Pravdivé a nepravdivé informácie o coronavíruse (COVID-19)

Nesprávne informácie o vakcínach proti COVID-19

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Vakcíny proti COVID-19 sú nebezpečné a spôsobili vážne nepriaznivé účinky u očkovaných ľudí v zahraničí.

SKUTOČNOSŤ: Administratíva terapeutického tovaru (TGA) schvaľuje očkovacie látky na použitie v Austrálii. Všetky vakcíny sú dôkladne otestované pred ich schválením na použitie v Austrálii. Patrí sem starostlivá analýza údajov z klinických skúšok, zložiek, chémie, výroby a iných faktorov. Informácie o vakcínach proti COVID-19 sú dostupné na web stránke TGA na https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines

Okrem hodnotenia každej várky vakcín proti COVID-19 sleduje Administratíva terapeutického tovaru bezpečnosť vakcín po ich dodávke do Austrálie. Austrálska vláda taktiež starostlivo sleduje imunizačný program v zahraničí, vrátane Veľkej Británie, USA, Nemecka a Nórska. Tieto informácie môžu spoločne zaistiť, aby mali Austrálčania prístup k bezpečnej a efektívnej vakcíne proti COVID-19.

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky vakcíny, vyhľadajte zdravotnú pomoc a nahláste to na TGA (1300 134 237).

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Viac ľudí zomrie z negatívnych vedľajších účinkov vakcíny ako zo samotného COVID-19

SKUTOČNOSŤ: Každá očkovacia látka môže zapríčiniť mierne vedľajšie účinky. Hlavnými vedľajšími účinkami očkovania býva bolesť, začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, bolesť hlavy alebo mierna horúčka a únava. Väčšina z nich sa dá zmierniť miernymi liekmi od bolesti a nie sú dôvodom na poplach.

Administratíva terapeutického tovaru (TGA) – regulátor liekov v Austrálii - neschváli očkovaciu látku, ktorá nie je bezpečná a efektívna. Jednou z vecí, ktorú pozorne sledujú, sú vážne vedľajšie účinky.

Austrália ma jeden z najlepších schvaľovacích procesov na svete a žiaden liek, ktorý by spôsobil vážne negatívne vedľajšie účinky, by v tejto krajine nebol schválený. Práca TGA sa nekončí schválením. Taktiež pozorne sledujú údaje prichádzajúce zo zahraničia a postupné zavádzanie. Nič nie je ponechané náhode.

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky vakcíny, vyhľadajte zdravotnú pomoc a nahláste to na TGA (1300 134 237).

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Vláda používa podávanie vakcíny ako krycí spôsob na zber/zmenu vášho DNA

SKUTOČNOSŤ: Vakcíny sa do tela podávajú injekčne, nič z vášho tela neodstraňujú ani nemenia vašu DNA. Niektorých z nových očkovacích látok proti COVID-19 používajú zlomok Messenger RNA (mRNA), aby poučili telo na vytvorenie imunitnej odozvy proti COVID-19. Tento zlomok mRNA nerobí nič s vaším DNA.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Mutácia vírusu prebieha tak rýchlo, že vakcína nebude nikdy účinná.

SKUTOČNOSŤ: Všetky vírusy mutujú. Je to normálna súčasť ich prirodzenej evolúcie a vírus COVID-19 nie je odlišný. Na základe dôkazov bude vakcína proti COVID-19 stále účinná aj proti novým variantom vírusu.

Môže to znamenať, že ľudia budú musieť dostať posilňovaciu dávku alebo byť preočkovaní – tak ako pri chrípke. Očkovacie látky, ktoré boli schválené na použitie v Austrálii, dokázali, že sú vysoko účinné na prevenciu vážnych chorôb následkom COVID-19.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Ľudia, ktorí prekonali a zotavili sa z vírusu COVID-19, už nepotrebujú byť zaočkovaní.

SKUTOČNOSŤ: Ochrana získaná z očkovania sa prejavuje rozlične u rôznych ľudí. Pretože je to nový vírus, ešte nevieme, ako dlho bude akákoľvek prirodzená imunita trvať. Aj keď ste už prekonali COVID-19, mali by ste sa dať zaočkovať, ak môžete.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Vakcína proti COVID-19 obsahuje softvér alebo mikročipy používané na sledovanie.

SKUTOČNOSŤ: Žiadna z očkovacích látok proti COVID-19 neobsahuje sofvér ani mikročipy.

Iné nesprávne informácie o COVID-19

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Deti sú superšíriteľmi COVID-19

SKUTOČNOSŤ: Zatiaľ čo je známe, že mladšie deti sú „superšíriteľmi“ choroboplodných zárodkov a vírusov napríklad chrípky, súčasné dôkazy týkajúce sa látky COVID-19 naznačujú, že prenos z dieťaťa na dieťa v školách je neobvyklý. Taktiež neexistujú nikde na svete údaje, ktoré by poukazovali na to, že k šíreniu tohto vírusu došlo u menších detí. Aj keď je to možné, dôkazy v súčasnosti naznačujú, že deti nie sú superšíriteľmi vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Austrália nemôže získať dostatok lekárskeho vybavenia a spotrebného materiálu (ventilátory, masky, testovacie súpravy)

SKUTOČNOSŤ: Austrália bola veľmi úspešná pri vyrovnávaní krivky, čo znamená, že sme sa vyhli zvyšujúcemu sa tlaku na naše nemocnice.

V Austrálii máme k dispozícii veľa osobných ochranných prostriedkov, ďalšie sa vyrábajú v Austrálii a iné sú neustále dodávané do Austrálie. Napríklad Národná zdravotnícka zásoba zostáva dobre zásobená a objednala si viac ako pol miliardy masiek na postupné doručenie do roku 2021.

Poradné výbory pre austrálsku vládu, vrátane sietí pre prenosné choroby a pre laboratória pre verejné zdravie, sa stretávajú často, aby prehodnotili pokyny k požiadavkám na testovanie COVID-19, a aby zabezpečili uskutočnenie nevyhnutného testovania na podporu našej reakcie na pandémiu COVID-19 pre udržanie zdravia verejnosti.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Austrálske nemocnice nebudú môcť zvládnuť zvýšený dopyt v dôsledku COVID-19

SKUTOČNOSŤ: Austrálii sa podarilo vyrovnať krivku veľmi úspešne, čo znamená, že sme sa vyhli zvyšujúcemu sa tlaku na naše nemocnice. Austrália má systém zdravotnej starostlivosti na svetovej úrovni, a ten má dobré predpoklady na uspokojenie dodatočného dopytu počas pandémie COVID-19, ak by to bolo potrebné. Patrí sem kapacita ďalších nemocničných postelí, zdravotníckeho vybavenia, spotrebného materiálu a zdravotníckeho personálu prostredníctvom partnerstva medzi austrálskou vládou, vládami štátov a území a súkromným zdravotným sektorom.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Dvojtýždňové obmedzenie pohybu zastaví šírenie COVID-19

SKUTOČNOSŤ: Zavedenie obmedzení na dva alebo tri týždne a potom ich zrušenie a návrat k nášmu bežnému životu nezastaví šírenie COVID-19.

Väčšina ľudí s COVID-19 má iba mierne alebo žiadne príznaky. Riziko iba dvojtýždňového obmedzenia pohybu je, že ľudia s asymptomatickým COVID-19 môžu nevedomky vystaviť ostatných ľudí vírusu, keď sa po uzamknutí všetko otvorí.

Najlepším spôsobom, ako pomôcť spomaliť šírenie COVID-19, je dodržiavať správnu hygienu rúk a dýchacích ciest, udržiavať si fyzický odstup, zostať doma a podrobiť sa testom, ak sa necítite dobre, a nosiť masku, ak sa nachádzate v oblasti komunitného prenosu a keď nie je možné fyzické dištancovanie.

