Prawda i fałsz o koronawirusach (COVID-19)

Fałszywe informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19

FAŁSZ: Szczepionki przeciw COVID-19 są niebezpieczne; za granicą wywołują u osób zaszczepionych poważne skutki uboczne.

PRAWDA: W Australii szczepionki dopuszczane są do obrotu przez Urząd Administracji Towarami Leczniczymi (Therapeutic Goods Administration, TGA). Przed dopuszczeniem do obrotu w Australii wszystkie szczepionki poddawane są wszechstronnej ocenie pod względem ich bezpieczeństwa. Ocena ta obejmuje wyniki badań klinicznych, składniki, chemię, proces produkcji i inne czynniki. Informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19 można znaleźć w witrynie TGA pod adresem https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines

Poza sprawdzaniem każdej partii szczepionek przeciw COVID-19, Therapeutic Goods Administration monitoruje bezpieczeństwo szczepionek po ich wprowadzeniu na rynek w Australii. Federalny rząd australijski monitoruje też uważnie programy szczepień za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii. Informacje te łącznie zapewnią, że Australijczycy będą mieli dostęp do bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciw COVID-19.

Jeśli doświadczysz jakichkolwiek skutków ubocznych po otrzymaniu szczepionki, uzyskaj poradę lekarza i zgłoś je do TGA (1300 134 237).

FAŁSZ: Więcej ludzi umrze z powodu szkodliwych skutków ubocznych szczepionki niż z powodu COVID-19.

PRAWDA: Każda szczepionka może wywołać pewne nieznaczne skutki uboczne. Zwykle są to umiarkowana bolesność, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zastrzyku, ból głowy lub podwyższona temperatura czy też uczucie znużenia. Większość tych objawów można opanować za pomocą zwykłych środków przeciwbólowych. Objawy takie nie dają powodu do niepokoju.

Therapeutic Goods Administration – australijski organ nadzorczy produktów leczniczych – nie dopuści do obrotu szczepionki, która nie jest bezpieczna i skuteczna. Poważne skutki uboczne są jednym z czynników poddawanych szczególnej kontroli.

Australia wprowadziła jeden z najlepszych na świecie procesów zatwierdzania leków. Żaden lek wywołujący poważne skutki uboczne nie zostanie w naszym kraju zaakceptowany. Zadanie TGA nie kończy się po zatwierdzeniu produktu. Obserwują oni uważnie dane napływające zza granicy i proces wprowadzania szczepionki na rynek lokalny. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Jeśli doświadczysz jakichkolwiek skutków ubocznych po otrzymaniu szczepionki, uzyskaj poradę lekarza i zgłoś je do TGA (1300 134 237).

FAŁSZ: Rząd wykorzystuje program szczepień do pobrania/ zmodyfikowania twojego DNA.

PRAWDA: Szczepionki są jedynie wstrzykiwane do ciała, niczego one nie pobierają ani nie modyfikują DNA. Niektóre z nowych szczepionek przeciw COVID-19 wykorzystują fragment przekaźnikowego RNA (mRNA) do nauczenia organizmu wytwarzania odpowiedzi immunologicznej na COVID-19. mRNA nie ma żadnego wpływu na twoje DNA.

FAŁSZ: Wirus ulega mutacji z taką szybkością, że szczepionka nigdy nie będzie skuteczna.

PRAWDA: Wszystkie wirusy mutują. Jest to normalny element ich ewolucji naturalnej i wirus COVID-19 niczym się tu nie różni. W oparciu o materiał dowodowy możemy stwierdzić, że szczepionki przeciw COVID-19 będą w dalszym ciągu skuteczne przeciw nowym wariantom.

Oznaczać to też może, że mogą być potrzebne dawki uzupełniające lub powtórne szczepienia, jak w przypadku grypy.Szczepionki obecnie dopuszczone do obrotu w Australii wykazały, że są wysoce skuteczne w zapobieganiu ciężkim postaciom COVID-19.

FAŁSZ: Osoby, które przechorowały COVID-19 i wyzdrowiały, nie muszą się szczepić.

PRAWDA: Stopień ochrony uzyskany po przechorowaniu COVID-19 jest różny u różnych osób. Ponieważ ten wirus jest nowy, nie wiadomo jak długo utrzymuje się naturalna odporność. Nawet jeśli już chorowałeś na COVID-19, powinieneś w dalszym ciągu, gdy to możliwe, otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19.

