Individueel en huishoudens

Vervroegde vrijgave van pensioenbijdragen

In aanmerking komende particulieren en in aanmerking komende tijdelijke inwoners kunnen voor 1 juli 2020 online via myGov een aanvraag indienen voor toegang tot $ 10.000 uit hun pensioenbijdragen.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 24 september 2020 kunnen particulieren nog eens $ 10.000 aanvragen.

Toegang tot uw pensioenbijdragen zal het saldo van uw pensioenbijdragen en eventueel ook uw toe-komstig pensioeninkomen beïnvloeden. Raadpleeg best eerst een financieel adviseur vooraleer u de vrijgave van pensioenbijdragen aanvraagt.

Ga voor meer informatie over de vervroegde vrijgave van pensioenbijdragen naar www.ato.gov.au/coronavirus, of bel naar de vertaal- en tolkendienst (TIS National) op 13 14 50 als u in uw eigen taal met de ATO wilt praten.

Geen uitzettingen

Uitzettingen worden door staats- en territoriumoverheden zes maanden opgeschort. We moedigen huisbazen en huurders aan om overeenkomsten te bespreken op korte termijn. Raadpleeg uw res-pectievelijke staats- of territoriumoverheid voor meer informatie.

Minimum opnamepercentage voor gepensioneerden

De minimum opnamevereiste voor pensioenrekeningen en gelijkaardige producten is met 50% ver-laagd voor de inkomstenjaren 2019-20 en 2020-21 om aanzienlijke verliezen in financiële markten ten gevolge van de COVID-19 pandemie te helpen matigen.

Ga voor meer informatie naar www.ato.gov.au/drawdown

Het systeem veilig en eerlijk houden

Er is een aanzienlijke stijging waargenomen in het aantal pogingen om Australiërs op te lichten met COVID-19- en andere zwendels. Als u denkt dat u door een oplichter gecontacteerd bent of een
e-mail, tekstbericht of telefoontje verdacht vindt, controleer dat dan eerst bij ons.

Ga voor meer informatie naar www.ato.gov.au/scams.

Als u zich zorgen maakt dat uw belastings- of pensioeninformatie zonder uw toestemming gestolen of gebruikt werd, moet u:

  • uw myGov-account controleren als u er een heeft en nakijken of uw gegevens nog juist zijn
  • contact opnemen met ons Client Identity Support Centre (steunpunt voor de identiteit van klanten) op 1800 467 033 om uw belasting-identiteit te helpen beschermen.

U kunt het ons ook laten weten als iemand of een bedrijf volgens u niet correct handelt op www.ato.gov.au/tipoff.

Overheidsuitkeringen en -diensten

Services Australia (Australische Sociale Diensten) kunnen u eventueel financiële hulp bieden als u nog geen Centrelink-uitkering krijgt. U hoeft niet naar een servicecentrum te gaan. U kunt onze zelfbedieningsopties gebruiken. U kunt ook toegang krijgen tot een maatschappelijk werker. Als u al klant bent, zijn er vanwege het coronavirus (COVID-19) wijzigingen aan onze uitkeringen en diensten. Ga voor meer informatie in verschillende talen naar servicesaustralia.gov.au/covid19