برای تجارت ها

پرداخت (JobKeeper)

پرداخت دولت برای JobKeeper سبسیدی موقتی برای تجارت های متاثر شده از کرونا (COVID-19) بود.

کارفرمایان، کسبه کاران و دیگر ارگانها واجد شرایط میتوانستند برای دریافت پرداخت JobKeeper برای کارمند واجد شرایط خود اقدام کنند. این پول هر ماه توسط ATO به کارفرما پرداخت میشد.

تجارتها میتوانسنند از طریق پورتال تجاری ATO، در خدمات آنلاین ATO با استفاده از myGov، اگر یک کسبه کار بودید، یا از طریق ایجنت تکس مالیات یا نمایندگی BAS ثبت شده، در پرداخت شغل JobKeeper ثبت نام کنند.

برای کسب معلومات در مورد JobKeeper به www.ato.gov.au/JobKeeper  مراجعه کنید.

تضمین جریان نقدی برای پرداخت بل ها و معاشات

مشاغل واجد شرایط و سازمان های غیر انتفاعی (NFP) که کارمندان استخدام میکنند بین $20,000 تا $100,000 دلار برای افزایش جریان پول نقدی با تسلیم کردن اظهارنامه فعالیت های ماهانه و سه ماهه خود از مارچ 2020 تا سپتمبر 2020 دریافت میکنند.

معلومات بیشتر:

کاراموزان و اموختن کسب (Apprentices and trainees)

دولت از ادامه توسعه نیروی کاری با مهارت در استرالیا حمایت میکند و به شغل های واجد شرایط برای حفظ کارآموزان و اموختن کسب با فراهم کردن معاش 50 فیصدی تا $21,000 دلار کمک میکند.

معلومات بیشتر:

اعتبار و قرضه (Credit and loans)

یک ضمانت نامه جدید  SMEویروس کرونا به این معنی است که شما ممکن است بتوانید به قرضه های اضافی از قرضه دهندگان شرکت کننده برای پشتیبانی از شما در طی ماه های آینده دسترسی داشته باشید.

دولت ضمانت 50 فیصدی برای قرضه دهندگان SME برای قرضه های ناامن جدید که برای سرمایه در گردش استفاده میشود را فراهم میکند.

دولت همچنین معافیت از تعهدات قرضه دهنده مسئول برای قرضه دهندگان را فراهم که برای برای مشتریان تجاری کوچک  اعتبار (کریدت) مهیا میسازد.

این معافیت مدت شش ماه است و برای هرگونه اعتبار (کریدت) برای اهداف تجاری از جمله اعتبار جدید (کریدت جدید)، افزایش اعتبار و تغییرات اعتباری و تغییر ساختار اعمال میشود.

پشتیبانی از محلات و سکتورها

دولت 1 میلیارد دلار برای حمایت از جوامع، مناطق و صنایعی که به طور قابل توجهی از شیوع ویروس کرونا متاثر شده اند، اختصاص داده است. این بودجه برای کمک در هنگام شیوع بیماری و کمک به بهبودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، دولت از طریق بسته ای به ارزش 715 میلیون دلار به صنعت هواپیمایی ما کمک میکند.

پلان موقت JobMaker برای حمایت از تجارتها

به عنوان بخش از بودیجه 21-2020، دولت شماری از اقدامات مختلفی را برای کمک به تجارتها برای بهبود از تاثیر وبا ویروس کرونا (COVID-19) در دست اجرا دارد.

این اقدامات مربوط به مطالبه امتیازات مالیاتی، کسر، و استهلاک دارایی ها در زمان مالیات است. انها از تجارتهای که در سالهای مالی 21-2020 و 22-2021 از (COVID-19) متاثر اقتصادی شده اند حمایت خواهد کرد.

این اقدامات شامل موارد ذیر است:

  • کریدت استخدام JobMaker
  • مصرف کامل موقت
  • ضرر باز گردانده شده
  • حمایت از سرمایه گذاری تجاری – استهلاک سریع
  • حذف (write-off) فوری دارایی
  • افزایش گردش عاید تجارتهای کوچک