Ir-razziżmu mhux aċċettabbli

Jekk tara jew tesperjenza diskriminazzjoni razzjali, fastidju jew mibegħda, toqgħodx tissapportiha; tkellem.

Jekk int vittma ta’ mġieba razzista

 • Jekk tkun aggredit jew mhedded bi vjolenza, ikkuntattja lill-pulizija.
  • F'sitwazzjoni ta' emerġenza jew ta' theddida għall-ħajja, ċempel Triple Zero (000) u staqsi għall-pulizija.
  • Jekk għandek bżonn l-għajnuna tal-pulizija, iżda m'hemm l-ebda periklu immedjat, ċempel il-Linja Telefonika tal-Għajnuna tal-Pulizija (131 444).
 • Jekk ma jkun hemm l-ebda vjolenza involuta, u jekk ma hemm l-ebda periklu  li tagħmel hekk, inti għandek mnejn  tkun trid tittratta s-sitwazzjoni int stess billi tqajjemha direttament mal-persuna jew in-nies involuti.
 • Jekk il-kuntatt dirett ma jsolvix is-sitwazzjoni, jew jekk ma tħossokx komdu tagħmel dan, tista' tagħmel ilment lill-Kummissjoni Awstraljana għad-Drittijiet tal-Bniedem (AHRC).

Il-poter tal-persuni li jkunu fil-qrib

Jekk in-nies li raw r-razziżmu jitkellmu kontra dan, dan jagħmel lill-persuna li tkun immirata tħossha ssapportjatha, u tista' tagħmel lill-persuna li tkun razzista terġa' tikkunsidra l-imġieba tagħha. Tpoġġix lilek innifsek f’riskju. Iżda jekk ma jkunx hemm periklu li tagħmel hekk, tkellem u ssapportja lill-vittma. Anki sempliċi ġest  jista' kun effettiv.

Jekk tara imġieba razzista tista':

 • Titkellem – għid li hi razzista, ħalli l-ħati jkun jaf li mhux aċċettabbli
 • Issapportja lill-vittma - oqgħod ħdejn il-persuna li qed tkun fil-mira u staqsihom jekk humiex ok
 • Ħu xhieda – irrekordja l-inċident fuq it-telefon tiegħek, ħu ritratt tal-aggressur  u irrapporta lill-awtoritajiet

Il-Kummissjoni Awstraljana għad-Drittijiet tal-Bniedem għandha pariri għal persuni fil-qrib, żur https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Diskriminazzjoni razzjali u d-drittijiet tiegħek

Fl-Awstralja huwa kontra l-liġi li tagħmel xi ħaġa fil-pubbliku abbażi tar-razza, il-kulur, l-oriġini nazzjonali jew etnika ta' persuna jew grupp ta' nies li x'aktarx toffendi, tinsulta, tumilja jew tintimida. Din it-tip ta' mġieba hija kklassifikata bħala mibegħda razzjali.

Eżempji ta' mibegħda razzjali jistgħu jinkludu:

 • materjal razzjalment offensiv fuq l-internet, inklużi eforums, blogs, siti tan-netwerking soċjali u siti ta' qsim ta' vidjow
 • kummenti jew stampi offensivi razzjalment f'gazzetta, rivista jew pubblikazzjoni oħra bħal fuljett jew flyer
 • diskorsi razzjalment offensivi waqt manifestazzjoni pubblika
 • kummenti razzjalment abbużivi f'post pubbliku, bħal ħanut, post tax-xogħol, park, fuq trasport pubbliku jew fl-iskola
 • kummenti razzjalment abbużivi f'avvenimenti sportivi minn plejers, spettaturi, kowċis jew uffiċjali.

Il-liġi għandha l-għan li toħloq bilanċ bejn id-dritt li tikkomunika liberament ('libertà tal-kelma') u d-dritt li tgħix ħielsa mill-mibegħda razzjali. Ċerti azzjonijiet jistgħu ma jmorrux kontra l-liġi jekk isiru “b’mod raġonevoli u b’rieda tajba”.

Id-diskriminazzjoni razzjali sseħħ meta persuna tiġi ttrattata b'mod inqas favorevoli minn persuna oħra f'sitwazzjoni simili minħabba r-razza, il-kulur, id-dixxendenza tagħha, l-oriġini nazzjonali jew etnika jew l-istatus ta' immigrant bħalma meta tirrifjuta li tikri dar lil persuna minħabba li huma ta' sfond razzjali  jew il-kulur tal-ġilda partikulari.

Id-diskriminazzjoni razzjali sseħħ ukoll meta hemm regola jew politika li hija l-istess għal kulħadd iżda għandha effett inġust fuq nies ta' razza, kulur, dixxendenza, oriġini nazzjonali jew etnika jew status ta' immigrant partikulari bħal kumpanija li tgħid li l-impjegati m'għandhomx jilbsu kpiepel jew Ilbies ieħor li jgħatti r-ras fuq il-post tax-xogħol, li x'aktarx ikollu effett inġust fuq nies minn xi sfondi razzjali / etniċi.

Jekk tesperjenza diskriminazzjoni razzjali jew mibegħda tista' tagħmel ilment lill-Kummissjoni Awstraljana għad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-proċess tal-ilment huwa sempliċi, bla ħlas  u flessibbli.

Biex tressaq ilment mal-Kummissjoni Awstraljana għad-Drittijiet tal-Bniedem, żur www.humanrights.gov.au/complaints

Servizz Nazzjonali tal-Informazzjoni

Is-Servizz Nazzjonali tal-Informazzjoni (NIS) tal-Kummissjoni Awstraljana għad-Drittijiet tal-Bniedem jipprovdi informazzjoni u riferimenti għal individwi, organizzazzjonijiet u min iħaddem dwar firxa ta' kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u diskriminazzjoni. Dan is-servizz huwa bla ħlas u kunfidenzjali.

L-NIS jista':

 • jagħtik informazzjoni dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tiegħek taħt il-liġi federali tad-drittijiet tal-bniedem u l-liġi ta’ kontra d-diskriminazzjoni
 • jiddiskuti jekk tkunx tista’ tagħmel ilment lill-Kummissjoni jew kif il-liġi tista' tapplika għas-sitwazzjoni tiegħek
 • jagħtik informazzjoni dwar kif tagħmel ilment, tirrispondi għal ilment jew tittratta kwistjonijiet speċifiċi ta’ diskriminazzjoni
 • jirreferik għal organizzazzjoni oħra li għandha mnejn tkun tista' tgħinek 

Jekk jogħġbok innota li l-NIS ma tistax tipprovdi parir legali.

Tista' tikkuntattja lill-NIS permezz tat-:

Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar

Is-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar (TIS Nazzjonali) huwa servizz ta' interpretar għal nies li ma jitkellmux bl-Ingliż. Il-biċċa l-kbira tas-servizzi tat-TIS Nazzjonali huma bla ħlas għal dawk li ma jitkellmux bl-Ingliż.

Pariri u Benesseri tas-Saħħa Mentali

Servizz ġdid ta’ sapport 24/7 ddisinjat speċifikament biex jgħin lin-nies matul il- pandemija COVID-19 huwa disponibbli bla ħlas għall-Awstraljani kollha.

Is-servizz ta’ sapport jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Għal servizzi ta’ sapport ta' kriżi personali u ta’ saħħa mentali, tista' tikkuntattja lil Beyond Blue fuq 1800 512 348 jew Lifeline fit-13 11 14 f'kull ħin.

Kids Helpline huwa servizz b'xejn għaż-żgħażagħ ta’ bejn il-5 u l-25. It-tfal, iż-żgħażagħ u l-adulti żgħażagħ jistgħu jċemplu 1800 551 800 f'kull ħin.