Jednotlivci a domácnosti

Predčasné uvoľnenie dôchodkového šetrenia

Oprávnení jednotlivci a oprávnení obyvatelia s dočasným pobytom si môžu do 1. júla 2020 požiadať o vyplatenie svojho dôchodkového šetrenia do výšky $10,000 online cez myGov.

Od 1. júla až do 24. septembra 2020 si jednotlivci budú môcť vybrať ďaľších $10,000.

Predčasné vybratie vášho dochodkového šetrenia ovplyvní zostatok na vašom penzijnom účte a môže ovplyvniť váš budúci príjem v dôchodku. Odporúča sa zvážiť potrebu finančného poradenstva predtým, než požiadate o predčasné uvoľnenie penzijného šetrenia.

Viac o predčasnom uvoľnení penzijného šetrenia nájdete na www.atogov.au-coronavirus, alebo kontaktujte prekladateľskú a tlmočnícku službu (TIS National) na čísle 13 14 50, ak si prajete hovoriť s finančným úradom vo vlastnom jazyku.

Žiadne vysťahovania

Vysťahovania sa štátnymi a územnými vládami pozastavia na dobu šiestich mesiacov. Prenajímatelia a nájomcovia by mali prediskutovať možnosti krátkodobého riešenia. Skontrolujte si ďaľšie podrobnosti u svojich príslušných štátnych alebo územných vlád.

Minimálna miera čerpania pre dôchodcov

Minimálne miera čerpania pre penzie založené na účte (account based pensions) a podobných produktov sa znížila o 50% pre finančné roky 2019-20 and 2020-21, aby sa zmiernili značné straty na finančných trhoch následkom pandémie COVID-19,

Pre ďaľšie informácie navštívte www.ato.gov.au/drawdown

Udržiavanie spravodlivého a bezpečného systému

Bolo zaznamenané značné zvýšenie podvodných aktivít, ktoré je zamerané na Austrálčanov a ktoré sa týka COVID-19 a iných trikov. Ak si myslíte, že vás kontaktoval podvodník, alebo máte podozrenie na nejaký email, SMS alebo telefónny kontakt, najprv sa poraďte u nás.

Pre ďaľšie informácie navštívte www.ato.gov.au/scams.

Ak máte obavy, že vaše daňové alebo penzijné informácie boli ukradnuté alebo zneužité bez vášho povolenia, mali by ste:

  • Skontrolovať si účet v myGov, ak ho máte a ubezpečiť sa, či sú vaše údaje stále správne
  • Kontaktovať naše stredisko na pomoc pri identite klienta (Client Identity Support Centre) na čísle 1800 467 033, na získanie pomoci pri ochrane vašej daňovej identity.

Taktiež nám môžete oznámiť, ak máte dojem, že jednotlivec alebo podnik nekoná správne na web stránke www.ato.gov.au/tipoff.

Platby a služby od vlády

Aj keď ešte nedostávate platbu od Centrelinku, Services Australia vám môže finančne pomôcť. Nemusíte ani zájsť do klientského centra. Môžete použiť naše samoobslužné možnosti. Taktiež máte prístup k sociálnemu pracovníkovi. Ak ste už našim klientom, v našich platbách a službách nastali kvôli koronavírusu (COVID-19) zmeny. Ďaľšie informácie, aj v rozličných jazykoch, nájdete na servicesaustralia.gov.au/covid19