Naši zdravotníci odborníci budú naďalej každý deň monitorovať počet nových prípadov v Austrálii a miesta, kde k prenosu dochádza. Na základe evidencie potom urobia odporúčania týkajúce sa akýchkoľvek nových pravidiel alebo obmedzení, ktoré bude potrebné prijať. Každý by sa mal neustále oboznamovať s aktuálnymi obmedzeniami navštívením stránky www.australia.gov.au.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Celoplošné testovanie zastaví šírenie koronavírusu

SKUTOČNOSŤ: Testovanie nezastaví šírenie vírusu.

Jedným zo základných pilierov prevencie a kontroly COVID-19 je včasné, stupňovateľné a presné diagnostické testovanie. Diagnostické testovanie hrá rozhodujúcu úlohu pri definovaní epidemiológie choroby, informovaní o prípadoch a spravovaní kontaktov a v konečnom dôsledku pri znižovaní vírusového prenosu.

Negatívny výsledok testu na COVID-19 však neznamená, že nie ste vystavení riziku alebo riziku pre ostatných. Môžete mať negatívne výsledky testu na COVID-19 po tom, ako ste boli vystavení účinku SARS-CoV-2 (vírus, ktorý spôsobuje COVID-19), ale skôr, ako sa u vás prejavia príznaky. Preto je také dôležité dodržiavať správnu hygienu a fyzickú vzdialenosť, a keď je vám zle, zostať doma. Tieto opatrenia spolu s cieleným testovaním pomáhajú predchádzať prenosu COVID-19 a iných infekčných chorôb a znižujú nápor na austrálsky zdravotný systém.

Úspešné riadenie zdravia verejnosti pri zvyšovaní počtu prípadov a ohnísk v regióne si vyžaduje, aby sa testovanie zameriavalo opatrne, aby sa našla správna rovnováha medzi udržiavaním epidemickej kontroly a ochranou udržateľnosti kapacít laboratórií a testovacích miest.

Dôrazne sa neodporúča rozsiahle testovanie Austrálčanov, ktorí nevykazujú žiadne príznaky (ktorí sú asymptomatickí). Táto stratégia testovania nie je ani epidemiologicky prijateľná, ani to nie je nákladovo efektívny prístup k identifikácii prenosu chorôb. Austrálska vláda uznáva, že asymptomatické testovanie môže hrať úlohu v špecifických kontextoch na účely kontroly a sledovania choroby. Medzi tieto kontexty patria ohniská nákazy, populácie s vyšším rizikom prenosu do oblastí s nízkym výskytom, populácie s výrazne vyšším rizikom expozície a populácie v prostredí s vysokým rizikom prenosu, ktoré sú v prípade infikovania tiež zraniteľné voči závažným chorobám.

Austrálska vláda naďalej odporúča, aby sa stratégie testovania vrátane programov kontroly pracovísk pre asymptomatických ľudí vypracovali po konzultácii s príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva a riaditeľmi laboratórií. Týmto sa zabezpečí, že sa použijú najprimeranejšie a najefektívnejšie prístupy. Ďalšie informácie o pozícii austrálskej vlády k rozšírenému asymptomatickému testovaniu nájdete na web stránke ministerstva zdravotníctva.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Testovacie súpravy nie sú presné

SKUTOČNOSŤ: Testy na COVID-19 sú v Austrálii veľmi presné. Všetky testovacie metódy používané v Austrálii boli komplexne overené. Naďalej ich pozorne sleduje Správa terapeutického tovaru (TGA) a povinná účasť na programoch zabezpečenia kvality, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre SARS-CoV-2 (vírus, ktorý spôsobuje COVID-19).

V Austrálii je laboratórnym testom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) zlatý štandardný test používaný na diagnostiku akútnej infekcie SARS-CoV-2 vo vašom tele a na vykonanie testu je potrebné odobrať vzorku dýchacích orgánov. Testy PCR sú veľmi citlivé a vo vzorke dýchania zistia najmenšie genetické fragmenty, ktoré sú špecifické pre SARS-CoV-2.

