Поединци и домаќинства

Рано ослободување на superannuation

Поединци кои ги исполнуваат условите и привремени жители кои ги исполнуваат условите ќе можат да поднесат барање на интернет преку myGov да имаат пристап до $10,000 од нивниот superannuation пред 1 јули 2020 година.

Од 1 јули 2020 до 24 септември 2020 година поединци може да имаат пристап на уште $10,000.

Раното располагање со вашиот superannuation ќе влијае на билансот на вашиот superannuation и може да влијае на вашиот приход кога ќе се пензионирате. Размислете да побарате финансиски совет пред да побарате рано ослободување на вашиот superannuation.

Повеќе информации за раното ослободување на superannuation може да добиете на www.ato.gov.au/coronavirus, или ако сакате да разговарате со Даночната служба (АТО) на ваш јазик, јавете се на Преведувачката служба (TIS National) на 13 14 50.

Без присилно иселување

Владите на државите и териториите ќе го „замрзнат“ присилното иселување за период од шест месеци. Сопствениците на куќа/стан и станарите се поттикнуваат да преговараат за краткорочни договори. За повеќе детали проверете кај владата на вашата држава или територија.

Опции за минимална стапка на повлекување за пензионери

Условот за минимално повлекување (minimum drawdown requirement) за пензии врз основа на сметка (account based pensions) и слични производи е намален за 50% за годините на приход (income years) 2019-20 и 2020-21, како помош за ублажување на значајните загуби на финансиските пазари како последица на пандемијата на КОВИД-19.

За повеќе информации, видете на www.ato.gov.au/drawdown

Одржување на системот безбеден и праведен

Значително е зголемен бројот на Австралијаните кои станале жртви на измами во врска со КОВИД-19 и други измами. Ако мислите дека ве контактирал некој измамник или имате сомневања во врска со некој имејл, ЅМЅ или телефонска порака, најнапред проверете кај нас.       

За повеќе информации, видете на www.ato.gov.au/scams.

Ако сте загрижени дека информации за вашиот данок или superannuation се украдени или користени без ваша дозвола, вие треба:

  • Да ја проверите вашата myGov сметка, ако ја имате, и да проверите дали вашите податоци сеуште се точни
  • Да се јавите на нашиот Центар за поддршка на идентитетот на клиенти (Client Identity Support Centre) на 1800 467 033, за да ви се помогне да го заштитите вашиот даночен идентитет.

Исто така, може да ни јавите на www.ato.gov.au/tipoff ако мислите дека некој поединец или бизнис не постапува правилно.

Исплати и услуги од Владата

Services Australia би можеле финансиски да ви помогнат дури и ако сеуште не добивате исплата од Centrelink. Нема потреба да одите во канцеларија на Centrelink. Може да ги користите нашите опции за самоуслужување. Исто така може да разговарате со социјален работник. Ако сте веќе корисник, поради коронавирусот (КОВИД-19) дојде до промени на нашите исплати и услуги. За повеќе информации на поголем број јазици видете на servicesaustralia.gov.au/covid19