Вакцини против COVID-19

Ги поттикнуваме сите кои живеат во австралиската заедница да се вакцинираат. Тоа е во согласност со здравствените совети.

Вакцините против COVID-19 се бесплатни за сите во Австралија, вклучително:

  • носители на австралискз виза
  • посетители од странство
  • ученици и студенти од странство
  • странски (migrant) работници
  • баратели на азил, и
  • лица кои немаат важечка виза.

Кога се вакцинираат луѓе во Австралија, информации за нивниот доселенички статус или државјанство не се собираат.

За да бидете бесплатно вакцинирани против COVID-19, вие не треба да имате право на Medicare или да сте регистрирани за Medicarе. За да видите во која клиника не ви треба Medicare картичка, користете COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

За повеќе информации за програмата на вакцинација против COVID-19 на вашиот јазик, посетете COVID-19 vaccine information in your language.

Информативни листови