भिषाहरु र सिमाना

यात्रामा रोकावट

गैर-अष्ट्रेलियाली र गैर-बासिन्दाहरुकोलागि अष्ट्रेलियामा प्रवेश निषेधित गरिएको यात्रा रोकावट लागू गरिएको छ।

श्रीमान, श्रीमती, ना-वालक आश्रयधारी, कानूनी अबिभावकहरु र डिफ्याक्टो पर्टनरहरु लगाएतका अष्ट्रेलियाली नगरिक र स्थायी वासिन्दाहरुको निकटतम परिवारका सदस्यहरु यस यात्रा रोकथाम निषेधबाट छुट पाउनेछन्। अष्ट्रेलिया आईपुगेपछी, सम्पूर्ण यात्रुहरुले १४ दिनको पुरा क्वारेनटाईन गर्नुपर्नेछ।

अस्थायी भिसा बहाकहरुकोलागि जानकारी

हालको भिसाको म्याद भन्दा बढी अष्ट्रेलियामा रहिरहन ईच्छुक व्यक्तीहरुले थप भिसाको निवेदन गर्नु पर्नेछ। भिसा बहाकहरुले उनिहरुको भिसाको विकल्पहरु जुन उनिहरुको परिस्थितीलाई सुहाऊँदो हुनेछ त्यसको अध्ययन गर्नु पर्नेछ र उनिहरुले निवेदन गर्न पाउने नपाउने जाँच्नुहोला। यात्रा रोकावट र भिसाको बारेमा थप जानकारीको लागि, covid19.homeaffairs.gov.au मा हेर्नुहोला।