Prawda i fałsz o koronawirusach (COVID-19) 

FAŁSZ: Można leczyć zakażenie koronawirusem antybiotykami lub lekami przeciwmalarycznymi 

PRAWDA: W chili obecnej nie istnieje szczepionka ani lek skuteczny na koronawirusy. 

Naukowcy na całym świecie pracują wytrwale nad wyprodukowaniem szczepionki przeciw temu wirusowi, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa. Szacunkowe prognozowania to 12 do18 miesięcy. 

Naukowcy poddają też testom różne leki w kierunku ich przydatności do zwalczania koronawirusa, w tym leki przeciwko zapaleniu stawów, malarii i wirusowi HIV. Nie wyleczą one koronawirusa, ale mogą zredukować liczbę osób zainfekowanych i ciężkość przebiegu choroby. 

W związku z tym istotną sprawą jest nie czekać na szczepionkę czy lek - z tej przyczyny w Australii wprowadzono tak wiele środków zaradczych skierowanych na ochronę zdrowia publicznego. 

FAŁSZ: Głównymi roznosicielami wirusa są dzieci 

PRAWDA: Chociaż dzieci są często głównymi roznosicielami zarazków i pasożytów, w tym z pewnością zarazków grypy, nie wydaję się to być prawdziwe w przypadku koronawirusów. Przynajmniej jeszcze nie. Wśród danych napływających z całego świata nie ma dowodów wykazujących, że wirus ten rozprzestrzenia się głównie przez dzieci. Ale tej możliwości nie wykluczamy. Jest to możliwe. Jednakże dotychczasowe dane wskazują, że dzieci nie są głównymi roznosicielami koronawirusów. 

FAŁSZ: Australia nie ma wystarczającej ilości sprzętu i zaopatrzenia medycznego (respiratorów, masek, zestawów do diagnostyki) 

PRAWDA: Naszą prostą wiadomością dla pacjentów i, co ważniejsze, dla pracowników służby zdrowia, którzy się nimi opiekują, jest: tak, Australia ma wystarczającą ilość sprzętu, aby walczyć z tą pandemią. Jednakże harmonogram dostaw wszelkiego typu materiałów diagnostycznych jest napięty, ponieważ światowy popyt znacznie przewyższa możliwości produkcji i dystrybucji. 

Personel medyczny zapewniamy, że dostawy środków ochrony osobistej nie będą zaburzone, co z kolei zapewnia pacjentom możliwie najlepszą opiekę. Na przykład, w krajowym składzie medycznym (National Medical Stockpile) jest ponad 10 milionów masek. Rząd australijski kontynuuje wysiłki, aby uzyskać dodatkowe maski, aby w National Medical Stockpile przez cały czas znajdował się wystarczający zapas, a w Australii było dość środków ochrony osobistej, aby wyposażyć personel służby zdrowia w czasie trwania pandemii. Między innymi zwiększane są krajowe moce produkcyjne. 

Zwykle w Australii jest 2200 łóżek szpitalnych wyposażonych w respiratory. Dzięki przystosowaniu w okresie ubiegłych sześciu tygodni urządzeń do anestezji i innego sprzętu, obecnie mamy 4400 łóżek z respiratorami i planujemy zwiększyć tę liczbę do 7500. Na początku kwietnia liczba chorych zakażonych koronawirusem i wymagających respiratora wynosiła na oddziałach intensywnej opieki 20 osób. 

Sieć nadzoru chorób zakaźnych w Australii (Communicable Diseases Network Australia) organizuje codziennie zebrania, aby aktualizować zalecenia na temat wymagań w zakresie testów diagnostycznych tak, aby wykonywane były tylko badania niezbędne. 

FAŁSZ: Szpitale w Australii nie będą w stanie poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem spowodowanym epidemią koronawirusa 

PRAWDA: Szpitale publiczne i prywatne w Australii połączyły siły w walce z epidemią koronawirusa. Historyczne porozumienie partnerskie pomiędzy rządem federalnym Australii, rządami stanowymi i terytorialnymi oraz sektorem szpitalnictwa prywatnego udostępni do walki z koronawirusem 34 000 dodatkowych łóżek i 105 000 osób personelu medycznego w skali krajowej. 

Sektor prywatny świadczyć będzie usługi szpitalne pacjentom publicznej służby zdrowia, oferując wyposażenie, łóżka, zasoby i personel jako wsparcie dla sektora publicznego. 

Będą też oni w dalszym ciągu pomagać w zaspakajaniu potrzeb pacjentów długoterminowych publicznej służby zdrowia z programu krajowego ubezpieczenia dla osób niepełnosprawnych (National Disability Insurance Scheme), świadczyć usługi opieki nad osobami w starszym wieku i opiekować się innymi pacjentami. 

Partnerstwo to zapewniło, że światowej klasy system usług medycznych w Australii jest gotowy do stawienia czoła pandemii, przyjmując chorych w miarę ich napływu. 