FAŁSZ: Szczepionka COVID-19 zawiera oprogramowanie/ mikroprocesory wykorzystywane do inwigilacji.

PRAWDA: Żadna za szczepionek przeciw COVID-19 nie zawiera oprogramowania ani mikroprocesorów.

Inne fałszywe informacje na temat COVID-19

FAŁSZ: Głównymi roznosicielami COVID-19 są dzieci

PRAWDA: Chociaż dzieci są często głównymi roznosicielami zarazków i pasożytów, w tym wirusów grypy, dotychczasowe doświadczenie na temat COVID-19 sugeruje, że transmisja między dziećmi w szkołach jest rzadka. Co więcej, wśród napływających z całego świata danych nie ma dowodów wskazujących na to, że wśród małych dzieci dochodzi do silnego rozsiewu wirusa. Choć jest to możliwe, dotychczasowe dane wskazują, że dzieci nie są głównymi roznosicielami wirusa wywołującego COVID-19.

FAŁSZ: Australia nie ma wystarczającej ilości sprzętu i zaopatrzenia medycznego (respiratorów, masek, zestawów do diagnostyki)

PRAWDA: Australia pomyślnie spłaszczyła krzywą, co oznacza, że uniknęliśmy wzrastającego naporu chorych na szpitale.

Mamy w Australii wystarczające zapasy środków ochrony osobistej, a dodatkowe zasoby produkowane są i rozprowadzane w Australii na bieżąco. Na przykład w dalszym ciągu dobrze zaopatrzony jest krajowy skład medyczny (National Medical Stockpile), a dodatkowo zamówione zostało pół miliarda maseczek na stopniowe dostawy w roku 2021.

Komitety doradcze federalnego rządu Australii, w tym sieć nadzoru chorób zakaźnych w Australii (Communicable Diseases Network Australia) oraz sieć laboratoriów zdrowia publicznego (Public Health Laboratory Network), organizują częste zebrania, aby aktualizować zalecenia na temat wymagań w zakresie testów diagnostycznych w kierunku COVID-19. W wyniku tego w odpowiedzi na pandemię COVID-19 wykonywane są niezbędne badania.

FAŁSZ: Szpitale w Australii nie będą w stanie poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem spowodowanym epidemią COVID-19

PRAWDA: Australia pomyślnie spłaszczyła krzywą, co oznacza, że uniknęliśmy wzrastającego naporu chorych na szpitale. W Australii mamy światowej klasy system służby zdrowia, który jest dobrze przygotowany na sprostanie w razie potrzeby dodatkowemu zapotrzebowaniu w czasie pandemii COVID-19. Porozumienie partnerskie pomiędzy rządem federalnym Australii, rządami stanowymi i terytorialnymi oraz sektorem prywatnych usług medycznych otworzyło dostęp do dodatkowych łóżek, sprzętu i zaopatrzenia medycznego oraz personelu medycznego.

FAŁSZ: Dwutygodniowy lockdown zahamuje rozprzestrzenianie się COVID-19

PRAWDA: Nałożenie ograniczeń na okres dwóch lub trzech tygodni, po czym zniesienie tych ograniczeń i powrót do normalnego życia, nie zatrzyma rozprzestrzeniania się COVID-19.

Większość osób zarażonych COVID-19 doświadcza tylko lekkich objawów lub nie ma ich w ogóle. Lockdown tylko przez dwa tygodnie stwarza ryzyko, że osoby z bezobjawową postacią COVID-19 mogą nieświadomie zarazić wirusem innych ludzi, gdy po przymusowym zamknięciu wszystko zostanie ponownie otwarte.

Najlepszą metodą hamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 jest przestrzeganie zasad higieny rąk i dróg oddechowych, zachowywanie dystansu fizycznego, pozostanie w domu i zrobienie badań laboratoryjnych w razie złego samopoczucia, a także noszenie maseczki w miejscach o dużym stopniu transmisji środowiskowej, szczególnie gdy nie można tam zachować dystansu fizycznego.

Nasi eksperci ds. zdrowia codziennie monitorują liczbę nowych przypadków w Australii i śledzą miejsca przenoszenia się wirusa. W oparciu o te dane wystosowują oni zalecenia na temat nowych ograniczeń i zasad postępowania, które należy wprowadzić w życie. Każdy powinien być świadomy aktualnych ograniczeń, odwiedzając stronę www.australia.gov.au.

