ຢາວັກຊີນ COVID-19

ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງອອສເຕຣເລັຍຈົ່ງໄປສັກຢາກັນພະຍາດ. ອັນນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳຂອງທາງການສາທາລະນະສຸກ.

ຢາວັກຊີນ COVID-19 ແມ່ນຟຣີສຳລັບທຸກໆຄົນໃນອອສເຕຣເລັຍ, ເຊິ່ງລວມມີ:

  • ຜູ້ທີ່ຖືວີຊ່າຂອງປະເທດອອສເຕຣເລັຍ
  • ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຈາກຕ່າງປະເທດ
  • ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
  • ແຮງງານທີ່ເປັນມາຍເກຣີນ
  • ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ, ແລະ
  • ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວີຊ່າທີ່ຍັງຢູ່ໃນກຳນົດ.

ເມື່ອຄົນໃນອອສເຕຣເລັຍໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງຫຼືສະຖານະພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເກັບກຳ.

ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີສິດຫຼືຕ້ອງລົງທະບຽນກັບ Medicare ເພື່ອຮັບການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ຟຣີ. ເພື່ອຊອກຫາຄລີນິກສັກຢາ ທີ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັດ Medicare, ໃຫ້ໃຊ້ COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ COVID-19 vaccine information in your language.

ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