Jednotlivci a domácnosti

Predčasné uvoľnenie dôchodkového šetrenia

Oprávnení jednotlivci si môžu do 31. decembra 2020 požiadať o vyplatenie svojho dôchodkového šetrenia do výšky $10,000 online cez myGov.

Predčasné vybratie vášho dochodkového šetrenia ovplyvní zostatok na vašom penzijnom účte a môže ovplyvniť váš budúci príjem v dôchodku. Odporúča sa zvážiť potrebu finančného poradenstva predtým, než požiadate o predčasné uvoľnenie penzijného šetrenia.

Viac o predčasnom uvoľnení penzijného šetrenia nájdete na www.ato.gov.au/early-access, alebo kontaktujte prekladateľskú a tlmočnícku službu (TIS National) na čísle 13 14 50, ak si prajete hovoriť s finančným úradom vo vlastnom jazyku.

Žiadne vysťahovania

Vysťahovania sa štátnymi a územnými vládami pozastavia na dobu šiestich mesiacov. Prenajímatelia a nájomcovia by mali prediskutovať možnosti krátkodobého riešenia. Skontrolujte si ďaľšie podrobnosti u svojich príslušných štátnych alebo územných vlád.

Minimálna miera čerpania pre dôchodcov

Minimálna miera čerpania pre penzie založené na účte (account based pensions) a podobných produktov sa znížila o 50% pre finančné roky 2019-20 and 2020-21, aby sa zmiernili značné straty na finančných trhoch následkom pandémie COVID-19,

Pre ďaľšie informácie navštívtewww.ato.gov.au/drawdown

Platba JobKeeper

Platba JobKeeper podporuje podniky významne ovplyvnené COVID-19 tým, že pomáha s nákladmi na mzdy ich zamestnancov, takže viac Austrálčanov si môže udržať svoje pracovné miesta a naďalej zarábať.

Váš zamestnávateľ vás upozorní, ak má v úmysle žiadať štrnásťdennú platbu JobKeeper vo vašom mene.

Pre ďaľšie informácie navštívte www.ato.gov.au/jobkeeper

Udržiavanie spravodlivého a bezpečného systému

Bolo zaznamenané značné zvýšenie podvodných aktivít, ktoré je zamerané na Austrálčanov a ktoré sa týka COVID-19 a iných trikov. Ak si myslíte, že vás kontaktoval podvodník, alebo máte podozrenie na nejaký email, SMS alebo telefónny hovor, najprv sa poraďte u nás. 

Ak si nie ste istí, či je komunikácia z ATO pravá, neodpovedajte. Zavolajte na linku ATO za oznamovanie podvodov na 1800 008 540 alebo navštívte www.ato.gov.au/scams.

Ak máte obavy, že niekto ukradol alebo zneužil vašu totožnosť, obráťte sa na nás. Poskytujeme informácie, rady a pomoc, aby sme daňovníkom pomohli obnoviť ich daňové identity.

Taktiež nám môžete oznámiť, ak máte dojem, že jednotlivec alebo podnik nekoná správne na web stránke www.ato.gov.au/tipoff.

Platby a služby od vlády 

Aj keď ešte nedostávate platbu od Centrelinku, Services Australia vám môže finančne pomôcť. Nemusíte ani zájsť do klientského centra. Môžete použiť naše samoobslužné možnosti. Taktiež máte prístup k sociálnemu pracovníkovi. Ak ste už našim klientom, v našich platbách a službách nastali kvôli koronavírusu (COVID-19) zmeny. Ďaľšie informácie, aj v rozličných jazykoch, nájdete na servicesaustralia.gov.au/covid19