တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အိမ်ထောင်စုများ

အိုနာစာရန်ပုံငွေ (superannuation) စောစီးစွာ ထုတ်ပေးခြင်း

ရယူထိုက်သော တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များသည် myGov မှတစ်ဆင့် မိမိတို့၏ အိုနာစာရန်ပုံငွေကို ဒေါ်လာ $10,000 အထိ ထုတ်ယူရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် မတိုင်မီ အွန်လိုင်းဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

သင့် အိုနာစာရန်ပုံငွေ (superannuation) ကို စောစီးစွာ ထုတ်ယူခြင်းသည် သင့် လက်ကျန် အိုနာစာရန်ပုံငွေကို လျှော့နည်းစေမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ အနာဂတ် အငြိမ်းစားကာလ ဝင်ငွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အိုနာစာရန်ပုံငွေ စောစီးစွာ ထုတ်ပေးရေးအတွက် မလျှောက်ထားမီ ငွေကြေး အကြံဉာဏ်ကို တောင်းခံရန် စဥ်းစားပါ။

အိုနာစာရန်ပုံငွေ စောစီးစွာ ထုတ်ပေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန် www.ato.gov.au/early-access  တွင်ကြည့်ပါ သို့မဟုတ် သင့်ဘာသာစကားဖြင့် ATO နှင့် သင် စကားပြောဆိုရန် ဘာသာပြန် နှင့် စကားပြန် ဌာန (Translating and Interpreting Service (TIS National)) ဖုန်း 13 14 50 ကို ခေါ်ပါ။

အိမ်မှ နှင်ချခြင်း မရှိရ

ပြည်နယ်နှင့် အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေ အစိုးရများသည် အိမ်မှ နှင်ချခြင်းများကို ခြောက်လ ဆိုင်းငံ့ထားပါလိမ့်မည်။ အိမ်ရှင်များ နှင့် အိမ်ငှါးများကို ရေတို သဘောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ခံနယ်မြေ အစိုးရနှင့် စိစစ်ပါ။

အငြိမ်းစားယူသူများအတွက် အနည်းဆုံး ထုတ်ယူရမည့် နှုန်းထား နည်းလမ်းများ

ငွေစာရင်း အခြေခံထားသည့် ပင်စင်များ နှင့် အလားတူ ကိစ္စများအတွက် အနည်းဆုံး ထုတ်ယူရန် ပင်စင်ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဏာရေးနှစ်များအတွက် ၅၀% သို့ COVID-19 ကမ္ဘာ့ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကြောင့် ငွေကြေး စျေးကွက်၌ သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးမှုကို သက်သာစေရန်အတွက် လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။

ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို www.ato.gov.au/drawdown တွင်ကြည့်ပါ။

စနစ်ကို လုံခြုံပြီး မျှတစွာ ထားရှိခြင်း

သြစတြေးလျန်းလူထုအပေါ် COVID-19 နှင့် အခြားသော လိမ်ဇာတ်လုပ်မှုများဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခံရမှုများမှာ သိသိသာသာ တိုးပွားနေလျက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင် လိမ်ဇာတ်လုပ်သူထံမှ ဆက်သွယ်ခံရသည်ဟု ထင်မြင်လျှင် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်၊ SMS သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဦးစွာ စိစစ်ပါ။

ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို www.ato.gov.au/scams တွင်ကြည့်ပါ။

သင့် အခွန် သို့မဟုတ် အိုနာစာရန်ပုံငွေ အချက်အလက်များမှာ အခိုးခံရသည် သို့မဟုတ် သင့် ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ အသုံးပြုခံရသည်ဟု သင် စိုးရိမ်လျှင် သင့် လုပ်သင့်သည်မှာ-

  • သင့် myGov စာရင်း အကယ်၍ သင့်တွင် စာရင်းရှိလျှင် စစ်ဆေးပါ၊ သင့် အသေးစိတ်အချက်များမှာ မှန်ကန်နေသေးကြောင်း သေချာစေပါ
  • သင့် အခွန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Client Identity Support Centre ဖုန်း 1800 467 033 ကို ဆက်သွယ်ပါ။

ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး သို့မဟုတ် စီးပွားလုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ အမှန်အကန် လုပ်မနေကြောင်း သင် ခံစားရလျှင်လည်း သင် ကျွန်ုပ်တို့ကို www.ato.gov.au/tipoff ဖြင့် အသိပေးနိုင်သည်။

အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးပေးငွေများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

Services Australia အနေဖြင့် သင့်အား အကယ်၍ သင် စင်တာလင့် (Centrelink) ထောက်ပံ့ကြေးငွေ မရရှိနေသေးသည့်တိုင် ငွေကြေးအားဖြင့် ကူညီပေးကောင်း ပေးနိုင်သည်။ သင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့သွားရန် မလိုအပ်ပါ။ သင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်-ဝန်ဆောင်မှု နည်းလမ်းများကို သုံးနိုင်သည်။ သင် လူမှုရေးကိစ္စဝန်ထမ်း တစ်ဦးကိုလည်း ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီးဖြစ်လျှင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ် (COVID-19) ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ကြေးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ပြောင်းလဲချက်များ ရှိသည်။ ဘာသာစကား အများအပြားဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို servicesaustralia.gov.au/covid19 တွင်ကြည့်ရှုပါ။