Akákoľvek nová testovacia technológia v Austrálii vyžaduje veľmi dôkladné posúdenie zo strany TGA, aby sa zabezpečila kvalita a spoľahlivosť výsledkov a umožnilo sa jej legálne dodanie. Aktuálne informácie o tom, ktoré testy COVID-19 sú zahrnuté v austrálskom registri terapeutického tovaru, nájdete na webovej stránke TGA: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Koronavírus je podvod

SKUTOČNOSŤ: COVID-19 je spôsobený koronavírusom (SARS-CoV-2), ktorý je súčasťou veľkej rodiny vírusov, ktoré môžu viesť k respiračným infekciám u ľudí aj u zvierat. Tieto infekcie môžu siahať od bežného nachladnutia až po vážnejšie ochorenia. COVID-19 sa šíri medzi ľuďmi kvapkôčkami a kontaminovaným povrchom.

V Austrálii bolo referenčné laboratórium pre infekčné choroby (VIDRL) v Inštitúte pre infekcie a imunitu Petra Dohertyho vo Viktórii prvým laboratóriom mimo Čínu, ktoré izolovalo SARS-CoV-2. Laboratória VIDRL zdieľali izolovaný vírus s ďalšími austrálskymi laboratóriami, Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalšími krajinami, aby umožnili vývoj, platnosť a overenie diagnostických testov na COVID-19.

Austrália má to šťastie, že ju podporuje expertná sieť verejných a súkromných patologických laboratórií so schopnosťou a príslušnou akreditáciou na zisťovanie a potvrdzovanie SARS-CoV-2. Schopnosť týchto laboratórií zväčšiť testovacie kapacity bola nevyhnutná pre úspech Austrálie pri vyrovnávaní krivky a predchádzaní katastrofálnej miere infekcie pozorovanej v iných krajinách. Informácie o počte ľudí s COVID-19 a počte úmrtí na túto chorobu sa zhromažďujú v Austrálii a na celom svete. Údaje zverejňuje každý deň austrálske ministerstvo zdravotníctva.

NESPRÁVNA INFORMÁCIA: Masky sú neúčinné a/alebo nebezpečné.

SKUTOČNOSŤ: Keď sa masky používajú s inými preventívnymi opatreniami, ako je správna hygiena, fyzická vzdialenosť jeden od druhého, pobyt doma a testovanie v prípade choroby, tak pomáhajú spomaliť šírenie COVID-19.

Rovnako ako väčšina vírusov dýchacích ciest, aj SARS-CoV-2 (vírus, ktorý spôsobuje COVID-19) sa šíri hlavne kvapôčkami obsahujúcimi vírusy, ktoré sa vytvárajú, keď infikovaná osoba hovorí, kašle alebo kýcha. K rozšíreniu môže dôjsť aj prostredníctvom kontaminovaných povrchov. Masku môže používať osoba s respiračnou vírusovou infekciou, vrátane COVID-19, s príznakmi alebo bez nich, na ochranu ostatných tým, že zníži šírenie infikovaných respiračných kvapôčiek. Masky používajú pracovníci v zdravotníctve na svoju ochranu, keď nie sú schopní udržiavať fyzický odstup od osoby s infekciou dýchacích ciest, vrátane COVID-19.

Nosenie masky je iba jedným krokom k spomaleniu šírenia COVID-19 a nenahrádza iné preventívne opatrenia. Je dôležité pokračovať v správnej hygiene rúk a dýchacích ciest, fyzicky sa dištancovať a zostať doma a podrobiť sa testom, ak sa necítite dobre.

Neexistujú dôkazy o tom, že nosenie masky je nebezpečné alebo že vedie k problémom, ako je nedostatok kyslíka. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nosili masky po dlhé roky bez týchto problémov.

 

Pravidelne navštevujte túto webovú stránku, aby ste boli informovaní o kľúčovom vývoji v reakcii austrálskej vlády na COVID-19.

SBS tiež obsahuje celý rad informácií o COVID-19 vo vašom jazyku. Na preklad vládnych informácií môžete tiež použiť aplikácie pre mobilné telefóny a rozšírené prehliadače. Vyhľadajte si ten, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Ak chcete získať ďalšie informácie v angličtine, navštívte webovú stránku www.australia.gov.au.