Desinformatie en waarheid over Coronavirus (COVID-19)

VERZINSEL: u kunt coronavirus behandelen met antibiotica of antimalariamiddelen

FEIT: er is nog geen vaccin of behandeling voor coronavirus.

Onderzoekers over de hele wereld zijn hard aan het werk om een vaccin te ontwikkelen voor het virus. Er zitten momenteel verschillende vaccinkandidaten in klinische onderzoeken. We weten echter niet hoelang de ontwikkeling van vaccins zal duren.

Onderzoekers kijken ook naar het gebruik van nieuwe en momenteel beschikbare genees-middelen die kunnen helpen bij de behandeling van coronavirus. Een antivirale medicatie, remdesivir genaamd, kreeg in Australië bijvoorbeeld tijdelijke goedkeuring voor de behande-ling van mensen met ernstige COVID-19. Andere geneesmiddelen die worden onderzocht zijn behandelingen voor artritis, malaria en hiv. Deze geneesmiddelen zullen het coronavirus niet genezen, maar kunnen het aantal mensen die het virus krijgen en de ernst van de gevallen verminderen.

Daarom is het belangrijk om uzelf te beschermen door aan goede hand- en respiratoire hygiëne te doen, lichamelijke afstand te houden, thuis te blijven en u te laten testen als u zich niet goed voelt en een mondmasker te dragen in gebieden met aanzienlijke gemeen-schapsoverdracht, vooral als het moeilijk is om lichamelijke afstand te houden.

VERZINSEL: kinderen zijn 'superverspreiders' van COVID-19

FEIT: hoewel jongere kinderen algemeen bekend staan als ‘superverspreiders’ van ziekte-kiemen en bacteriën, zoals bij influenza, toont het huidige bewijs voor COVID-19 aan dat overdracht van kind tot kind in scholen zeldzaam is. Bovendien is er nergens ter wereld informatie die bewijst dat grote verspreiding van dit virus zich voordeed bij jongere kinderen. Hoewel het mogelijk is, toont het huidige bewijs aan dat kinderen geen superverspreiders zijn van het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

VERZINSEL: Australië kan niet genoeg medische apparatuur en voorraad krijgen (beademingsapparaten, mondmaskers, testkits)

FEIT: Australië heeft met veel succes de curve afgevlakt en daardoor de toenemende druk op onze ziekenhuizen vermeden.

Er zijn genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar in Australië en er worden er constant nog meer vervaardigd in en geleverd aan Australië. De National Medical Stockpile (Nationale medische reservevoorraad) blijft bijvoorbeeld goed gevuld en heeft meer dan een half miljard mondmaskers besteld voor gespreide levering tot 2021.

Adviescommissies van de Australische overheid, waaronder het Communicable Diseases Network Australia (Australisch netwerk voor overdraagbare ziekten), vergaderen regelmatig om het advies over testvereisten van COVID-19 opnieuw te beoordelen om ervoor te zorgen dat essentiële tests worden uitgevoerd om de reactie van de volksgezondheid op de COVID-19-pandemie te ondersteunen.

VERZINSEL: Australische ziekenhuizen zullen de toegenomen vraag vanwege COVID-19 niet aankunnen

FEIT: Australië heeft met veel succes de curve afgevlakt en daardoor de toenemende druk op onze ziekenhuizen vermeden. Australië heeft een gezondheidssysteem van wereld-klasse dat goed geplaatst is om indien nodig aan de extra vraag te voldoen tijdens de COVID-19-pandemie. Dit omvat de capaciteit voor extra ziekenhuisbedden, medische apparatuur, voorraad en medisch personeel via een partnerschap tussen de Australische overheid, staats- en territoriumoverheden en de particuliere gezondheidssector.

VERZINSEL: een lockdown-periode van twee weken zal de verspreiding van COVID-19 stoppen

FEIT: het opleggen van beperkingen voor twee of drie weken en hen vervolgens opzeggen om terug zoals normaal te leven zal de verspreiding van COVID-19 niet stoppen.

De meeste mensen met COVID-19 hebben alleen milde of helemaal geen symptomen. Het risico van een lockdown van maar twee weken is dat mensen met asymptomatische COVID-19 onbewust andere mensen aan het virus kunnen blootstellen wanneer alles weer opengaat na de lockdown.

