د COVID-19 واکسینونه

په آسټرالیا کي د هر چا لپاره د خوندي او موثر COVID-19 واکسین درلودل به تاسو، ستاسو کورني او ستاسو ټولنه له کورونا ویروس څخه خوندي وساتي.

د COVID-19 واکسینونه به په آسټرالیا کې د هرچا لپاره وړیا وي، حتی که تاسو د آسټرالیا تابعیت یا دایمي اوسیدونکی هم نه وي. هغه خلک چې د میدیکیر کارت نه لري، بهرني لیدونکي، نړیوال زده کونکي، مهاجر کارګران او پناه غوښتونکي دي پدي کی شامل دي.

د روغتیا په اړه د نورو مالوماتو لپاره په ژبو کی وګوري: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

حقیقت پانه