කෝවිඩ්-19 එන්නත්

ආරක්‍ෂාකාරී සහ ඵලදායී කෝවිඩ්-19 එන්නතක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ  සියළු දෙනා හට තිබීම මගින් ඔබ, ඔබගේ පවුලේ අය සහ ඔබගේ ප්‍රජාව කොරෝනා වයිරස් මගින් ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට උපකාරීවේ.

ඔබ ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියෙකු හෝ ස්ථිර නේවාසිකයෙකු නොවුනද, කෝවිඩ්-19 එන්නත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින සියළු දෙනා හට නොමිළේ ලබාදේ. මෙම අය අතරට මෙඩිකෙයාර් කාඩ්පතක් නැති අය, විදේශ සංචාරකයන්, ජාත්‍යන්තර සිසුන්, සංක්‍රමණ සේවකයන් සහ සරණාගත පතන්නන් ඇතුලත්වේ.

ඔබේ භාෂාවෙන් වැඩිදුර සෞඛ්‍ය ‍ තොරතුරු දැන ගැනීමට පහත වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

තොරතුරු පත්‍රිකාව