कार्य स्वास्थ्य र सुरक्षा

सुरक्षा कार्य अष्ट्रेलिया(Safe Work Australia) ले व्यवशायहरु र व्यक्तीहरुकोलागि COVID-19 द्वारा हुन सक्ने खतरालाई व्यवस्थित गर्न मर्गदर्शन टेवा कार्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कानूनको मातहतमा विकाश गरेको छ।

थप जानकारीको लागि, swa.gov.au/coronavirus मा जानुहोला।

तथ्य पत्रहरु