Podniky

Predĺženie platby JobKeeper

Platba JobKeeper, ktorá mala pôvodne platiť do 27. septembra 2020, bude naďalej dostupná oprávneným podnikom (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb) a neziskovým organizáciám až do 28. marca 2021.

Súhrn pripravovaných zmien nájdete na web stránke treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Platba zamestnancom - JobKeeper

Platba JobKeeper od vlády je dočasná dotácia pre podniky, ktoré sú významne ovplyvnené koronavírusom (COVID-19).

Oprávnení zamestnávatelia, živnostníci a iné subjekty môžu požiadať o príjem platieb JobKeeper za svojho oprávneného zamestnanca. Toto bude zamestnávateľovi vyplácané každý mesiac pozadu.

Firmy sa môžu prihlásiť na platbu JobKeeper prostredníctvom obchodného portálu ATO - Business Portal, v online službách ATO pomocou služby myGov, ak ste živnostník, alebo prostredníctvom registrovaného daňového agenta alebo agenta BAS.

Informácie o existujúcej podpore a pomoci JobKeeper, ktorá je k dispozícii od ATO, nájdete na www.ato.gov.au/JobKeeper.

Zabezpečenie hotovosti na zaplatenie účtov a miezd

Oprávnené podniky a neziskové organizácie (NFP), ktoré zamestnávajú zamestnancov, dostanú sumy na zvýšenie peňažných tokov od 20 000 do 100 000 dolárov tým, že predložia svoje výkazy o činnosti do mesiaca alebo štvrťroka septembra 2020.

Viac informácií ohľadne získania hotovosti pre zamestnávateľov:

Učni a stážisti

Vláda podporuje pokračujúci rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily Austrálie a napomáha podnikom k tomu, aby si udržali učňov a stážistov tým, že im poskytnúi 50 percentnú zľavu do výšky $21,000.

Viac informácií o pomoci pre učňov a stážistov:

Úvery a pôžičky

Na to, aby ste mohli počas nasledujúcich mesiacov získať dodatočné pôžičky od zúčastnených veriteľov, vám dopomôže nová schéma záruky pre malých a stredných podnikateľov (Coronavirus SME Guarantee Scheme).

Vláda poskytne záruku 50 percent veriteľom, ktorí poskytnú nezabezpečené pôžičky malým a stredným podnikom na použitie ako pracovný kapitál.

Vláda taktiež poskytne výnimku zo záväzkov na zodpovedné poskytovanie pôžičiek pre veriteľov, ktorí poskytnú úver malým podnikom, ktorí sú už existujúcimi zákazníkmi.

Táto výnimka je na šesť mesiacov a vzťahuje sa na akýkoľvek úver na obchodné účely, vrátane nového úveru, zvýšenia úverového limitu, úverových zmien a reštrukturalizácie úverov.       

Podpora regiónov a sektorov

Vláda rezervovala $1 miliardu na podporu komunít, regiónov a priemyslu, ktoré boli najviac postihnuté epidémiou koronavírusu. Tieto prostriedky budú k dispozícii počas epidémie a na pomoc pri obnovovaní. Okrem toho vláda pomáha leteckému priemyslu príspevkom do výšky $715 miliónov.

Investovanie do vášho podnikania

Pre podniky s celkovým obratom nižším ako $500 miliónov sa zvýšilo okamžité odpisovanie aktív zo sumy $30,000 na $150,000.

Či už kupujete nové zariadenie pre svoj sklad alebo kupujete ojazdený traktor, vaše podnikanie môže do 31. decembra 2020 len získať zo zvýšeného a rozšíreného okamžitého odpisovania aktív.

Zrýchlené odpočty odpisov budú pre oprávnené podniky k dispozícii prostredníctvom iniciatívy investičných stimulov trvajúcich 15 mesiacov.

Viac informácií o podpore obchodných investícií a zrýchlených odpisov:

Okamžité odpisovanie aktív pre oprávnené podniky - Instant asset write-off for eligible businesses

Podpora obchodných investícií – zrýchlené odpisy - Backing business investment – accelerated depreciation

Ďaľšie informácie: