တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အိမ်ထောင်စုများ အတွက်

အိမ်မှ နှင်ချခြင်း မရှိရ

ပြည်နယ်နှင့် အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေ အစိုးရများသည် အိမ်မှ နှင်ချခြင်းများကို ခြောက်လ ဆိုင်းငံ့ထားပါလိမ့်မည်။ အိမ်ရှင်များ နှင့် အိမ်ငှါးများကို ရေတို သဘောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေ အစိုးရနှင့် စိစစ်ပါ။

အငြိမ်းစားယူသူများအတွက် အနည်းဆုံး ထုတ်ယူရမည့် နှုန်းထား နည်းလမ်းများ

ငွေစာရင်း အခြေခံထားသည့် ပင်စင်များ နှင့် အလားတူ ကိစ္စများအတွက် အနည်းဆုံး ထုတ်ယူရန် ပင်စင်ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက် ၅၀% သို့ COVID-19 ကမ္ဘာ့ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကြောင့် ငွေကြေး စျေးကွက်၌ သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးမှုကို သက်သာစေရန်အတွက် လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။

ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို www.ato.gov.au/drawdown တွင်ကြည့်ပါ။

JobKeeper ထောက်ပံ့ကြေး

အစိုးရ၏ JobKeeper ထောက်ပံ့ကြေးငွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကြောင့် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထိခိုက်ခံရသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများအတွက် ယာယီ စိုက်ထုတ်ပေးသည့်ငွေကြေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ရထိုက်ခွင့်ရှိသော အလုပ်ရှင်များ၊ တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်သည့်သူများနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့၏ ရထိုက်ခွင့်ရှိသော အလုပ်သမားများအတွက် JobKeeper ထောက်ပံ့ငွေကို လက်ခံရရှိရန် လျှောက်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းငွေကို ATO က အလုပ်ရှင်အား ပေးရမည့်ကာလအတွက် ၎င်းကာလကုန်ဆုံးချိန်၌ လစဥ် ပေးခဲ့သည်။

စီးပွားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် JobKeeper ထောက်ပံ့ငွေကို Business Portal ရှိ ATO ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ATO online services မှတစ်ဆင့် စာရင်းသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ခဲ့သည်၊ အကယ်၍ ၎င်းသူတို့သည် တစ်ဦးလုပ်ကိုင်သည့်သူဖြစ်လျှင် myGov ကို သုံးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် BAS မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ စာရင်းသွင်း လျှောက်ထားနိုင်ခဲ့သည်။

JobKeeper ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို www.ato.gov.au/JobKeeper တွင်ကြည့်ပါ။

JobMaker Hiring Credit

JobMaker Hiring Credit အစီအစဉ်ဆိုသည်မှာ စီးပွားလုပ်ငန်းများအတွက် အသက် 16–35 နှစ် အကြားရှိ လူငယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများကို အပို အလုပ်ခန့်ရန်အတွက် မက်လုံးပေးသည့် စွဲဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရထိုက်ခွင့်ရှိသည့် အလုပ်ရှင်များသည် JobMaker Hiring Credit ထောက်ပံ့ကြေးငွေများကို 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 7 ရက်နှင့် 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 6 ရက်အကြား ၎င်းတို့ငှါးရမ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အပိုအလုပ်သမား တစ်ဉီးစီအတွက် ရရှိနိုင်သည်။

နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုက် www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit တွင် ကြည့်ရှုပါ။

စနစ်ကို လုံခြုံပြီး မျှတစွာ ထားရှိခြင်း

သင့်အား ငွေပေးစေရန် သို့မဟုတ် သင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးစေရန် လှည့်ဖြားသည့် လိမ်လုပ်ဇာတ်များကို သတိထားပါ။

လိမ်လုပ်ဇာတ်လုပ်သူများသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ အခွန်ရုံး (ATO) ကဲ့သို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖြစ်သည်ဟု မကြာခဏ ဟန်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ATO တစ်ဦး၏ အဆက်အသွယ်လုပ်မှုမှာ အစစ်အမှန် ဟုတ်မဟုတ် မသေချာ မရေရာ ဖြစ်ဘူးလျှင် မပြန်ကြားပါနှင့်။ ATO လိမ်လုပ်ဇာတ် တိုက်ရိုက်ဖုန်းလိုင်း ဖုန်း 1800 008 540 ကို ခေါ်ပါ သို့မဟုတ် နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် www.ato.gov.au/scams တွင်ကြည့်ရှုပါ။

အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးပေးငွေများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

Services Australia အနေဖြင့် သင့်အား အကယ်၍ သင် စင်တာလင့် (Centrelink) ထောက်ပံ့ကြေးငွေ မရရှိ နေသေးသည့်တိုင် ငွေကြေးအားဖြင့် ကူညီပေးကောင်း ပေးနိုင်သည်။ သင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့သွားရန် မလိုအပ်ပါ။ သင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်-ဝန်ဆောင်မှု နည်းလမ်းများကို သုံးနိုင်သည်။ သင် လူမှုရေးကိစ္စဝန်ထမ်း တစ်ဦးကိုလည်း ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီးဖြစ်လျှင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ကြေးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ပြောင်းလဲချက်များ ရှိသည်။ ဘာသာစကား အများအပြားဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို servicesaustralia.gov.au/covid19 တွင်ကြည့်ရှုပါ။