व्यक्ति र परिवारहरुका लागि

अवकास नगर्ने

राज्य र प्रादेशिक सरकारले छ महिनाको लागि अवकासकोलागि रोकेको छ। घरधनिहरू र भाडामा लिनेहरूलाई छोटो अवधिका सम्झौताको बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। अधिक जानकारीको लागि तपाईंको सम्बन्धित राज्य वा प्रादेशिक सरकारसँग जाँच गर्नुहोस्।

सेवानिवृत्तहरुका लागि न्यूनतम निकाल्ने दर का विकल्पहरू

खातामा आधारित निवृत्तिभरण र समान खालका निवृत्तिभरणहरूको लागि न्यूनतम झिक्न २०१९-२० र २०२०-२१ आय वर्षहरूको लागि ५०% घटाइएको छ, जसमा  COVID-19 महामारीको परिणामका रूपमा वित्तीय बजारमा भएको महत्वपूर्ण घाटा कम गर्न मद्दत गर्दछ।

थप जानकारीको लागि, www.ato.gov.au/drawdown  मा हेर्नुहोला।

JobKeeper भुक्तानी

सरकारको JobKeeper भुक्तानी COVID-19 द्वारा अत्याधिक आर्थिक प्रभावित व्यवशायहरूको लागि थियो।

योग्य रोजगारदाताहरु, एकल व्यापारीहरु र अन्य संस्थाहरुले उनिहरुको योग्य कामदारहरुको लागि JobKeeper भुक्तानी हासिल गर्न सक्नेथियो। यो रोजगारदातालाई ATO द्वारा हरेक महिनाको मसान्त पछि भुक्तानी गरिएको थियो।

व्यवसायहरूले JobKeeper भुक्तानीको लागि ATO को Business Portal मार्फत नामांकन गर्न सक्दथे, ATO online services सेवाहरूमा myGov प्रयोग गरेर र यदि तिनिहरु एक्लो व्यापारी हुनुहुन्छ भने, वा दर्ता गरिएको कर वा BAS एजेन्ट मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ।

JobKeeper भुक्तानीको बारेमा  जानकारी www.ato.gov.au/jobkeeper मा हेर्नुहोस्।

JobMaker भर्ति क्रेडिट

JobMaker भर्ति क्रेडिट परियोजना व्यवशायहरुकोलागि थप युवा नोकरी खोज्नेहरु १६-३५ वर्ष उमेरका लाईरोजगार दिलाउने प्रहोत्साहन हो।

योग्य रोजगारदाताले  हरेक थप योग्य कामदारहरु ७ अक्टोबर २०२० र ६ अक्टोबर २०२१ बिच गरेमा JobMaker भर्ति क्रेडिट भुक्तानी हासिल गर्न सक्नेछन्।

थप जानकारीको लागि www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit मा हेर्नुहोला।

प्रणाली सुरक्षित र निष्पक्ष राख्ने

तपाईंलाई पैसा तिर्ने वा तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी दिनको लागि छलकपट गर्ने घोटालाहरू देखी होशियार हुनुहोस्।

स्क्यामरहरू(घोटलाकारी) प्राय: अष्ट्रेलियाली कर कार्यालय (ATO) जस्तै विश्वसनीय संगठनहरू जस्तो देखिन्छन्। यदि तपाइँ कहिले पनि निश्चित हुनुहुन्न भने ATO अन्तर्क्रिया साँचो हो कि भनेर, जवाफ नदिनुहोस्। तपाईं थप जानकारीको लागिATO Scam Hotline १८०० ००८ ५४० मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा www.ato.gov.au/scams भ्रमण गर्नुहोस् ।

सरकारी भुक्तानीहरु र सेवाहरु

यदि तपाईंले पहिल्यै Centrelink भुक्तानी प्राप्त गर्नुभएन भने पनि, सर्भिस अष्ट्रेलिया(Services Australia) ले तपाईलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ। तपाईलाई सेवा केन्द्रमा जान आवश्यक पर्दैन। तपाईं हाम्रो स्वयं सेवा विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ एक सामाजिक कार्यकर्ता को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पहिले नै ग्राहक हुनुहुन्छ भने, कोरोनाभाइरस(COVID-19)को कारण हाम्रो भुक्तानी र सेवाहरूमा परिवर्तनहरू छन् । धेरै भाषाहरूमा थप जानकारीको लागि servicesaustralia.gov.au/covid19 मा हेर्नुहोला।