Racisme is onaanvaardbaar

Als u rassendiscriminatie, -intimidatie of -haat ziet of ervaart, laat het daar dan niet bij en meld dit.

Als u slachtoffer bent van racistisch gedrag

 • Als u aangevallen of met geweld bedreigd wordt, neem dan contact op met de politie.
  • Bel in een noodgeval of levensbedreigende situatie naar Triple Zero (000) en vraag naar de politie.
  • Als u politiebijstand nodig hebt zonder onmiddellijk gevaar, bel dan naar de Police Assistance Line (nummer voor politiebijstand; 131 444).
 • Als er geen geweld bij betrokken is en het veilig is, kunt u de situatie eventueel aan-pakken door dit rechtstreeks met de betrokken persoon of personen te bespreken.
 • Als rechtstreeks contact de situatie niet oplost of u zich daar niet goed bij voelt, kunt u een klacht indienen bij de Australian Human Rights Commission (Australische Mensen-rechtencommissie; AHRC).

De kracht van omstanders

Als mensen die racisme zien hier iets over zeggen, voelt de aangevallen persoon zich onder-steund en herziet de racistische persoon eventueel zijn/haar gedrag. Breng uzelf niet in gevaar, maar zeg als het veilig is iets en steun het slachtoffer. Zelfs een eenvoudig gebaar kan effectief zijn.

Als u racistisch gedrag ziet, kunt u:

 • iets zeggen – noem het racisme en laat de dader weten dat dit onaanvaardbaar is
 • steun het slachtoffer – sta naast de aangevallen persoon en vraag of alles in orde is
 • verkrijg bewijs – neem het incident op met uw telefoon, neem een foto van de dader en meld het aan de autoriteiten

Ga voor tips voor omstanders van de Australian Human Rights Commission naar https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Rassendiscriminatie en uw rechten

Het is in Australië strijdig met de wet om in het openbaar een actie te ondernemen op basis van het ras, de huidskleur, nationale of etnische herkomst van een persoon of een groep mensen die mogelijk aanstootgevend, beledigend, vernederend of intimiderend is. Dergelijk gedrag wordt als rassenhaat beschouwd.

Voorbeelden van rassenhaat zijn o.a.:

 • raciaal aanstootgevend materiaal op het internet, waaronder webforums, blogs, sociale netwerksites en sites om video’s te delen
 • raciaal aanstootgevende opmerkingen of afbeeldingen in een krant, tijdschrift of andere publicatie zoals een folder of brochure
 • raciaal aanstootgevende toespraken tijdens een openbare demonstratie
 • raciaal beledigende opmerkingen op een openbare plaats, zoals een winkel, werkplaats, park, op openbaar vervoer of op school
 • raciaal beledigende opmerkingen tijdens sportevenementen door spelers, toeschouwers, trainers of wedstrijdcommissarissen

Het doel van de wet is om het evenwicht te bewaren tussen het recht om vrij te communiceren (‘vrijheid van meningsuiting’) en het recht om zonder rassenhaat te leven. Sommige acties zijn niet strijdig met de wet als ze “redelijkerwijze en te goeder trouw” uitgevoerd worden.

Het gaat om rassendiscriminatie als iemand minder gunstig wordt behandeld dan iemand anders in een gelijkaardige situatie vanwege hun ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst of immigrantenstatus zoals bijvoorbeeld weigeren om een huis aan iemand te ver-huren omdat ze een bepaalde raciale achtergrond of huidskleur hebben.

Het gaat ook om rassendiscriminatie als er een regel of beleid is dat voor iedereen hetzelfde is, maar een oneerlijk effect heeft op mensen vanwege hun ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst of immigrantenstatus zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat zegt dat werknemers geen hoed of andere hoofdbedekking mogen dragen, want dit heeft een oneerlijk effect heeft op mensen met een bepaalde raciale/etnische achtergrond.

Als u rassendiscriminatie of -haat ervaart, kunt u een klacht indienen bij de Australian Human Rights Commission. De klachtenprocedure is eenvoudig, gratis en flexibel.

Ga om een klacht in te dienen bij de Australian Human Rights Commission naar www.humanrights.gov.au/complaints 

Nationale informatiedienst

De National Information Service (nationale informatiedienst; NIS) van de Austra-lische Mensenrechtencommissie biedt informatie en verwijzingen voor personen, organisaties en werkgevers over een aantal kwesties inzake mensenrechten en discriminatie. Deze dienst is gratis en vertrouwelijk.

De NIS kan:

 • u informatie geven over uw rechten en verantwoordelijkheden conform de federale wetgeving inzake mensenrechten en antidiscriminatie
 • met u bespreken of u eventueel een klacht kunt indienen bij de commissie of hoe de wet op uw situatie van toepassing is
 • u informatie geven over hoe u een klacht kunt indienen, hoe u op een klacht kunt reageren of hoe u met bepaalde discriminatieproblemen kunt omgaan
 • u naar een andere organisatie verwijzen die u kan helpen

Let op: de NIS kan geen juridisch advies geven.

U kunt de NIS als volgt contacteren:

Vertaal- en tolkendienst

De Translating and Interpreting Service (vertaal- en tolkendienst; TIS National) is een tolkendienst voor mensen die geen Engels praten. Het merendeel van de diensten van TIS National is gratis voor niet-Engelstaligen.

Begeleiding en welzijn van geestelijke gezondheid

Er werd speciaal een nieuwe ondersteuningsdienst ontworpen om mensen doorheen de COVID-19-pandemie te helpen. Deze dienst is 24 uur per dag gratis beschikbaar voor alle Australiërs.

De ondersteuningsdienst is bereikbaar via website https://coronavirus.beyondblue.org.au/

U kunt te allen tijde contact opnemen met Beyond Blue op 1800 512 348 of Lifeline op 13 11 14 voor ondersteuning bij persoonlijke crises of voor geestelijke gezond-heidskwesties. 

Kids Helpline (de kindertelefoon) is een gratis dienst voor jongeren van 5 tot 25 jaar. Kinderen, tieners en jongvolwassenen kunnen te allen tijde naar 1800 551 800 bellen.