Individueel en huishoudens

Vervroegde vrijgave van pensioenbijdragen

In aanmerking komende particulieren kunnen vóór 31 december 2020 online via myGov een aanvraag indienen voor toegang tot $ 10.000 uit hun pensioenbijdragen.

Toegang tot uw pensioenbijdragen zal het saldo van uw pensioenbijdragen en eventueel ook uw toekomstig pensioeninkomen beïnvloeden. Raadpleeg best eerst een financieel adviseur vooraleer u de vrijgave van pensioenbijdragen aanvraagt.

Ga voor meer informatie over de vervroegde vrijgave van pensioenbijdragen naar www.ato.gov.au/early-access, of bel naar de Translating and Interpreting Service (Vertaal- en tolkendienst; TIS National) op 13 14 50 om in uw eigen taal met de ATO (Australische Belastingdienst) te praten.

Geen uitzettingen

Uitzettingen worden door staats- en territoriumoverheden zes maanden opgeschort. We moedigen huisbazen en huurders aan om overeenkomsten te bespreken op korte termijn. Raadpleeg uw res-pectievelijke staats- of territoriumoverheid voor meer informatie.

Minimum opnamepercentage voor gepensioneerden

De minimum opnamevereiste voor pensioenrekeningen en gelijkaardige producten is met 50% ver-laagd voor de inkomstenjaren 2019-20 en 2020-21 om aanzienlijke verliezen in financiële markten ten gevolge van de COVID-19 pandemie te helpen matigen.

Ga voor meer informatie naar www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper-vergoeding

De JobKeeper-vergoeding steunt bedrijven die significante gevolgen ondervinden van COVID-19 door te helpen met de kosten van werknemerslonen zodat meer Australiërs hun baan kunnen behouden en nog steeds een inkomen kunnen verdienen.

Uw werkgever zal u informeren of hij/zij van plan is om de tweewekelijkse JobKeeper-vergoeding namens u te vorderen.

Ga voor informatie naar www.ato.gov.au/jobkeeper

Het systeem veilig en eerlijk houden

Er is een aanzienlijke stijging waargenomen in het aantal COVID-19- en andere op Australiërs gerichte zwendels. Als u denkt dat u door een oplichter gecontacteerd bent of een e-mail, tekstbericht of telefoontje verdacht vindt, controleer dat dan eerst bij ons.

Als u ooit niet zeker bent of het om een echte interactie met de ATO gaat, reageer dan niet. Bel de ATO Scam Hotline (hulplijn voor ATO-zwendels) op 1800 008 540 of ga naar http://www.ato.gov.au/scams.

Als u denkt dat iemand uw identiteit gestolen of misbruikt heeft, kunnen we helpen. We geven belastingbetalers informatie, advies en hulp om hun belastingidentiteit te herstellen.

U kunt het ons ook laten weten als iemand of een bedrijf volgens u niet correct handelt op www.ato.gov.au/tipoff.

Overheidsuitkeringen en -diensten

Services Australia (Australische Sociale Diensten) kunnen u eventueel financiële hulp bieden als u nog geen Centrelink-uitkering krijgt. U hoeft niet naar een servicecentrum te gaan. U kunt onze zelfbedieningsopties gebruiken. U kunt ook toegang krijgen tot een maatschappelijk werker. Als u al klant bent, zijn er vanwege het coronavirus (COVID-19) wijzigingen aan onze uitkeringen en diensten. Ga voor meer informatie in verschillende talen naar servicesaustralia.gov.au/covid19