व्यक्तीगत र घरायसी

निवृतिरण(superannuation) चाँडो निस्कासन

योग्य व्यक्तिहरू र योग्य अस्थायी बासिन्दाहरूले उनीहरूको $१०,००० डलरसम्मको पहुँच १ जुलाई २०२० अघिmyGov मार्फत अनलाइन आवेदन गर्न सक्नेछन्।

१ जुलाई २०२० देखि २४ सेप्टेम्बर २०२० सम्म व्यक्तिहरूले थप १०,००० डलरसम्म पहुँच गर्न सक्नेछन।

तपाइँको सुपर(super) चाँडो पहुँच गर्नाले तपाइँको सुपर ब्यालेन्समा असर पार्छ र तपाइँको भविष्यको सेवानिवृत्ति आयलाई असर गर्न सक्दछ। चाँडो सुपर निकाल्नको लागि आवेदन दिनु अघि वित्तीय सल्लाहकार संग राय लिनुहोस्।

चाँडो सुपरको निकाल्ने बारेमा थप जानकारी पाउनकोलागि www.ato.gov.au/coronavirus  मा हेर्नुहोला,  वा यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नो भाषामा ATO सँग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने, ट्रान्सलेन्टि एण्ड ईन्टरप्रेटिंग सर्भिस (TIS National) लाई 13 14 50मा फोन गर्नुहोस्।

अवकास नगर्ने

राज्य र प्रादेशिक सरकारले छ महिनाको लागि अवकासकोलागि रोकेको छ। घरधनिहरू र भाडामा लिनेहरूलाई छोटो अवधिका सम्झौताको बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। अधिक जानकारीको लागि तपाईंको सम्बन्धित राज्य वा प्रादेशिक सरकारसँग जाँच गर्नुहोस्।

सेवानिवृत्तहरुका लागि न्यूनतम निकाल्ने दर का विकल्पहरू

खातामा आधारित निवृत्तिभरण र समान खालका निवृत्तिभरणहरूको लागि न्यूनतम झिक्न २०१९-२० र २०२०-२१ आय वर्षहरूको लागि ५०% घटाइएको छ, जसमा  COVID-19 महामारीको परिणामका रूपमा वित्तीय बजारमा भएको महत्वपूर्ण घाटा कम गर्न मद्दत गर्दछ।

थप जानकारीको लागि, www.ato.gov.au/drawdown  मा हेर्नुहोला।

प्रणाली सुरक्षित र निष्पक्ष राख्ने

त्यहाँ COVID-19 र अन्य घोटालाहरु संग अष्ट्रेलियालीहरु माथीको लक्षमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई घोटलाकारीले सम्पर्क गरेको छ वा ई-मेल, SMS वा फोनको बारे शंकास्पद छ भने, पहिले हामीसंग जाँच गर्नुहोस्।

थप जानकारीको लागि, www.ato.gov.au/scams  मा हेर्नुहोला।

यदि तपाइँ चिन्तित हुनुहुन्छ कि तपाइँको कर वा सुपर जानकारी चोरी गरिएको छ वा तपाइँको अनुमति बिना प्रयोग गरिएको छ:

  • तपाइँको myGov खाता जाँच गर्नुहोस् कि, यदि तपाइँसँग छ र तपाइँको विवरणहरू अझै सहि छन् भनि निश्चित गर्नुहोस्
  • तपाइँको कर पहिचान सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नको लागि हाम्रो ग्राहक परिचय समर्थन केन्द्रलाई 1800 467 033 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

यदि तपाइँ महसुस गर्नुहुन्छ कि यदि व्यक्तिगत वा व्यवशायले सही कुरा गरिरहेको छैन भन्ने लागेमा पनि हामीलाई www.ato.gov.au/tipoff  मा सूचित गर्न सक्नुहुन्छ।

सरकारी भुक्तान र सेवाहरू

सर्भिसेस अष्ट्रेलिया(Services Australia)ले तपाईलाई यदि तपाईंले पहिल्यै सेन्ट्रलिंक(Centrelink) को भुक्तानी प्राप्त गर्नुभएन भने पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ। तपाईलाई सेवा केन्द्रमा जान आवश्यक पर्दैन। तपाईं हाम्रो स्वयं सेवा विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँले एक सामाजिक कार्यकर्ता को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पहिले नै ग्राहक हुनुहुन्छ भने, कोरोनाभाइरसको कारण हाम्रो भुक्तानी र सेवाहरूमा परिवर्तनहरू छन् (COVID-19)। धेरै भाषाहरूमा अधिक जानकारीको लागि servicesaustralia.gov.au/covid19 मा जानुहोस्।