Voor particulieren en huishoudens

Geen uitzettingen

Uitzettingen worden door staats- en territoriumoverheden zes maanden opgeschort. We moedi-gen huisbazen en huurders aan om overeenkomsten te bespreken op korte termijn. Raadpleeg uw respectievelijke staats- of territoriumoverheid voor meer informatie.

Minimum opnamepercentage voor gepensioneerden

De minimum opnamevereiste voor pensioenrekeningen en gelijkaardige producten is met 50% ver-laagd voor de inkomstenjaren 2019-20 en 2020-21 om aanzienlijke verliezen in financiële markten ten gevolge van de COVID-19 pandemie te helpen matigen.

Ga voor meer informatie naar www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper-vergoeding

De JobKeeper-vergoeding van de overheid was een tijdelijke subsidie voor bedrijven die aanzien-lijk getroffen waren door coronavirus (COVID-19).

In aanmerking komende werkgevers, zelfstandige handelaars en andere rechtspersonen konden een aanvraag voor JobKeeper-vergoedingen indienen voor in aanmerking komende werknemers. Dit werd elke maand achteraf door de ATO (Australische Belastingdienst) aan de werkgever betaald.

Bedrijven konden zich voor de JobKeeper-vergoeding registreren via het Business Portal (Bedrijfsportaal) van de ATO, in ATO online services (onlinediensten van de ATO) via myGov als ze zelfstandige handelaars waren of via een geregistreerde belasting- of BAS-adviseur.

Ga voor informatie over de JobKeeper-vergoeding naar www.ato.gov.au/JobKeeper.

JobMaker-indienstnemingssubsidie

De JobMaker Hiring Credit-regeling (JobMaker-indienstnemingssubsidie) moedigt bedrijven aan om extra jonge werkzoekenden van 16 tot 35 jaar in dienst te nemen.

In aanmerking komende werkgevers hebben toegang tot JobMaker Hiring Credit-vergoedingen voor elke extra in aanmerking komende werknemer die ze in dienst nemen tussen 7 oktober 2020 en 6 oktober 2021.

Ga voor meer informatie naar www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Het systeem veilig en eerlijk houden

Kijk uit voor zwendels waarbij men probeert u op te lichten zodat u hen betaalt of persoonlijke informatie doorgeeft.

Oplichters doen vaak alsof ze van vertrouwde instellingen zijn, zoals de Australische Belasting-dienst (ATO). Als u ooit twijfelt of een interactie met de ATO echt is, antwoordt dan niet. U kunt de ATO Scan Hotline (hulplijn voor ATO-zwendels) bellen op 1800 008 540 of www.ato.gov.au/
scams
bezoeken voor meer informatie.

Overheidsuitkeringen en -diensten

Services Australia (Australische Sociale Diensten) kunnen u eventueel financiële hulp bieden als u nog geen Centrelink-uitkering krijgt. U hoeft niet naar een servicecentrum te gaan. U kunt onze zelfbedieningsopties gebruiken. U kunt ook toegang krijgen tot een maatschappelijk werker. Als u al klant bent, zijn er vanwege het coronavirus (COVID-19) wijzigingen aan onze uitkeringen en diensten. Ga voor meer informatie in verschillende talen naar servicesaustralia.gov.au/covid19