कोभिड -19 का खोपहरू

अष्ट्रेलियामा सबैको लागि एक सुरक्षित र प्रभावी COVID-19 को खोप उपलब्ध गराएमा तपाईं, तपाईंको परिवार र तपाईंको समुदायलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ।

COVID-19 खोपहरू अष्ट्रेलियामा सबैको लागि निःशुल्क हुनेछ, चाहे तपाईं अष्ट्रेलियाको नागरिक वा स्थायी निवासी हुनुहुन्छ भनेपनि। यसमा मेडिकेयर कार्ड नभएका व्यक्तिहरू, विदेशी आगन्तुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, आप्रवासी कामदारहरू र शरणार्थीहरू समावेश छन्।

आफ्नो भाषामा थप जानकारीकोलागिः https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language मा हेर्नुहोला।

तथ्य पत्रहरु