ສຸ​ຂ​ະ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ

​ພະ​ແນກ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ໄດ້​ຂຽນ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ຄູ່​ມື​ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອູ້ມ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແລະ​ບຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕົນ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ວິ​ທີ​ການ​​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ COVID-19.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບິ່ງ swa.gov.au/coronavirus

ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