Dla osób indywidualnych i rodzin

Wstrzymanie eksmisji

Eksmisje zostały zawieszone przez rządy stanowe i terytorialne na okres sześciu miesięcy. Właścicieli lokali i lokatorów zachęca się do zawierania ugód krótkoterminowych. Sprawdź dalsze szczegóły w swoim stanie lub terytorium.

Opcje minimalnych wypłat dla emerytów

Wymóg minimalnych wypłat z rachunków emerytalnych i podobnych został na lata podatkowe 2019-20 i 2020-21 zredukowany o 50%, aby złagodzić znaczące straty poniesione przez rynki finansowe w okresie pandemii wirusa COVID-19.

Po dalsze informacje odwiedź stronę www.ato.gov.au/drawdown.

Płatność JobKeeper

Płatność JobKeeper rządu australijskiego była tymczasową dotacją dla przedsiębiorstw silnie dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19).

Kwalifikujący się pracodawcy, podmioty jednoosobowe i inne podmioty gospodarcze mogły ubiegać się o płatność JobKeeper dla swoich kwalifikujących się pracowników. Wypłaty te uiszczane były przez ATO z dołu na ręce pracodawcy.

Biznesy mogły występować o płatności JobKeeper w portalu ATO Business Portal, a podmioty jednoosobowe w ATO online services przy użyciu myGov. Można też było skorzystać z usług zarejestrowanego doradcy podatkowego lub doradcy BAS.

Po informacje na temat płatności JobKeeper udaj się na stronę www.ato.gov.au/JobKeeper.

JobMaker Hiring Credit

(bodziec dla zatrudniania). JobMaker Hiring Credit to bodziec dla przedsiębiorstw, aby zatrudniały one dodatkową młodą kadrę spośród kandydatów w wieku 16–35 lat.

Kwalifikujące się do programu przedsiębiorstwa mogą starać się o wypłaty JobMaker Hiring Credit na każdego kwalifikującego się dodatkowego pracownika, zatrudnionego w okresie od 7 października 2020 do 6 października 2021 r.

Dalszych informacji szukaj na stronie www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit.

Ochrona bezpieczeństwa i sprawiedliwości systemu

Uważaj na oszustów, którzy próbują wyłudzić od ciebie pieniądze lub uzyskać informacje osobowe.

Oszuści często podają się za pracowników godnych zaufania organizacji, w tym Urzędu Podatkowego (Australian Taxation Office, ATO). Jeśli nie jesteś pewny, że interakcja z ATO jest prawdziwa, nie odpowiadaj na nią. Po dalsze informacje dzwoń na gorącą linię ATO pod numer 1800 008 540 lub odwiedź stronę www.ato.gov.au/scams.

Usługi i płatności rządowe

Services Australia może być w stanie udzielić ci pomocy finansowej nawet wtedy, gdy nie otrzymujesz zasiłku z Centrelink. Nie musisz zgłaszać się do biura obsługi klienta. Możesz skorzystać z opcji samoobsługi. Możesz też skontaktować się z pracownikiem opieki społecznej. Jeśli jesteś już naszym klientem, to informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) do naszych płatności i usług zostały wprowadzone zmiany. Po dalsze informacje w różnych językach odwiedź stronę servicesaustralia.gov.au/covid19.