Rasizm jest niedopuszczalny

Jeśli zaobserwujesz lub doświadczysz przejawów dyskryminacji rasowej, prześladowania lub nienawiści, nie znoś tego w milczeniu, odezwij się.

Jeśli jesteś ofiarą rasistowskiego zachowania

 • Jeśli zostałeś zaatakowany lub zagrożono ci przemocą, zgłoś się na policję.
  • W sytuacjach nagłych i z narażeniem życia, dzwoń na numer ratunkowy (000) i wezwij policję.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy policji, ale nie znajdujesz się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, zadzwoń na linię pomocową policji (Police Assistance Line, 131 444).
 • Jeśli nie grozi ci przemoc i jest to bezpieczne, możesz zdecydować się na poradzenie sobie samemu, poruszając sprawę z osobą lub osobami w tę sprawę zamieszanymi.
 • Jeśli kontakt bezpośredni nie rozwiąże problemu lub nie chcesz sam tego zrobić, możesz złożyć skargę do Australijskiej Komisji Praw Człowieka (Australian Human Rights Commission, AHRC).

Siła przypadkowych świadków

Kiedy ludzie, którzy stali się przypadkowo świadkami zachowań rasistowskich głośno sprzeciwiają się temu, osoba prześladowana czuję się poparta, a osoba przejawiająca rasizm może się zreflektować. Nie narażaj się na niebezpieczeństwo. Ale w sytuacjach, w których jest to bezpieczne, odezwij się i stań w obronie ofiary. Nawet prosty gest ma w sobie znaczną siłę.

Jeśli zaobserwujesz zachowanie rasistowskie, możesz:

 • Odezwać się — nazwać to po imieniu rasizmem i dać znać sprawcy, że jest to niedopuszczalne
 • Poprzeć ofiarę — stanąć obok osoby prześladowanej i zapytać, czy wszystko jest z nią w porządku
 • Zebrać dowody — nagrać incydent na swoim telefonie, zrobić sprawcy zdjęcie i zgłosić to na policję

Australian Human Rights Commission opublikowała wskazówki dla świadków; odwiedź stronę https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Dyskryminacja rasowa, a twoje prawa

W Australii bezprawne jest publicznie przejawianie zachowania umotywowanego rasą, kolorem skóry, narodowością czy pochodzeniem etnicznym osoby lub grupy osób, które może obrażać, znieważać, poniżać lub zastraszać. Takiego typu zachowanie zaklasyfikowane jest jako nienawiść rasowa.

Przykłady nienawiści rasowej to m.in.:

 • obraźliwe pod względem rasowym materiały publikowane w sieci internetowej, w tym na eforach, w blogach oraz w portalach społecznościowych i portalach udostępnianych nagrań wideo
 • obraźliwe pod względem rasowym komentarze lub wizerunki w gazecie, czasopiśmie czy innej publikacji, np. w broszurze lub ulotce
 • obraźliwe pod względem rasowym przemówienia na zgromadzeniach publicznych
 • obraźliwe pod względem rasowym uwagi wypowiadane w miejscach publicznych, np. w sklepie, zakładzie pracy, parku, szkole czy w środkach transportu publicznego
 • obraźliwe pod względem rasowym uwagi wypowiadane na imprezach sportowych przez zawodników, widzów, trenerów czy działaczy sportowych.

Prawodawstwo stara się znaleźć równowagę pomiędzy prawem do swobodnego komunikowania się („wolność mowy"), a prawem do życia w warunkach wolnych od nienawiści. Pewne działania mogą nie być sprzeczne z prawem, jeśli podejmowane są „rozsądnie i w dobrej wierze”.

Dyskryminacja rasowa ma miejsce wtedy, gdy osoba jest traktowana w gorszy sposób niż inne w podobnej sytuacji ze względu na jej rasę, kolor skóry, pochodzenie, korzenie narodowe lub etniczne czy też status imigranta, np. odmowa wynajmu mieszkania motywowana pochodzeniem lub kolorem skóry danej osoby.

Dyskryminacja rasowa ma też miejsce, gdy istnieją przepisy lub polityka, które traktują ludzi jednakowo, ale egzekwowanie tych przepisów od ludzi pewnych ras, koloru skóry, pochodzenia, korzeni narodowych lub etnicznych czy statusu emigracyjnego jest niesprawiedliwe. Przykładem tego typu dyskryminacji jest przepis zabraniający pracownikom noszenia czapek czy innych nakryć głowy w pracy. Całkiem możliwe jest, że wymóg ten może być niesprawiedliwy dla osób z pewnych grup rasowych/etnicznych.

Jeśli doświadczysz przejawów dyskryminacji lub nienawiści rasowej, możesz złożyć skargę do Australijskiej Komisji Praw Człowieka (Australian Human Rights Commission). Proces składania skarg jest prosty, bezpłatny i elastyczny.

Aby złożyć skargę w Australian Human Rights Commission, odwiedź stronę www.humanrights.gov.au/complaints

Krajowa Służba Informacyjna

Krajowa Służba Informacyjna (National Information Service - NIS) Australijskiej Komisji Praw Człowieka udziela informacji i skierowań osobom indywidualnym, organizacjom i pracodawcom dotyczących różnych praw człowieka i kwestii dyskryminacji. Usługa ta jest bezpłatna i poufna.

NIS może:

 • udzielić ci informacji na temat twoich praw i obowiązków zgodnie z federalnym prawem dotyczącym antydyskryminacji i praw człowieka
 • porozmawiać o tym, czy możesz złożyć skargę do Komisji lub jak prawo może odnieść się do twojej sytuacji
 • udzielić ci informacji jak złożyć skargę, odpowiedzieć na skargę lub radzić sobie z konkretnymi przypadkami dyskryminacji
 • skierować cię do innej organizacji, która być może będzie ci w stanie pomóc.

Należy pamiętać, że NIS nie może udzielać porad prawnych.

Możliwości skontaktowania się z NIS:

Telefoniczna Służba Tłumaczy

Telefoniczna Służba Tłumaczy (TIS National) oferuje pomoc tłumaczy ustnych osobom, które nie mówią po angielsku. Większość usług TIS National jest bezpłatna dla osób nieangielskojęzycznych.

Pomoc psychologa i zdrowie psychiczne

Nowa służba pomocy czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu powołana z myślą o pomocy ludziom w czasie pandemii COVID-19 dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Australijczyków.

Można z niej skorzystać na stronie https://coronavirus.beyondblue.org.au/

W przypadkach kryzysowych i w celu uzyskania pomocy psychicznej można w każdej chwili skontaktować się z Beyond Blue pod numerem 1800 512 348 lub Lifeline pod numerem 13 11 14.

Kids Helpline jest bezpłatną służbą pomocy dla osób w wieku od 5 do 25 lat. Dzieci, nastolatki i młodzież mogą w każdej chwili zadzwonić pod numer 1800 551 800.