De beste manier om de verspreiding van COVID-19 te vertragen is om aan goede hand- en respiratoire hygiëne te doen, lichamelijke afstand te houden, thuis te blijven en u te laten testen als u zich niet goed voelt en een mondmasker te dragen in gebieden met aanzienlijke gemeenschapsoverdracht, vooral als het moeilijk is om lichamelijke afstand te houden.

Onze gezondheidsexperts blijven het aantal nieuwe gevallen in Australië dagelijks opvolgen alsook waar er nieuwe overdracht is. Vervolgens geven ze op basis van het bewijs advies over eventuele nieuwe regels of beperkingen die moeten worden ingevoerd. Iedereen moet op de hoogte blijven van de huidige beperkingen door www.australia.gov.au te bezoeken.

VERZINSEL: iedereen testen stopt de verspreiding van coronavirus

FEIT: tests stoppen de verspreiding van het virus niet.

Een van de fundamentele pijlers van de preventie en controle van COVID-19 is tijdig, schaalbaar en nauwkeurig testen. Diagnostische tests spelen een cruciale rol bij het definiëren van de epidemiologie van de ziekte, informatie over het beheer van gevallen en contacten en uiteindelijk bij het verminderen van virale overdracht.

Een negatieve COVID-19 test betekent niet dat u geen risico loopt of vormt voor anderen. U kunt negatief testen voor COVID-19 nadat u bent blootgesteld aan SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt), maar vóór u symptomen ontwikkelt. Daarom is het zo belangrijk om aan goede hygiëne te doen en lichamelijke afstand te houden en thuis te blijven als u zich niet goed voelt. Samen met specifieke tests, helpen deze handelingen de overdracht van COVID-19 en andere infectieziekten voorkomen, wat de druk op het Australische gezondheidssysteem verlaagt.

Voor het succesvol beheer door de volksgezondheid van het toenemend aantal gevallen en uitbraken in een streek moeten de tests zorgvuldig het juiste evenwicht vinden tussen het behoud van epidemiebeheersing en de bescherming van de duurzaamheid van de capaciteit van laboratorium- en testlocaties.

Het wijdverbreid testen van Australiërs zonder symptomen (asymptomatisch) wordt sterk afgeraden. Deze teststrategie is niet epidemiologisch verantwoord en is ook geen rendabele aanpak om ziekteoverdracht te identificeren. De Australische overheid erkent dat asympto-matische tests een rol kunnen spelen in bepaalde contexten met het oog op ziektebestrijding en toezicht. Deze contexten omvatten uitbraaksituaties, populaties met een hoger risico op overdracht naar gebieden met lage incidentie, populaties met een significant hoger risico op blootstelling en mensen met een hoog risico op overdracht die ook kwetsbaar zijn voor ernstige ziekten als ze besmet zijn.

De Australische overheid blijft aanbevelen om teststrategieën te ontwikkelen, waaronder screeningprogramma's voor asymptomatische mensen op het werk, in samenspraak met relevante gezondheidszorgautoriteiten en laboratoriumdirecteuren. Dit dient om ervoor te zorgen dat de meest geschikte en doeltreffende benaderingen worden toegepast. Ga voor meer informatie over het standpunt van de Australische overheid over wijdverbreide asymptomatische test naar de website van het Ministerie van Volksgezondheid.

VERZINSEL: testkits zijn niet nauwkeurig

FEIT: COVID-19-test in Australië zijn erg nauwkeurig. Alle testmethoden die in Australië worden gebruikt, zijn uitvoerig gevalideerd. Ze worden nog steeds nauwlettend opgevolgd door de Therapeutic Goods Administration (Therapeutische goederenadministratie; TGA) en door verplichte deelname aan speciaal voor SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt) ontwikkelde kwaliteitsborgingsprogramma's.

In Australië zijn polymerasekettingreactie (PCR) tests in laboratoriums de gouden standaard om acute SARS-CoV-2-infectie in uw lichaam te diagnosticeren. Hiervoor wordt een respiratoire staal afgenomen om de test uit te voeren. PCR-tests zijn heel gevoelig en detecteren de kleinste genetische fragmenten die specifiek zijn voor SARS-CoV-2 in een respiratoire staal.

