ຮັກສາຄວາມຫ່າງໄກທາງຮ່າງກາຍ, ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ໄປຮັບການກວດທົດຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ແລະໃສ່ ໜ້າກາກຖ້າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີການແພ່ກະຈາຍຂອງຊຸມຊົນທີ່ຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງ ຈຳນວນກໍລະນີໃໝ່ ໃນແຕ່ລະມື້ໃນອອສເຕຣເລັຍແລະບ່ອນທີ່ມີການແພ່ເຊື້ອຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ

ໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຈຳກັດໃດໜຶ່ງ ທີ່ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການ ນຳໃຊ້.  ທຸກໆຄົນຄວນອັບເດດໂຕເອງດ້ວຍຂໍ້ ຈຳກັດໃນປະຈຸບັນໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງ  www.australia.gov.au.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ການກວດທຸກຄົນຈະຢຸດການແພ່ລະບາດ ຂອງໂຣກ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ການກວດບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງການແພ່ລະບາດ ຂອງໄວຣັສ.

ນຶ່ງໃນບັນດາເສົາຫຼັກພື້ນຖານໃນການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ COVID-19 ແມ່ນການທົດສອບໃຫ້ທັນທ່ວງທີປັບຂະ

ໜາດໄດ້ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ການທົດສອບວິນິດໄສມີບົດບາດ ສຳຄັນໃນການ ກຳນົດການລະບາດຂອງພະຍາດ, ການແຈ້ງການກ່ຽວກັບກໍລະນີ ແລະ ການຈັດການການຕິດຕໍ່ ແລະ ໃນທ້າຍທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ໄວຣັສ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການທົດສອບດ້ານລົບຕໍ່ COVID-19 ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າທ່ານຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຫຼື ສ່ຽງຕໍ່ຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດທົດສອບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ COVID-19 ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ ສຳ ຜັດກັບ SARS-CoV-2 (ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ COVID-19) ແຕ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະມີອາການ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີແລະຄວາມຫ່າງໄກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະ ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນເມື່ອຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.  ການກະທຳ ເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມກັບການທົດສອບຕາມເປົ້າ ໝາຍ, ຈະຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ  ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນລະບົບສຸຂະພາບຂອງອອສເຕຣເລັຍ.

ການຈັດການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນການເພີ່ມ ຈຳນວນຄົນປ່ວຍ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນພາກພື້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບຕ້ອງໄດ້ວາງເປົ້າ ໝາຍ ຢ່າງລະມັດລະວັງຮອບຄອບເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງການຮັກສາການຄວບຄຸມການລະບາດແລະການປົກປ້ອງຄວາມຍືນຍົງຂອງຫ້ອງປະຕິບັດການ ແລະ ພື້ນທີ່ການທົດສອບ.

ການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຊາວອອສເຕຣລຽນທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ (asymptomatic) ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນະນຳຢ່າງຍິ່ງ.  ຍຸດທະສາດການທົດສອບນີ້ບໍ່ແມ່ນວິທີການລະບາດວິທະຍາສາດ ຫຼື ວິທີການທີ່ຄຸ້ມຄ່ານການລະບຸການແພ່ເຊື້ອ.  ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍຮັບຮູ້ວ່າມັນອາດຈະມີບົດບາດ ສຳ ລັບການກວດໂດຍບໍ່ມີອາການ ໃນສະພາບການສະເພາະ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງພະຍາດ. ສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ຮວມເຖິງການຕັ້ງຄ່າ ຂອງການລະບາດ, ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເແພ່ເຊື້້ອໄປບ່ອນທີ່ເກີດເຫດຕໍ່າ, ປະຊາກອນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການ ສຳຜັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມການແພ່ເຊື້ອ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຊິ່ງຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຮ້າຍແຮງຖ້າຕິດເຊື້ອ.ລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍສືບຕໍ່ແນະນຳ ວ່າໃຫ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດການທົດສອບລວມທັງໂຄງການກວດຄັດກອງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອາການໂດຍປຶກສາກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສາທາລະນະສຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜູ້ ອຳ ນວຍການຫ້ອງທົດລອງ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ວ່າມີການນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ ເໝາ ສົມແລະມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈຸດຢືນຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍກ່ຽວກັບການທົດສອບໂດຍບໍ່ມີອາການຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Department of Health website.  

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ຊຸດເຄື່ອງມືການທົດສອບແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ການທົດສອບ COVID-19 ແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼາຍ. ທຸກໆວິທີການທົດສອບທີ່ໃຊ້ໃນອົດສະຕາລີໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກເຂົາສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍອົງການ Therapeutic Goods Administration (TGA) (TGA) ແລະ ຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ ຈຳ ເປັນໃນບັນດາໂຄງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ສຳ ລັບ SARS-CoV-2 (ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ COVID-19).

ໃນອອສເຕຣເລັຍ ການທົດສອບປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້ polymerase (PCR) ທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ນການທົດສອບມາດຕະຖານ ຄຳ ທີ່ໃຊ້ໃນການວິນິດໄສການຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະຕ້ອງ ເກັບຕົວຢ່າງຂອງການຫາຍໃຈເພື່ອ ດຳ ເນີນການທົດສອບ. ການທົດສອບ PCR ແມ່ນມີຄວາມໄວ ຫຼາຍແລະ ກວດພົບຊິ້ນສ່ວນທາງພັນທຸກັມທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເຊິ່ງສະເພາະເຈາະຈົງກັບ SARS-CoV-2 ໃນຕົວຢ່າງການຫາຍໃຈ.

ເທັກໂນໂລຢີການທົດສອບໃໝ່ໆ ທີ່ອອສເຕຣເລັຍຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນຢ່າງຮບຄອບ ໂດຍ TGA ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແລະຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືຂອງຜົນໄດ້ຮັບແລະຊ່ວຍໃຫ້ການສະ ໜອງ ທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງມັນ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນທີ່ຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ COVID-19 ລວມຢູ່ໃນທະບຽນຜະລິດຕະພັນການການບຳບັດຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ TGA ທີ່: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:   ໂຄໂຣນໄວຣັສ ເປັນເລື້ອງຫຼອກລວງ

ຂໍ້ເທັດຈິງ: COVID-19 ແມ່ນເກີດມາຈາກໂຣກ coronavirus (SARS-CoV-2), ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງໄວຣັສຕະກູນໃຫຍ່ ທີ່ສາມາດ ນຳ ໄປສູ່ການຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈທັງໃນມະນຸດແລະສັດ. ການຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ໄຂ້ຫວັດ ທຳມະດາຈົນເຖິງການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.  COVID-19 ແພ່ຂະຫຍາຍໂດຍທາງຝອຍນ້ຳລາຍ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ເປື້ອນ.

ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ ຫ້ອງທົດລອງອ້າງອີງການຕິດເຊື້ອໂຣກ Victorian (VIDRL)) ຢູ່ສະຖາບັນ ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນ Peter Doherty, ແມ່ນຫ້ອງທົດລອງ ທຳ ອິດທີ່ຢູ່ນອກປະເທດຈີນທີ່ແຍກເຊື້ອ SARS-CoV-2. VIDRL ໄດ້ແບ່ງປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ແຍກໄດ້ກັບຫ້ອງທົດລອງອື່ນໆຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາ, ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການກວດສອບການກວດວິນິດໄສ ສຳ ລັບ COVID-19.

ອອສເຕຣເລັຍໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກເຄືອຂ່າຍຊ່ຽວຊານຂອງຫ້ອງທົດລອງພະຍາດວິທະຍາສາດສາທາລະນະແລະເອກະຊົນທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະການຮັບຮອງທີ່ ເໝາະສົມໃນການກວດສອບແລະ ຢັ້ງຢືນ SARS-CoV-2.   ຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ໃນການຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບຂະ ໜາດ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຕໍ່ຄວາມ ສຳ ເລັດຂອງອອສເຕຣເລັຍ ໃນການເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງແບນຮາບລົງ ແລະຫຼີກລ້ຽງອັດຕາການຕິດເຊື້ອທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນປະເທດອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຄົນທີ່ມີໂຣກ COVID-19 ແລະ ຈຳ ນວນຄົນທີ່ເສັຍຊີວິດຈາກໂຣກນີ້ແມ່ນເກັບ ກຳ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ ແລະທົ່ວໂລກ. ຂໍ້ມູນຖືກຕີພິມເຜີຍແພ່ທຸກໆມື້ໂດຍກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ອອສເຕຣເລັຍ Australian Department of Health.

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ໜ້າ ກາກບໍ່ມີປະສິດຕິພາບແລະ / ຫຼື ບໍ່ປອດໄພ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ: ໜ້າ ກາກ, ເມື່ອໃຊ້ກັບຄວາມລະມັດລະວັງອື່ນໆເຊັ່ນ: ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ, ການຢູ່ຫ່າງກັນຂອງຮ່າງກາຍ, ແລະ ການຢູ່ເຮືອນ ແລະ ການທົດສອບເມື່ອບໍ່ສະບາຍ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ COVID-19 ຊ້າລົງ.

ເຊັ່ນດຽວກັບໄວຣັສທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນຫຼາຍ, SARS-CoV-2 (ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ COVID-19) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແຜ່ລາມຈາກບັນດາຢອດຝອຍທີ່ຕິດໄວຣັສເຊິ່ງຜະລິດໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເວົ້າ, ໄອ  ຫລືຈາມ. ການແຜ່ກະຈາຍຍັງສາມາດເກີດຂື້ນຜ່ານ ໜ້າ ດິນທີ່ເປື້ອນ. ຫນ້າກາກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທາງເດີນຫາຍໃຈ, ລວມທັງ COVID-19, ມີ ຫລື ບໍ່ມີອາການ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນອື່ນໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຝອຍລົມຫາຍໃຈທີ່ຕິດເຊື້ອ.  ໜ້າ ກາກແມ່ນໃຊ້ໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກແລະດູແລຮັກສາຕົວເອງເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກສາລະຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍຈາກຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອລະບົບຫາຍໃຈ, ລວມທັງ COVID-19.

ການໃສ່ ໜ້າ ກາກແມ່ນພຽງແຕ່ ໜຶ່ງ ບາດກ້າວໃນການເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງ COVID-19 ຊ້າລົງແລະບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການລະມັດລະວັງປ້ອງກັນອື່ນໆ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳຄັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີໃນມືແລະລະບົບຫາຍໃຈ, ການຢູ່ຫ່າງກັນທາງຮ່າງກາຍ, ແລະ ການຢູ່ເຮືອນ ແລະ ການກວດເມື່ອບໍ່ສະບາຍ. 

ບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໃສ່ ໜ້າ ກາກແມ່ນບໍ່ປອດໄພ ຫຼື ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາເຊັ່ນ: ຂາດອອັກຊີເຈນ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານດູແລສຸຂະພາບໄດ້ໃສ່ ໜ້າ ກາກເປັນເວລາດົນນານເປັນເວລາຫລາຍປີໂດຍບໍ່ມີບັນຫາເຫລົ່ານີ້. 

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ ສຳ ຄັນໃນການຕອບໂຕ້ຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລັຍຕໍ່ COVID-19.

SBS ຍັງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ແອັບ ຕ່າງໆໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ ບຣາວເຊີ ເພື່ອແປຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ. ຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຖືກກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເປັນພາສາອັງກິດເຂົ້າເບິ່ງທີ່ www.australia.gov.au.