ဗီဇာများနှင့် နယ်စပ်

ခရီးသွား ပိတ်ပင်မှုများ

သြစတြေးလျနိုင်ငံ နိုင်ငံသား- မဟုတ်သူ အားလုံးနှင့် အမြဲနေထိုင်သူ-မဟုတ်သူ အားလုံးတို့အား သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားမြစ်သည့် ခရီးသွား ပိတ်ပင်မှု တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ထားပါသည်။

ခရီးသွား ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခံရသူများမှာ ကြင်ဖော်ဖက်များ၊ မှီခိုကလေးသူငယ်များ၊ တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူများနှင့် အမှန်အကန် ပေါင်းသင်းလျက်ရှိသည့်ကြင်ဖော်ဖက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သော သြစတြေးလျနိုင်ငံ နိုင်ငံသားများနှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတို့၏ မိသားစုဝင် အရင်းများ ဖြစ်သည်။ အားလုံးသော ခရီးသည်များသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ၁၄ ရက် အထိအတွေ့မဲ့ အထီးတည်းနေထိုင်ခြင်းကို ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။  

ယာယီ ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ

မိမိတို့၏ လက်ရှိ ဗီဇာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဆက်လက် နေထိုင်လိုသည့် ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူများသည် နောက်ထပ် ဗီဇာ တစ်ခုအတွက် လျှောက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်သူများသည် မိမိတို့၏ အခြေအနေများနှင့် လိုက်ဖက်သည့် ဗီဇာအသစ် ရှာရန် မိမိတို့၏ ဗီဇာနည်းလမ်းများကို စူးစမ်းသင့်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် အဆိုပါ ဗီဇာအတွက် လျှောက်ထား နိုင်မနိုင် စစ်ဆေးသင့်သည်။  

ခရီးသွား ပိတ်ပင်မှုများနှင့် ဗီဇာများတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို covid19.homeaffairs.gov.au တွင်ကြည့်ရှုပါ။