FAŁSZ: Poddanie wszystkich ludzi testom zahamuje rozprzestrzenianie się koronawirusa

PRAWDA: Testy diagnostyczne nie hamują rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jednym z fundamentalnych filarów zapobiegania i kontroli COVID-19 jest diagnostyka laboratoryjna, która jest dostosowana do nasilenia, precyzyjna i na czasie. Diagnostyka laboratoryjna odgrywa zasadniczą rolę w definiowaniu epidemiologii choroby oraz w informowaniu przypadków i śledzeniu kontaktów, w wyniku czego transmisja wirusa maleje.

Jednakże wynik ujemny w kierunku COVID-19 nie oznacza, że znajdujesz się poza strefą ryzyka ani że nie możesz być czynnikiem ryzyka dla innych. Po zarażeniu się SARS-CoV-2 (wirusem, który powoduje COVID-19), ale przed pojawieniem się objawów choroby, wynik testu w kierunku COVID-19 może być ujemny. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wymogów dystansu socjalnego i zachowywanie właściwej higieny osobistej, a także pozostawanie w domu w przypadku złego samopoczucia. Zachowanie te, razem z ukierunkowanymi badaniami laboratoryjnymi, pomagają nie tylko w hamowaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, ale także innych chorób zakaźnych, co zmniejsza nacisk na australijską służbę zdrowia.

Powodzenie działań organów zdrowia publicznego w zakresie zwalczania pojawiających się przypadków i ognisk epidemii w regionie wymaga, aby badania laboratoryjne były odpowiednio ukierunkowane. Umożliwia to znalezienie równowagi pomiędzy kontrolą epidemii, a możliwościami przepustowości laboratoriów.

Zdecydowanie odradza się wykonywania szeroko-zakrojonych badań wśród mieszkańców Australii, u których nie pojawiły się objawy (osób bezobjawowych). Takiego typu strategia badań laboratoryjnych byłaby nierozsądna z punktu widzenia epidemiologii, a także nieopłacalna z punktu widzenia identyfikowania transmisji choroby. Rząd federalny Australii uznaje, że prowadzenie badań laboratoryjnych ludności bezobjawowej może być uzasadnione w pewnych sytuacjach kontroli i nadzoru choroby. Sytuacje takie obejmują m.in. obszary ognisk epidemii, populacje o podwyższonym stopniu zagrożenia przeniesienia się epidemii na obszary o niskiej częstości zachorowań, populacje o znacznie podwyższonym stopniu ryzyka zakażenia, a także populacje o wysokim stopniu ryzyka transmisji, które po zainfekowanie są bardziej podatne na ciężkie schorzenia.

Rząd federalny Australii zaleca dalsze formułowanie strategii badań laboratoryjnych, w tym badań osób bezobjawowych w zakładach pracy, w konsultacji z właściwymi organami zdrowia publicznego i zarządem laboratoriów. Umożliwia to wdrażanie najbardziej odpowiednich i skutecznych rozwiązań. Po szczegółowe informacje na temat pozycji federalnego rządu Australii w sprawie szeroko-zakrojonych badań w populacji bezobjawowej, udaj się na stronę Department of Health.

FAŁSZ: Zestawy diagnostyczne są nieprecyzyjne

PRAWDA: Badania laboratoryjne w kierunku COVID-19 są w Australii bardzo precyzyjne. Wszystkie stosowane w Australii techniki analityczne zostały dokładnie sprawdzone. Są one ściśle monitorowane przez Urząd Administracji Towarami Leczniczymi (Therapeutic Goods Administration, TGA) oraz obowiązkowo uczestniczą w programach zapewnienia jakości, przygotowanych specjalnie dla SARS-CoV-2 (wirusa, który powoduje COVID-19).

W Australii normą wzorcową jest technika analityczna oparta na amplifikacji kwasów nukleinowych (polymerase chain reaction, PCR), stosowana do ostrych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Do wykonania analizy wymagane jest pobranie próbki z dróg oddechowych. Test PCR jest bardzo czuły. Wykrywa on niewielkie fragmenty kodu genetycznego, który w próbce pobranej z dróg oddechowych jest specyficzny dla SARS-CoV-2.

