Bedrijven

Verlenging JobKeeper

De JobKeeper-vergoeding, die oorspronkelijk tot 27 september 2020 zou lopen, blijft tot 28 maart 2021 beschikbaar voor in aanmerking komende bedrijven (waaronder zelfstandigen) en organisaties zonder winstoogmerk.

Ga voor een samenvatting van aankomende veranderingen naar treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

JobKeeper-vergoeding

De JobKeeper-vergoeding van de overheid is een tijdelijke subsidie voor bedrijven die aanzienlijk getroffen zijn door coronavirus (COVID-19).

In aanmerking komende werkgevers, zelfstandige handelaars en andere rechtspersonen kunnen een aanvraag voor JobKeeper-vergoedingen indienen voor een in aanmerking komende werknemer. Dit wordt elke maand achteraf door de ATO (Australische Belastingdienst) aan de werkgever betaald.

Bedrijven kunnen zich voor de JobKeeper-vergoeding registreren via het Business Portal (Bedrijfsportaal) van de ATO, in ATO online services (onlinediensten van de ATO) via myGov als u zelfstandig handelaar bent of via een geregistreerde belasting- of BAS-adviseur.

Ga voor informatie over bestaande JobKeeper-steun en -hulp beschikbaar via de ATO naar www.ato.gov.au/JobKeeper.

Garanderen van kasstroom om rekeningen en lonen te betalen

In aanmerking komende bedrijven en verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) die personeel in dienst hebben, kunnen bedragen krijgen van $ 20.000 tot $ 100.000 om de kasstroom te stimuleren door hun activiteitenoverzichten tot de maand of het kwartaal van september 2020 in te dienen.

Ga voor meer informatie naar:

Leerjongens en stagiaires

De overheid steunt de voortgezette ontwikkeling van hooggekwalificeerde werknemers in Australië en helpt in aanmerking komende bedrijven om leerjongens en stagiaires in dienst te houden met een loonsubsidie van 50 procent tot $ 21.000.

Ga voor meer informatie naar:

Krediet en leningen

Met een nieuw Coronavirus-SME Guarantee Scheme (garantieregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen) krijgt u eventueel toegang tot bijkomende leningen van deelnemende kredietver-strekkers om u tijdens de komende maanden te steunen.

De overheid garandeert 50 procent aan SME-kredietverstrekkers voor nieuwe ongedekte leningen om te worden gebruikt voor bedrijfskapitaal.

De overheid kent ook vrijstelling toe van verantwoorde leenplichten voor kredietverstrekkers die krediet verstrekken aan bestaande klanten van kleine ondernemingen.          

Deze vrijstelling is zes maanden geldig en is van toepassing op alle soorten krediet voor zakelijke doeleinden, waaronder nieuw krediet, verhogingen van kredietlimiet en kredietvariaties en -herstruc-tureringen.

Regio’s en bedrijfstakken steunen

De overheid heeft 1 miljard dollar gereserveerd om gemeenschappen, regio’s en bedrijfstakken te steunen die het zwaarst getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Deze fondsen zijn beschikbaar om te helpen tijdens de uitbraak en met het herstel. De overheid helpt bovendien onze luchtvaartsector met een pakket tot 715 miljoen dollar.

Investeren in uw bedrijf

De drempel van onmiddellijke afschrijving van activa is verhoogd van $ 30.000 naar $ 150.000 voor bedrijven met een geaggregeerde jaarlijkse omzet van minder dan 500 miljoen dollar.

Of u nu nieuwe apparatuur koopt voor uw opslagplaats of een tweedehands tractor, uw bedrijf kan tot 31 december 2020 voordeel halen uit de verhoogde en uitgebreide onmiddellijke afschrijving van activa.

Vervroegde afschrijving is ook beschikbaar voor in aanmerking komende bedrijven via een initiatief voor investeringsstimulans.

Ga voor meer informatie naar:

Instant asset write-off for eligible businesses (onmiddellijke afschrijving van activa voor in aanmerking komende bedrijven)

Backing business investment – accelerated depreciation

Ga ook naar: