ව්‍යාපාරයන්

ජොබ්කීපර් ගෙවීම දීර්ඝ කිරීම

මුලදී 2020 සැප්තැම්බර් 27 දින අවසානයට පත්වීමට නියමිතව තිබුණු ජොබ්කීපර් ගෙවීම, සුදුසුකම් ඇති ව්‍යාපාර (ස්වයං රැකියාවල නිරතවන අය ඇතුළුව) සහ ලාභ සඳහා නොවන ව්‍යාපාර සඳහා 2021 මාර්තු 28 දින තෙක් දිගටම ලබාගත හැකිය.

ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිත වෙනස්කම් පිළිබඳ සාරාංශයක් සඳහා කරුණාකර පහත වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

ජොබ්කීපර් (JobKeeper) ගෙවීම

රජයේ ජොබ්කීපර් ගෙවීම කොරෝනා වයිරස් (කෝවිඩ්-19) හේතුවෙන් සැලකිය යුතු ආකාරයට බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් ලබාදෙන තාවකාලික සහනාධාරයකි.

සුදුසුකම් ඇති සේවායෝජකයන්, තනි ව්‍යාපාරිකයන් සහ වෙනත් ආස්ථිති විසින් සිය සේවකයන් වෙනුවෙන් ජොබ්කීපර් ගෙවීම ලබා ගැනීමට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මෙය මාසයකට වරක් මාසය අවසානයේ ATO වෙතින් සේවායෝජකයාට ගෙවනු ඇත.

ඔබ තනි ව්‍යාපාරිකයෙකු නම්, ජොබ්කීපර් ගෙවීම් සඳහා මයිගව් ඔස්සේ ATO හි Business Portal හෝ ATO online services  ඔස්සේද, ලියාපදිංචි බදු හෝ බෑස් නියෝජිතයෙකු ඔස්සේ ලියාපදිංචිවිය හැකිය.

ATO වෙතින් ලබාගත හැකි දැනට පවතින ජොබ්කීපර් උපකාර සහ උපකාර සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සඳහා  www.ato.gov.au/JobKeeper වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

බිල්පත් සහ වේතන ගෙවීම සඳහා මුදල් ප්‍රවාහය ඇති බවට සහතිකවීම 

සේවකයන් සේවයේ යෙදවා සිටින ව්‍යාපාර සහ ලාභ සඳහා නොවන සංවිථාන හට 2020 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් අවසන්වන මාසය හෝ කාර්තුවට අදාල ඇක්ටිවිටි ස්ටේට්මන්ට් යොමුකල පසු $20,000 සිට $100,000 දක්වාවූ කෑෂ් ෆ්ලෝ බූස්ට් ලැබෙනු ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සොයා ගන්නඃ

ආධුනිකයන් සහ පුහුණුවන්නන්

රජය මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා ශ්‍රම බලකායේ දියුණුවට දිගින් දිගට උපකාර කරන අතර 21,000 දක්වා 50% වේතන සහනාධාරයක් ලබාදීම මගින් සුදුසුකම් ඇති ව්‍යාපාරවලට ආධුනිකයන් සහ පුහුණුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත. 

වැඩිදුර විස්තර සොයා ගන්නඃ

ණයවර සහ ණය

නව SME කොරෝනා වයිරස් සහතික කිරීමේ වැඩසටහනක් (Coronavirus SME Guarantee Scheme) යනුවෙන් අදහස් වන්නේ, එළඹෙන මාසවල ඔබට උපකාර ලබා ගැනීම සඳහා සහභාගිවන ණයදෙන ආයතනවලින් අමතර ණය පහසුකම් ලබාගත හැකිවීමයි.

කාරක ප්‍රග්ධනය සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා රජය මගින් SME ණයදෙන ආයතන ඔස්සේ අනාරක්‍ෂිත ණය ලබාදීම සඳහා සියයට 50 ක තහවුරුවක් ලබාදෙනු ඇත.

දැනට සිටින ව්‍යාපාරික පාරිභෝගිකයන් හට ණය ලබාදීමේදී වගකිවයුතු ණය ලබාදීම සම්බන්ධ වගකීම් බැහැර කිරීම්ද ලබාදෙනු ඇත.

මෙම බැහැර කිරීම මාස හයකට වන අතර නව ණයවර, ණයවර සීමා වැඩි කිරීම සහ ණයවර වෙනස් කිරීම සහ ණයවර නැවත සකස් කිරීම ඇතුළු ඕනෑම ව්‍යාපාර අරමුණක් සඳහාවූ ණය සම්බන්ධයෙන් අදාල වනු ඇත. 

කලාප සහ ක්‍ෂේත්‍ර හට උපකාර ලබාදීම

කොරෝනා වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් සෑලකියයුතු ආකාරයට බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රජාවන්, කලාප සහ කර්මාන්ත හට උපකාර කිරීම සඳහා රජය බිලියන $1 ක මුදලක් වෙන්කර ඇත. මෙම අරමුදල් වසංගතය කාලයේදී සහ එයින් පසු යථා තත්වයට පත්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලබාගත හැකිවේ. මෙයට අමතරව රජය මගින් අපගේ ගුවන් යානා කර්මාන්තයට උපකාර කිරීම සඳහා මිලියන $715 ක් දක්වාවූ පැකේජයක් ලබාදෙනු ඇත. 

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ආයෝජනය කිරීම

සමුච්චිත පිරිවැය $500 ට වඩා අඩු ව්‍යාපාර සඳහා වත්කම් ක්‍ෂණිකව කපා හරින සීමාව (instant asset write-off threshold) $30,000 සිට $150,000 දක්වා වැඩිකර ඇත.

ඔබගේ ගබඩාවට නව උපකරණ මිලට ගැනීම හෝ භාවිතා කරන ලද ට්‍රැක්ටරයක් මිලට ගැනීම සිදු කලද, 2020 ජූනි 30 දක්වා වැඩි කරන ලද වත්කම් ක්‍ෂණිකව කපා හැරීමේ ප්‍රතිලාභය ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ලබාගත හැකිවනු ඇත.  

මාස 15 ආයෝජන දිරිදීමනා ප්‍රාරම්භය (15-month investment incentive initiative) ඔස්සේ සුදුසුකම් ඇති ව්‍යාපාර සඳහා කඩිනම් ආකාරයට ක්‍ෂයවීම සඳහා ලබාදෙන අඩුකිරීම්ද ලබාගත හැකිවේ.

වැඩිදුර විස්තර සොයා ගන්නඃ 

සුදුසුකම් ලබන ව්‍යාපාර සඳහා වත්කම් ක්ෂණිකව කපාහැරීම

ව්‍යාපාරික ආයෝජන වැඩිදියුණු කිරීම – වේගවත් ක්ෂයවීම

පහත විස්තරද බලන්නඃ