තනි පුද්ගලයින් සහ කුටුම්භයන්

පුද්ගලයන් සහ නිවාස සඳහා

සුදුසුකම් ඇති අය සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට පෙර මයිගව් ඔස්සේ මාර්ගගතව ඔවූන්ගේ විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකයෙන් $10,000 ක මුදලක් සඳහා අයදුම් කල හැකිය.

ඔබගේ විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය කල් ඇතිව ලබා ගැනීම මගින් ඔබගේ අනාගත විශ්‍රාම ආදායමට බලපෑම් ඇතිවේ. විශ්‍රාම පාරිතොෂික කලින් නිදහස්කර ගැනීමට අයදුම් කිරීමට පෙර මූල්‍ය   උපදෙස් ලබාගැනීමට සලකා බලන්න.

විශ්‍රාම පාරිතෝෂික කලින් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා  www.ato.gov.au/early-access වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න, නැතිනම් ඔබගේ භාෂාවෙන් ATO සමඟ කථා කිරීම සඳහා, දුරකථන අංක 13 14 50  ඔස්සේ පරිවර්තන සහ තෝල්ක සේවාව (TIS National) අමතන්න.

කුලී නිවෙස්වලින් නෙරපීම කල නොහැක

ප්‍රාන්ත සහ ටෙරිටරි රජයන් මගින් කුලී නිවෙස්වලින් නෙරපීම මාස හයකට අත්හිටවනු ඇත. කුලී නිවෙස් හිමියන් සහ කුලී නිවැසියන් හට කෙටි කාලීන ගිවිසුම්වලට එළඹෙන ලෙසට උනන්දු කෙරේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඔබගේ අදාල ප්‍රාන්ත හෝ ටෙරිටරි රජයන් සමඟ පරීක්‍ෂාකර බලන්න.

විශ්‍රාමිකයන් සඳහා අවම ලබාගැනීමේ අනුපාතය සම්බන්ධ විකල්ප

විශ්‍රාම පදනම් ගිණුම් සහ සමාන නිෂ්පාදන සඳහා අවම ලබා ගැනීමේ අනුපාතය 2019-20 සහ 2020-21 ආදායම් වර්ෂයන් සඳහා 50% කින් අඩුකර ඇත. මේ මගින් කෝවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් මූල්‍ය වෙළඳපලවල සිදුවන සැලකිය යුතු අලාභ අඩු කිරීමට උපකාර වනු ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා www.ato.gov.au/drawdown වෙත පිවිසෙන්න.

ජොබ්කීපර් ගෙවීම

ජොබ්කීපර් ගෙවීම මගින් කේවිඩ්-19 හේතුවෙන් සැලකිය යුත ආකාරයට බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපර හට සිය සේවකයන්ගේ වේතන ගෙවීමට උපකාර කල හැකි අතර වැඩිපුර ඕස්ට්‍රලියානුවන් ප්‍රමාණයකට සිය රැකියා තබා ගත හැකි අතර දිගටම ආදායමක් ලබාගත හැකිය.

ඔබ වෙනුවෙන් සති දෙකකට වරක් කරන ජොබ්කීපර් ගෙවීම ඉල්ලා සිටීමට ඔබගේ සේවායෝජකයා බලාපොරොත්තුවන්නේ නම් ඒ බව ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත. 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා www.ato.gov.au/jobkeeper වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න.

ක්‍රමවේදය ආරක්‍ෂාකාරීව සහ සාධාරණව තබා ගැනීම

ඕස්ට්‍රලියානුවන් අරමුණුකරගත් කෝවිඩ්-19 සම්බන්ධ වංචා සහ වෙනත් වංචාවල සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් ඇත. වංචාකාරයෙකු විසින් ඔබ හා සම්බන්ධවී ඇති බව ඔබ සිතයි නම් හෝ ඊමේල් පණිවුඩයක්, එස්.එම්.එස්. පණිවුඩයක් හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණි නම්, මුලින්ම අප සමඟ පරීක්‍ෂා කර බලන්න.

ATO වෙතින් කෙරුණු ගනුදෙනුවක් නිර්ව්‍යාජද යන්න පැහැදිලි නැතිනම්, පිළිතුරු නොදෙන්න. දුරකථන අංක 1800 008 540 ඔස්සේ ATO ස්කෑම් හොට්ලයින් අමතන්න, නැතිනම් www.ato.gov.au/scams වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

ඔබගේ හදුනා ගැනීමේ ලියකියවිලි කිසිවෙකු විසින් සොරකම්කර ඇති බව හෝ අවභාවිතාකර ඇති බව ඔබ සිතයි නම්, අප විසින් ඔබට උපකාර කල හැකිය. බදු ගෙවන්නන්ගේ අනන්‍යතාවය නැවත තහවුරුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු, උපදෙස්, සහ උපකාර අපට ලබාදිය හැකිය.

පුද්ගලයෙකු හෝ ව්‍යාපාරයක් නිවැරදි දෙය නොකරන බවට ඔබ දන්නේ නම් හෝ හැඟන්නේ නම්, www.ato.gov.au/tipoff ඔස්සේද අපහට දැනුම් දිය හැකිය.

රජයේ ගෙවීම් සහ සේවා

ඔබ හට දැනටමත් සෙන්ටර්ලින්ක් ගෙවීමක් නොලැබුණත්, සර්විසස් ඕස්ට්‍රලියා වෙතින් ඔබට මූල්‍යමය වශයෙන් උපකාර ලබා දිය හැකිය. ඔබ සේවා මථ්‍යස්ථානයකට යාම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ විසින් අපගේ ස්වයං-සේවා විකල්ප භාවිතා කල හැකිය. ඔබට සමාජ සේවකයෙකු සඳහාද ප්‍රවේශය ලබාගත හැකි. ඔබ දැනටමත් අපගේ පාරිභෝගිකයකුනම්, කොරෝනා වයිරස් (කෝවිඩ්-19) හේතුවෙන් අපගේ ගෙවීම් සහ සේවා සම්බන්ධ වෙනස්කම් සිදුවී ඇත. භාෂා ගණනාවකින්ම වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා servicesaustralia.gov.au/covid19 වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.