ပညာရေး

ကျွန်ုပ်တို့ COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို နှေးကွေးအောင် လုပ်နေစဥ် အပိုပံ့ပိုးမှုကို ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ မိဘများနှင့် ပညာရေးပို့ချပေးသူများအတွက် ဆောက်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိပါသည်။