Здравје и безбедност на работа

Safe Work Australia подготви упатство за да им помогне на бизнисите и поединците да ги разберат нивните должности според законите за заштита на здравјето и безбедноста на работа, и како да се справат со ризиците од КОВИД-19.

За повеќе информации видете на swa.gov.au/coronavirus