Huiselijk geweld

Moeilijke tijden zijn geen excuus voor moeilijkere tijden thuis. Als u of iemand die u kent met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft, bel dan naar 1800RESPECT op 1800 737 732 voor gratis vertrouwelijk advies en steun. Te allen tijde beschikbaar, voor zowel vrouwen en mannen. Online steun is ook beschikbaar op http://www.1800respect.org.au/