تجارت

پرداخت برای نگهداشت کار (JobKeeper)

پرداخت دولت برای تادیات JobKeeper برای نگاه داشتن بیشتر استرالیایی ها در کار و حمایت از اقتصاد تجارت های متاثر شده از کرونا کمک خواهد کرد.

براساس طرح سبسیدی معاشات، کارمندان از طریق کارفرمای خود در هر دو هفته  $1,500 (قبل از مالیات) دریافت میکنند.

کسبه کاران میتوانند از طریق JobKeeper و خدمات آنلاین ATO (ATO online services) از طریق حساب myGov خود به آنها دسترسی دارند، درخواست کرده میتوانند.

تجارتها و سازمانهای غیر انتفاعی میتوانند برای JobKeeper از طریق اپ myGovID خود در پورتال تجاری (Business Portal) به ان دسترسی داشته و درخواست بدهند (این با myGov فرق دارد).

تضمین جریان نقدی برای پرداخت بل ها و معاشات

پرداخت های موقتی وجوه نقدی تا $100,000 برای ادامه فعالیت های کوچک و متوسط تجاری واجد شرایط برای پرداخت بلها و حفظ کارمندان در دسترس میباشد.

معلومات بیشتر:

کاراموزان و کسب اموختن (Apprentices and trainees)

دولت از ادامه توسعه نیروی کاری با مهارت در استرالیا حمایت میکند و به شغل های واجد شرایط برای حفظ کارآموزان و کسب اموختن با فراهم کردن معاش 50 فیصدی تا $21,000 دلار کمک میکند.

معلومات بیشتر:

اعتبار و قرضه (Credit and loans)

یک ضمانت نامه جدید  SMEویروس کرونا به این معنی است که شما ممکن است بتوانید به قرضه های اضافی از قرضه دهندگان شرکت کننده برای پشتیبانی از شما در طی ماه های آینده دسترسی داشته باشید.

دولت ضمانت 50 فیصدی برای قرضه دهندگان SME برای قرضه های ناامن جدید که برای سرمایه در گردش استفاده میشود را فراهم میکند.

دولت همچنین معافیت از تعهدات قرضه دهنده مسئول برای قرضه دهندگان را فراهم که برای برای مشتریان تجاری کوچک  اعتبار (کریدت) مهیا میسازد.

این معافیت مدت شش ماه است و برای هرگونه اعتبار (کریدت) برای اهداف تجاری از جمله اعتبار جدید (کریدت جدید)، افزایش اعتبار و تغییرات اعتباری و تغییر ساختار اعمال میشود.

پشتیبانی از محلات و سکتورها

مقدار وجوهات حذف دارایی فوری (instant asset write-off) از $30,000 به $150,000 برای تجارت های با عاید مالی سالانه کمتر از $500 میلیون دلار افزایش یافته است.

این که آیا شما در حال خرید تجهیزات جدید برای گدام یا تراکتور دست دوم خود هستید، تجارت شما ممکن است از افزایش و گسترش دارایی فوری تا 31 دسامبر 2020 بهره مند شود.

کسر تسریع استهلاک نیز از طریق یک طرح تشویقی سرمایه گذاری 15 ماهه برای مشاغل واجد شرایط در دسترس خواهد بود.

معلومات بیشتر:

حذف دارایی برای تجارتهای واجد شرایط (Instant asset-write-off for eligible businesses)

پشتیبانی از سرمایه گذاری در تجارت – سرعت بخشیدن به استهلاک

(Backing business investment – accelerated depreciation)

همچنان ببینید: