පුද්ගලයන් සහ නිවාස සඳහා

කුලී නිවෙස්වලින් නෙරපීම කල නොහැක

ප්‍රාන්ත සහ ටෙරිටරි රජයන් මගින් කුලී නිවෙස්වලින් නෙරපීම මාස හයකට අත්හිටවනු ඇත. කුලී නිවෙස් හිමියන් සහ කුලී නිවැසියන් හට කෙටි කාලීන ගිවිසුම්වලට එළඹෙන ලෙසට උනන්දු කෙරේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඔබගේ අදාල ප්‍රාන්ත හෝ ටෙරිටරි රජයන් සමඟ පරීක්‍ෂාකර බලන්න.

විශ්‍රාමිකයන් සඳහා අවම ලබාගැනීමේ අනුපාතය සම්බන්ධ විකල්ප

විශ්‍රාම පදනම් ගිණුම් සහ සමාන නිෂ්පාදන සඳහා අවම ලබා ගැනීමේ අනුපාතය 2019-20 සහ 2020-21 ආදායම් වර්ෂයන් සඳහා 50% කින් අඩුකර ඇත. මේ මගින් කෝවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් මූල්‍ය වෙළඳපලවල සිදුවන සැලකිය යුතු අලාභ අඩු කිරීමට උපකාර වනු ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා www.ato.gov.au/drawdown වෙත පිවිසෙන්න.

ජොබ්කීපර් දීර්ඝ කිරීම

ආරම්භයේදී 2020 සැප්තැම්බර් 27 දින අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ ජොබ්කීපර් ගෙවීම, සුදුසුකම් ඇති ව්‍යාපාර (ස්වයං රැකියාවල නිරතවී සිටින අය ඇතුළුව) සහ ලාභ නොලබන ආයතන සඳහා 2021 මාර්ත 28 වන දින තෙක් විවෘතව පවතී.

ඉදිරියේදී පැමිණෙන වෙනස්කම් සඳහා කරුණාකර treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension වෙත යන්න.

ජොබ්කීපර් ගෙවීම

රජයේ ජොබ්කීපර් ගෙවීම කොරෝනා වයිරස් (කෝවිඩ්-19) හේතුවෙන් සැලකිය යුතු ආකාරයට බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර සඳහාවූ තාවකාලික සහනාධාරයකි.

සුදුසුකම් ඇති සේවා යෝජකයන්, තනි ව්‍යාපාර කරන අය සහ වෙනත් ආයතන මගින් සිය සුදුසුකම් ඇති සේවකයන් වෙනුවෙන් ජොබ්කීපර් ගෙවීම සඳහා ඉල්ලුම් කල හැකිවේ.

ව්‍යාපාර හට ජොබ්කීපර් ගෙවීම සඳහා ATO හි Business Portal ඔස්සේ හෝ තනි ව්‍යාපාර කරන අයෙකු නම් myGov භාවිතයෙන් ATO online services ඔස්සේ හෝ ලියාපදිංචි බදු හෝ නියෝජිතයෙකු මගින් ලියාපදිංචි විය හැකිය.

මගින් දැනට ලබාගත හැකි ජොබ්කීපර් උපකාර සහ  සහාය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සඳහා  www.ato.gov.au/JobKeeper වෙත පිවිසෙන්න.

ජොබ්මේකර් සේවයට යොදවා ගැනීම සඳහා ගෙවන මුදල් (JobMaker Hiring Credit)

ජොබ්මේකර් හයරිංග් ක්‍රෙඩිට් වැඩසටහන යනු වයස අවුරුදු 16-35 අතර රැකියා සොයන්නන් සේවයේ යොදවා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර වෙත දිරි දීමනා ලබා දෙන වැඩ සටහනකි.

සුදුසුකම් ඇති සේවායෝජකයන්  විසින් 2020 ඔක්තෝබර් 7 සිට 2021 ඔක්තෝබර් 6 දින තෙක් සේවයේ යොදවා ගන්නා වැඩිපුර සෑම සේවකයෙකු වෙනුවෙන්ම ජොබ්මේකර් හයරිංග් ක්‍රෙඩිට් ලබාගත හැකිවේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit වෙත පිවිසෙන්න.

ක්‍රමවේදය ආරක්‍ෂාකාරීව සහ සාධාරණව තබා ගැනීම

ඕස්ට්‍රලියානුවන් අරමුණුකරගත් කෝවිඩ්-19 සම්බන්ධ වංචා සහ වෙනත් වංචාවල සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් ඇත. වංචාකාරයෙකු විසින් ඔබ හා සම්බන්ධවී ඇති බව ඔබ සිතයි නම් හෝ ඊමේල් පණිවුඩයක්, එස්.එම්.එස්. පණිවුඩයක් හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණි නම්, මුලින්ම අප සමඟ පරීක්‍ෂා කර බලන්න.

ATO වෙතින් කෙරුණු ගනුදෙනුවක් නිර්ව්‍යාජද යන්න පැහැදිලි නැතිනම්, පිළිතුරු නොදෙන්න. දුරකථන අංක 1800 008 540 ඔස්සේ ATO ස්කෑම් හොට්ලයින් අමතන්න, නැතිනම් www.ato.gov.au/scams වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

ඔබගේ හදුනා ගැනීමේ ලියකියවිලි කිසිවෙකු විසින් සොරකම්කර ඇති බව හෝ අවභාවිතාකර ඇති බව ඔබ සිතයි නම්, අප විසින් ඔබට උපකාර කල හැකිය. බදු ගෙවන්නන්ගේ අනන්‍යතාවය නැවත තහවුරුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු, උපදෙස්, සහ උපකාර අපට ලබාදිය හැකිය.

පුද්ගලයෙකු හෝ ව්‍යාපාරයක් නිවැරදි දෙය නොකරන බවට ඔබ දන්නේ නම් හෝ හැඟන්නේ නම්, www.ato.gov.au/tipoff ඔස්සේද අපහට දැනුම් දිය හැකිය.

රජයේ ගෙවීම් සහ සේවා

ඔබ හට දැනටමත් සෙන්ටර්ලින්ක් ගෙවීමක් නොලැබුණත්, සර්විසස් ඕස්ට්‍රලියා වෙතින් ඔබට මූල්‍යමය වශයෙන් උපකාර ලබා දිය හැකිය. ඔබ සේවා මථ්‍යස්ථානයකට යාම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ විසින් අපගේ ස්වයං-සේවා විකල්ප භාවිතා කල හැකිය. ඔබට සමාජ සේවකයෙකු සඳහාද ප්‍රවේශය ලබාගත හැකි. ඔබ දැනටමත් අපගේ පාරිභෝගිකයකුනම්, කොරෝනා වයිරස් (කෝවිඩ්-19) හේතුවෙන් අපගේ ගෙවීම් සහ සේවා සම්බන්ධ වෙනස්කම් සිදුවී ඇත. භාෂා ගණනාවකින්ම වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා servicesaustralia.gov.au/covid19 වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.