صحت

جان افراد را نجات دهید و به کند شدن شیوع کوروناوایرس در آسترالیا کمک کنید

در خانه باشید

 • خانه را ترک نکنید مگر اینکه مجبور شوید.
 • شما باید از ترک خانه خود برای هرگونه فعالیت غیر ضروری خودداری کنید.
 • خانواده یا دوستان را به خانه تان دعوت نکنید.
 • در خانه باشید مگر اینکه:
  • به محل کار یا تحصیل می روید (اگر در خانه قادر به انجام این کار نیستید)
  • لوازم ضروری مانند مواد غذایی می خرید (بدون تأخیر به خانه برگردید)
  • برای سپورت شخصی در محله، به تنهایی یا با شخص دیگری بیرون می روید
  • در وقت ملاقاتهای طبی یا دیدارهای دلسوزانه حضور می یابید.
 • خدمات طبی، سوپر مارکیت ها، بانک ها، پترول استیشن ها، تحویل خدمات پستی و تحویل در منزل باز است.

مصون باشید

 • همیشه صحت خوبی داشته باشید، دستان خود را به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید، سرفه های خود را بپوشانید، از تماس با چشم، بینی و دهان خودداری کنید.
 • در خارج از خانه تان، فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر را حفظ کنید.
 • از سلام و جان جوری با تماس بدنی مانند دست دادن، بغل کردن و بوسیدن خودداری کنید.
 • به جای پیسه از کارت استفاده کنید.
 • در اوقات آرام سفر کنید و از بیروبار خودداری کنید.
 • به خوبی مطلع باشید - فقط از معلومات رسمی قابل اعتماد استفاده کنید. پروگرام تلفون موبایل کوروناوایرس آسترالیا را دانلود کنید، در خدمات واتزآپ کوروناوایرس آسترالیا مشترک شوید و برای آخرین معلومات به آدرس www.australia.gov.au مراجعه کنید.

در تماس باشید

 • از طریق تلفونی یا آنلاین از خانواده و دوستان خود خبر بگیرید.
 • مواد خوراکه و کالاهای اساسی را برای بستگان پیر و افراد آسیب پذیر ببرید. آنها را درب منزل بمانید.
 • سازمانها و موسسات خیریه اصلی داوطلب می توانند به افرادی که بیشترین میزان احتیاج به آنها را دارند خدمات ارائه دهند.

معلومات صحی

علائم کورونا وایرس عبارتند از:

 • تب
 • سرفه
 • گلو درد
 • خستگی
 • تنگی نفس

اگر مریض هستید و فکر می کنید که ممکن است کرونا وایرس داشته باشید، کمک طبی بگیرید.

برای کسب معلومات می توانید با شماره تلفون ملی کورونا وایرس تماس بگیرید. اگر به خدمات ترجمان کتبی یا شفاهی ضرورت دارید، با 131450 تماس بگیرید.

اگر علائم جدی مانند تکلیفدر تنفس دارید، برای کمک عاجل طبی با شماره 000 تماس بگیرید.

ویب سایت وزارت صحت دارای طیف وسیعی از معلومات است که به زبان های غیر از انگلیسی در دسترس است تا به مردم برای در مصون ماندن و به حداقل رساندن خطرات برای جامعه محلی کمک کند.