Voor bedrijven

JobKeeper-vergoeding

De JobKeeper-vergoeding van de overheid was een tijdelijke subsidie voor bedrijven die aanzien-lijk getroffen waren door coronavirus (COVID-19).

In aanmerking komende werkgevers, zelfstandige handelaars en andere rechtspersonen konden een aanvraag voor JobKeeper-vergoedingen indienen voor in aanmerking komende werknemers. Dit werd elke maand achteraf door de ATO (Australische Belastingdienst) aan de werkgever betaald.

Bedrijven konden zich voor de JobKeeper-vergoeding registreren via het Business Portal (Bedrijfsportaal) van de ATO, in ATO online services (onlinediensten van de ATO) via myGov als ze zelfstandige handelaars waren of via een geregistreerde belasting- of BAS-adviseur.

Ga voor informatie over de JobKeeper-vergoeding naar www.ato.gov.au/JobKeeper.

Garanderen van kasstroom om rekeningen en lonen te betalen

In aanmerking komende bedrijven en verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) die personeel in dienst hebben, kunnen bedragen krijgen van $ 20.000 tot $ 100.000 om de kasstroom te stimuleren door hun maandelijkse en driemaandelijkse activiteitenoverzichten van maart 2020 tot september 2020 in te dienen.

Ga voor meer informatie naar:

Leerjongens en stagiaires

De overheid steunt de voortgezette ontwikkeling van hooggekwalificeerde werknemers in Australië en helpt in aanmerking komende bedrijven om leerjongens en stagiaires in dienst te houden met een loonsubsidie van 50 procent tot $ 21.000.

Ga voor meer informatie naar:

Krediet en leningen

Met een nieuw Coronavirus-SME Guarantee Scheme (garantieregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen) krijgt u eventueel toegang tot bijkomende leningen van deelnemende kredietver-strekkers om u tijdens de komende maanden te steunen.

De overheid garandeert 50 procent aan SME-kredietverstrekkers voor nieuwe ongedekte leningen om te worden gebruikt voor bedrijfskapitaal.

De overheid kent ook vrijstelling toe van verantwoorde leenplichten voor kredietverstrekkers die krediet verstrekken aan bestaande klanten van kleine ondernemingen.     

Deze vrijstelling is zes maanden geldig en is van toepassing op alle soorten krediet voor zakelijke doeleinden, waaronder nieuw krediet, verhogingen van kredietlimiet en kredietvariaties en -herstruc-tureringen.

Regio’s en bedrijfstakken steunen

De overheid heeft 1 miljard dollar gereserveerd om gemeenschappen, regio’s en bedrijfstakken te steunen die het zwaarst getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Deze fondsen zijn beschikbaar om te helpen tijdens de uitbraak en met het herstel. De overheid helpt bovendien onze luchtvaartsector met een pakket tot 715 miljoen dollar.

JobMaker-plan met tijdelijke maatregelen om bedrijven te steunen

In het kader van de begroting van 2020-21, voert de overheid een aantal maatregelen in om bedrijven te helpen bij hun herstel na de impact van de coronavirus-pandemie (COVID-19).

Met deze maatregelen kan men tijdens de belastingperiode aanspraak maken op belastingvoordelen, aftrekposten en afschrijving van vaste activa. Ze zullen bedrijven steunen doorheen de economische impacts van COVID-19 tijdens de boekjaren 2020-21 en 2021-22.

Deze maatregelen omvatten:

  • JobMaker-indienstnemingssubsidie
  • Tijdelijke volledige financieringskosten
  • Achterwaartse verliesverrekening
  • Bedrijfsinvesteringen steunen – versnelde afschrijving
  • Onmiddellijke afschrijving van vaste activa
  • De omzetdrempel van kleine bedrijfsentiteiten verhogen