Individwi u djar

Rilaxx bikri ta' superanwazzjoni

Individwi eliġibbli jistgħu japplikaw online permezz ta’ myGov biex ikollhom aċċess għal sa $10,000 mis-superanwazzjoni tagħhom qabel 31 ta' Diċembru 2020.

L-aċċess bikri tas-super tiegħek jaffettwa l-bilanċ tas-super tiegħek u jista' jaffettwa d-dħul tal-irtirar futur tiegħek. Ara li tikseb parir finanzjarju qabel ma tapplika għar-rilaxx bikri tas-super.

Ikseb aktar tagħrif dwar ir-rilaxx bikri tas-super f’www.ato.gov.au/early-access jew kellem lil ATO fil-lingwa tiegħek, ċempel lis-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar (TIS National) fuq 13 14 50.

L-ebda żgumbramenti

L-iżgumbramenti se jiġu postposti għal sitt xhur mill-gvernijiet tal-istat u tat-territorju. Sidien u kerrejja huma mħeġġa jitkellmu dwar ftehimiet għal żmien qasir. Iċċekkja mal-gvern tal-istat jew tat-territorju rispettiv tiegħek għal aktar dettalji.

Għażliet tar-rata minima ta' ġbid għall-irtirati

Ir-rekwiżit minimu ta' ġbid ta' pensjonijiet ibbażati fuq il-kont u prodotti simili tnaqqsu b'50% għas-snin ta' dħul 2019-20 u 2020-21 biex jgħin itaffi t-telf sinifikanti fis-swieq finanzjarji bħala riżultat tal-pandemija COVID-19.

Għal aktar informazzjoni, żur www.ato.gov.au/drawdown

Il-Pagament tal-JobKeeper

Il-pagament tal-JobKeeper jissapportja negozji li ġew milquta b’mod sinifikanti mill-COVID19 billi jgħin rigward l-ispejjeż tal-pagi tal-ħaddiema, biex aktar Awstraljani jkunu jistgħu jżommu l-impieg tagħhom u jkomplu jaqilgħu dħul.

Min iħaddmek ser javżak jekk biħsiebhom jikklejmjaw għall-pagament ta’ kull ħmistax ta’ JobKeeper għan-nom tiegħek.

Għal aktar tagħrif żur www.ato.gov.au/jobkeeper

Inżommu s-sistema sigura u ġusta

Kien hemm żieda sinifikanti  f’qerq li għandhom x’jaqsmu ma’ COVID-19 u qerq ieħor li fil-mira tagħhom kienu Awstraljani. Jekk taħseb li int ġejt ikkuntattjat minn persuna li trid tqarraq bike (scammer) jew qed tissuspetta dwar xi email, SMS jew telefonata, iċċekkja l-ewwel magħna.

Jekk qatt jiġik dubju  jekk l-interazzjoni tal-ATO hijiex ġenwina jew le, tweġibx. Ċempel lill-Linja Speċjali tal-Qerq tal-ATO (ATO Scam Hotline) fuq 1800 008 540 jew żur www.ato.gov.au/scams

Jekk taħseb li xi ħadd seraq jew uża ħażin l-identità tiegħek, nistgħu ngħinuk. Aħna nagħtu tagħrif, pariri u għajnuna biex ngħinu lil min iħallas it-taxxa jerġa’ jistabilixxi l-identità tagħhom tat-taxxa.

Tista' tgħarrafna wkoll jekk tħoss li xi ndividwu jew negozju  mhux qed jagħmel l-affarijiet kif suppost www.ato.gov.au/tipoff.

Pagamenti u servizzi tal-Gvern

Services Australia jistgħu jgħinuk finanzjarjament anki għadek mintix tirċievi pagament ta’ Centrelink. M’hemmx għalfejn tmur f’ċentru ta’ servizz. Int tista’ tuża l-għażliet s-self-service. Int tista’ titkellem ma’ social worker. Jekk int diġà klijent, hemm tibdiliet għall-pagamenti u għas-servizz tagħna minħabba l-coronavirus (COVID-19). Għal aktar tagħrif f’numru ta’ lingwi mur fuq servicesaustralia.gov.au/covid19