تبعیض نژادی قابل قبول نیست

 اگر تبعیض نژادی، آزار و اذیت یا نفرت را مشاهده یا تجربه میکنید،انرا تحمل نکنید، صدای تانرا بلند کنید.

اگر قربانی رفتار تبعیضی هستید

 • اگر به شما حمله شده یا تهدید به خشونت شده اید، با پولیس تماس بگیرید.
  • در شرایط اضطراری یا تهدید به زندگی، به سه صفر (000) زنگ بزنید و پولیس را بخواهید.
  • اگر به کمک پولیس نیاز دارید، اما هیچ خطر فوری وجود ندارد، به لین کمکی پولیس (444 131) زنگ بزنید.
 • اگر خشونت در میان نباشد، و اگر این کار در امن صورت پذیر است، ممکن است با در میان گذاشتن مستقیم آن با شخص یا افراد درگیر با این وضعیت برخورد کنید.
 • اگر تماس مستقیم وضعیت را حل نکرد یا احساس راحتی نمیکنید، میتوانید به کمیسیون حقوق بشر استرالیـا (Australian Human Rights Commission (AHRC)) شکایت کنید.

قدرت ناظران (سیل بین)

زمانیکه مردم شاهد تبعیض هستند و برعلیه آن صدا بلند میکنند، این باعث میشود که  شخص مورد هدف احساس حمایت کند و باعث میشود که فرد نژادپرست در رفتار خود تجدید نظر کند. خود را در معرض خطر قرار ندهید. اما اگر انجام این کار بی خطر است، صدای تانرا بلند کنید و با قربانی بایستید. حتی یک حرکت ساده میتواند قدرتمند باشد.

اگر شما رفتار تبعیضی را شاهد باشید میتوانید:

 • صدای تانرا بلند کنید - آنرا تبعیض بنامید، به مرتکب بفهمانید که قابل قبول نیست
 • قربانی را حمایت کنید - در کنار شخصی که مورد هدف قرار گرفته بایستید و از آنها بپرسید که ایا انها خوب هستند
 • شواهد بگیرید - این حادثه را با تیلفون خود ثبت کنید، از مرتکب ان عکس بگیرید و آنرا به مقامات گزارش دهید

کمیسیون حقوق بشر استرالیا نکاتی برای ناظرین دارد، به

https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism مراجعه کنید.

تبعیض نژادی و حقوق شما

در استرالیا مخالف قانون است كه در ملاء عام براساس نژاد، رنگ، ملیت یا قومیت شخص یا گروهی از مردم کاری انجام دهیم كه احتمال توهین، تحقیر، شرماندن یا ترس باشد. این نوع رفتار به عنوان نفرت نژادی طبقه بندی میشود.

نمونه هایی از نفرت نژادی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • مواد توهین آمیز نژادی در اینترنت، از جمله eforums، وبلاگ ها، سایتهای شبکه های اجتماعی و سایتهای به اشتراک گذاری ویدیو
 • نظرات یا تصاویر توهین آمیز نژادی در روزنامه، مجله یا انتشارات دیگری مانند اعلامیه یا بروشور
 • سخنرانی های توهین آمیز نژادی در تظاهرات عمومی
 • اظهارات نادرست نژادی در یک مکان عمومی، مانند فروشگاه، محل کار، پارک، ترانسپورت عمومی یا مکتب
 • اظهارات توهین امیز نژادی در مسابقات ورزشی توسط بازیکنان، تماشاگران، مربیان یا مسئولان.

هدف این قانون تعادل بین اظهار نظر آزاد ("آزادی بیان") و حق زندگی بدون از نفرت نژادی است. برخی از اقدامات ممکن است خلاف قانون نباشد اگر "منطقی و با حسن نیت انجام شوند".

تبعیض نژادی در شرایطی اتفاق میافتد که یک شخص در عین وضعیت نسبت به شخص دیگر به دلیل نژاد، رنگ، تبار، ملیت یا قومیت یا وضعیت مهاجرتی، بطور مثال خودداری از دادن خانه کرایی برای یک شخص به دلیل انکه ایشان از نژاد خاص، یا رنگ پوست شان شود.

تبعیض نژادی همچنین در شرایطی اتفاق میافتد که یک قانون یا سیاستی وجود داشته باشد که برای همه یکسان باشد اما تأثیر ناعادلانه ای بر روی افراد یک نژاد خاص، رنگ، تبار، منشا ملی یا قومی یا وضعیت مهاجرتی شان میشود، مانند یک کمپنی میگوید که کارمندان نباید کلاه یا سایر سرپوشیها در محل کار بپوشند، که احتمالاً تأثیر ناعادلانه ای بر افراد دارای پیشینه نژادی / قومی خواهد گذاشت.

اگر تبعیض نژادی یا نفرت را تجربه میکنید میتوانید به کمیسیون حقوق بشر استرالیا شکایت کنید. طرح شکایت ساده، رایگان و انعطاف پذیر است.

برای شکایت در کمیسیون حقوق بشر استرالیا، به www.humanrights.gov.au/complaints مراجعه کنید.

خدمات ملی معلومات

خدمات ملی استرالیا (National Information Service (NIS)) مربوط کمیسیون حقوق بشر استرالیا معلومات و معرفی (ارجاع) به افراد، سازمانها و کارفرمایان را در مورد طیف وسیعی از حقوق بشر و مسائل تبعیض امیز نجام میدهد. این خدمات رایگان و محرمانه است.

NIS میتواند که:

 • معلومات مربوط به حقوق و مسئولیتهای شما را تحت قانون فدرالی حقوق بشر و ضد تبعیض به شما میدهد
 • با شما صحبت میکند در مورد اینکه ایا ممکن است شما شکایتی را به کمیسیون ارائه کنید یا چگونه قانون در مورد وضعیت شما اعمال خواهد شد
 • در مورد نحوه شکایت کردن، جواب به یک شکایت و یا برخورد با موضوعات خاص تبعیض به شما معلومات میدهد
 • معرفی کردن شما با سازمان دیگری که ممکن است با شما کمک کرده بتواند.

لطفا توجه کنید NIS قادر به دادن مشوره حقوقی نیست

شما میتوانید با NIS تماس بگیرید از طریق:

خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی

خدمات ترجمانی (TIS National) برای افرادی است که به انگلیسی صحبت نمیکنند. اکثر خدمات TIS برای غیر انگلیسی زبانان مجانی میباشد.

مشوره بهزیستی و سلامت روانی

یک خدمت حمایتی جدید 24/7 بطور خاص برای کمک مردم در مدت زمان وبا COVID-19 طراحی شده است، به صورت رایگان در دسترس همه استرالیایی ها میباشد.

این خدمات حمایتی از طریق ویبسایت https://coronavirus.beyondblue.org.au/ دردسترس میباشد

برای بحران های شخصی و برای خدمات حمایت سلامت روانی شما میتوانید با Beyond Blue به شماره 348 512 1800 و Lifeline به شماره 14 11 13 زنگ بزنید.

Kids Helpline برای جوانان از سنین 5 تا 25 سال مجانی است. کودکان، نوجوانان و جوانـــان هر وقت به شماره 800 551 1800 زنگ زده میتوانند.