FAŁSZ: Dwutygodniowa przymusowa izolacja zahamuje rozprzestrzenianie się koronawirusa 

PRAWDA: Nałożenie ograniczeń na okres dwóch lub trzech tygodni, po czym zniesienie tych ograniczeń i powrót do normalnego życia nie zatrzyma rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Izolacja tylko na dwa tygodnie stwarza ryzyko, że koronawirus powróci, być może nawet bardziej agresywnie niż poprzednio. 

Padło pytanie, dlaczego nie nałożyliśmy nakazu izolacji na wszystko, jak niektóre inne kraje. W odpowiedzi podkreślamy, że w odróżnieniu od krajów takich jak Włochy, Hiszpania i Iran i miast takich jak Wuhan w Chinach, które jest ogniskiem wybuchu pandemii, nasza pozycja jest znacznie lepsza. 

Zanim eksperci ds. zdrowia w tych krajach zorientowali się, co się dzieje, koronawirus już się tam wymknął spod kontroli, rozprzestrzeniając się jak ogień. Dlatego szpitale w tych krajach nie dają sobie rady z napływem chorych wymagających leczenia ciężkiej formy infekcji. 

Nasi eksperci ds. zdrowia codziennie monitorują liczbę nowych przypadków w Australii i śledzą miejsca przenoszenia się wirusa. W oparciu o te dane wystosowują oni zalecenia na temat nowych ograniczeń i zasad postępowania, które należy wprowadzić. Każdy powinien być świadomy aktualnych ograniczeń, odwiedzając stronę www.australia.gov.au

FAŁSZ: Przetestowanie wszystkich ludzi zahamuje rozprzestrzenianie się koronawirusa 

PRAWDA: Testy diagnostyczne nie hamują rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Tak jak każdy inny wirus, COVID-19 przenosi się z osoby na osobę. Tylko konsekwentne utrzymywanie dystansu socjalnego oraz kwarantanna w domu, jeśli poczujesz się chory, może zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. 

Przeprowadzanie testów diagnostycznych u osób z objawami aby sprawdzić, czy osoba ta zakażona jest wirusem COVID-19, pomaga nam w śledzeniu rozprzestrzeniania się choroby i redukowaniu przenoszenia się wirusa. Jeśli wiemy, że ktoś ma koronawirusa, ta osoba może się odizolować, a my możemy prześledzić, z kim się kontaktowała i zredukować możliwość dalszego rozsiewu. 

Jednakże wynik ujemny w kierunku COVID-19 nie oznacza, że znajdujesz się poza strefą ryzyka ani że nie możesz być czynnikiem ryzyka dla innych. Wynik ujemny w kierunku COVID-19 można uzyskać po narażeniu na wirusa, ale przed pojawieniem się objawów. Możesz uzyskać wynik ujemny w kierunku wirusa COVID-19 jednego dnia, a zarazić się w dniu następnym. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wymogów dystansu socjalnego i zachowanie odpowiedniej higieny osobistej, a także pozostawanie w domu za wyjątkiem sytuacji koniecznych. Pomaga to nie tylko w hamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, ale także innych chorób, co zmniejsza nacisk na służbę zdrowia. 

FAŁSZ: Zestawy diagnostyczne są nieprecyzyjne 

PRAWDA: Obecna diagnostyka w kierunku wirusa COVID-19 opiera się na technice tzw.amplifikacji kwasów nukleinowych (polymerase chain reaction, PCR), która jest bardzo precyzyjna. W czasie wykonywania testu pracownik służby zdrowia pobiera wymaz z gardła i nosa pacjenta. Obecnie wszystkie elementy zestawu diagnostycznego produkowane są za granicą, głównie w Europie i Azji. Należy pamiętać, że chociaż różni dostawcy składników zestawów i różne laboratoria w różnych stanach i terytoriach stosują różne składniki, metodologia pozostaje ta sama. Harmonogram dostaw wszelkiego typu materiałów diagnostycznych jest napięty, ponieważ światowy popyt znacznie przewyższa możliwości produkcji i dystrybucji. Wykonywane w miejscu kontaktu pacjenta z lekarzem (point of care) testy na przeciwciała nie są wystarczająco precyzyjne dla postawienia rozpoznania i w związku z tym nie są zalecane. 

Rząd australijski współpracuje blisko z siecią laboratoriów zdrowia publicznego (Public Health Laboratory Network) i z dostawcami, aby zapewnić ciągłość dostaw i poszukiwać możliwych rozwiązań alternatywnych, co zapewni zasoby diagnostyczne dla koronawirusa w Australii. 

Odwiedzaj tę stronę regularnie, aby uzyskiwać informacje na temat postępu kluczowych działań rządu australijskiego w odpowiedzi na epidemię COVID-19. 

SBS emituje też informacje na temat wirusa COVID-19 w twoim języku. Możesz też korzystać z aplikacji mobilnych i rozszerzeń przeglądarek dla tłumaczenia informacji rządowych. Poszukaj takiej, która spełnia twoje potrzeby. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje w języku angielskim, odwiedź stronę www.australia.gov.au