Jakiekolwiek nowe dla Australii techniki analityczne podlegają szczegółowej ocenie TGA, co zapewnia wysoką jakość i rzetelność wyników i uprawomocnia dostawy produktu. Po aktualne informacje na temat zatwierdzonych przez TGA metod analitycznych dla COVID-19, udaj się na stronę www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

FAŁSZ: Koronawirus to bujda

PRAWDA: Choroba COVID-19 wywoływana jest przez koronawirusy (SARS-CoV-2), które należą do dużej rodziny wirusów powodujących infekcje układu oddechowego u ludzi i zwierząt. Gama tych infekcji sięga od przeziębienia do poważniejszych chorób. COVID-19 przenosi się pomiędzy ludźmi poprzez zakażenie kropelkowe i poprzez zanieczyszczone powierzchnie.

W Australii, laboratorium Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) w instytucie o nazwie Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, było pierwszym po Chinach laboratorium na świecie, które wyizolowało wirusa SARS-CoV-2. Laboratorium VIDRL podzieliło się wyizolowanym wirusem z innymi laboratoriami w Australii, Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i innymi krajami, aby umożliwić opracowywanie, sprawdzanie i weryfikację testów diagnostycznych w kierunku COVID-19.

Australia znajduje się w dobrej sytuacji, jako że posiadamy sieć specjalistycznych państwowych i prywatnych laboratoriów medycznych, które mają wystarczającą przepustowość i właściwą akredytację, co umożliwia im wykrywanie i potwierdzanie SARS-CoV-2. Możliwości tych laboratoriów w zakresie zwiększenia przepustowości były istotnym czynnikiem sukcesu Australii w spłaszczeniu krzywej i uniknięciu druzgocącej liczby zakażeń obserwowanej w innych krajach. Dane na temat liczby zakażeń COVID-19 i liczby zgonów z powodu tej choroby zbierane są w Australii i na całym świecie. Dane te publikowane są codziennie przez Australian Department of Health.

FAŁSZ: Noszenie maseczek jest nieskuteczne/niebezpieczne.

PRAWDA: Maseczki, kiedy stosowane razem z innymi środkami zapobiegawczymi, w tym z przestrzeganiem zasad higieny, zachowywaniem dystansu fizycznego, a także pozostawaniem w domu i robieniem badań laboratoryjnych w razie złego samopoczucia, są pomocne w hamowaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Podobnie jak większość innych wirusów układu oddechowego, SARS-CoV-2 (wirus, który powoduje COVID-19) roznosi się głównie przez zawierające wirusy kropelki, które osoba zainfekowana wydziela w czasie mówienia, kaszlania i kichania. Transmisja może też zachodzić przez zanieczyszczone powierzchnie. Osoba cierpiąca na wirusową infekcję dróg oddechowych, w tym COVID-19, może nosić maseczkę, aby chronić innych przed zakażeniem kropelkowym. Maseczki noszone są przez personel służby zdrowia i opieki, aby zabezpieczać ich w sytuacjach, gdzie nie mogą oni zachować dystansu fizycznego od osoby cierpiącej na infekcję dróg oddechowych, w tym COVID-19.

Noszenie maseczki to tylko jedna czynność pomagająca hamować rozprzestrzenianie się COVID-19. Nie zastępuje ona innych środków zapobiegawczych. Istotną sprawą jest kontynuacja przestrzegania zasad higieny rąk i dróg oddechowych, zachowywania dystansu fizycznego oraz pozostawanie w domu i zrobienie badań laboratoryjnych w razie złego samopoczucia.

Nie ma dowodów na to, że noszenie maseczek może być niebezpieczne lub że może to spowodować problemy z dopływem tlenu. Od wielu lat personel służby zdrowia całymi dniami nosi maseczki bez żadnych ujemnych skutków dla zdrowia.

 

Odwiedzaj tę stronę regularnie, aby uzyskiwać informacje na temat postępu kluczowych działań rządu australijskiego w odpowiedzi na epidemię COVID-19.

SBS emituje też informacje na temat wirusa COVID-19 w twoim języku. Możesz też korzystać z aplikacji mobilnych i rozszerzeń przeglądarek dla tłumaczenia informacji rządowych. Poszukaj takiej, która spełnia twoje potrzeby.

Aby uzyskać dodatkowe informacje w języku angielskim, odwiedź stronę www.australia.gov.au.