Домашно насилство

Тешките времиња не се изговор за уште потешки времиња дома. Ако сте изложени на семејно насилство или малтретирање, или знаете некого кој е во таква ситуација, јавете се на 1800RESPECT на телефон 1800 737 732 за бесплатни совети во доверба и помош. На располагање во секое време, за жени и мажи. Поддршка преку интернет исто така на располагање на http://www.1800respect.org.au/