Elke nieuwe testtechnologie in Australië wordt zeer zorgvuldig beoordeeld door de TGA om de kwaliteit en betrouwbaarheid van resultaten te verzekeren en legale distributie mogelijk te maken. Ga voor actuele informatie over welke COVID-19-tests zijn opgenomen in het Australian Register of Therapeutic Goods (Australisch register van therapeutische goederen) naar de website van TGA op: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

VERZINSEL: het coronavirus is een leugen

FEIT: COVID-19 wordt veroorzaakt door een coronavirus (SARS-CoV-2) dat deel uitmaakt van een grote familie virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij zowel mens als dier. Deze infecties kunnen variëren van een verkoudheid tot ernstigere ziekten. COVID-19 verspreidt zich van mens tot mens via druppels en besmette oppervlakken.

In Australië was het Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (Referentie-laboratorium voor infectieziekten van Victoria; VIDRL) in het Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (het Peter Doherty-instituut voor infecties en immuniteit) het eerste laboratorium buiten China dat SARS-CoV-2 isoleerde. VIDRL deelde het geïsoleerde virus met andere Australische laboratoria, de Wereldgezondheidsorganisatie en andere landen om de ontwikkeling, validatie en verificatie van diagnostische COVID-19-tests mogelijk te maken.

Australië kan gelukkig rekenen op de steun van een deskundig netwerk van openbare en particuliere pathologielaboratoria met de mogelijkheid en geschikte accreditatie om SARS-CoV-2 op te sporen en te bevestigen. Het vermogen van deze laboratoria om de testcapa-citeit op te schalen is essentieel voor het succes van Australië bij het afvlakken van de curve en het vermijden van de verwoestende infectiepercentages van andere landen. Informatie over het aantal mensen met COVID-19 en het aantal sterfgevallen van de ziekte wordt verzameld in Australië en over de hele wereld. Er worden dagelijks gegevens gepubliceerd door de Australian Department of Health (Ministerie van volksgezondheid).

VERZINSEL: mondmaskers zijn ondoeltreffend en/of onveilig

FEIT: mondmaskers, in combinatie met andere voorzorgsmaatregelen zoals goede hygiëne, lichamelijke afstand en thuisblijven en u laten testen als u zich niet goed voelt helpen de verspreiding van COVID-19 te vertragen.

Zoals de meeste respiratoire virussen, wordt SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt) vooral verspreid door virus-bevattende druppels die worden geproduceerd als een besmette persoon praat, hoest of niest. Verspreiding is ook mogelijk via besmette oppervlakken. Iemand met een respiratoire virale infectie, waaronder COVID-19, met of zonder symptomen, kan een mondmasker gebruiken om anderen te beschermen door de verspreiding van geïnfecteerde respiratoire druppels te verminderen. Gezondheidswerkers en zorgverleners gebruiken mondmaskers om zichzelf te beschermen als ze geen lichamelijke afstand kunnen houden van iemand met een respiratoire infectie, waaronder COVID-19.

Een mondmasker is slechts een stap bij het vertragen van de verspreiding van COVID-19 en vervangt andere voorzorgmaatregelen niet. Het is belangrijk om aan goede hand- en respiratoire hygiëne te doen, lichamelijke afstand te houden en u te laten testen als u zich niet goed voelt.

Er is geen bewijs dat het dragen van een mondmasker onveilig is of leidt tot problemen zoals zuurstofgebrek. Zorgverleners dragen al jaren zonder problemen gedurende lange tijd mondmaskers.

 

Bezoek deze website regelmatig om geïnformeerd te blijven over belangrijke ontwikkelingen in de reactie van de Australische overheid op COVID-19.

SBS heeft ook een scala aan informatie over COVID-19 in uw taal. U kunt ook mobiele telefoonapps en browserextensies gebruiken om informatie van de overheid te vertalen. Zoek er een die aan uw behoeften voldoet.

Ga voor bijkomende informatie in het Engels naar www.australia.gov.au.