Pre jednotlivcov a domácnosti

Žiadne nútené vysťahovania

Štátne a územné vlády pozastavia nútené vysťahovania sa na dobu šiestich mesiacov. Prenajímatelia a nájomcovia by mali prediskutovať možnosti krátkodobého riešenia. Skontrolujte si ďaľšie podrobnosti u svojich príslušných štátnych alebo územných vlád.

Minimálna miera čerpania pre dôchodcov

Minimálna miera čerpania pre penzie založené na účte (account-based pensions) a podobných produktov sa znížila o 50% pre finančné roky 2019-20 and 2020-21, aby sa zmiernili značné straty na finančných trhoch následkom pandémie COVID-19,

Pre ďaľšie informácie navštívte www.ato.gov.au/drawdown.

Platba JobKeeper

Vládna platba JobKeeper bola dočasná dotácia pre podniky výrazne ovplyvnené koronavírusom (COVID-19).

Oprávnení zamestnávatelia, živnostníci a ďalšie subjekty mohli požiadať o príjem platieb JobKeeper za svojich oprávnených zamestnancov. Táto platba bola vyplácaná zamestnávateľovi prostredníctvom ATO každý mesiac pozadu.

Firmy sa mohli zaregistrovať na platbu JobKeeper prostredníctvom ATO webovej stránky Business Portal, v online službách ATO pomocou služby myGov, ak boli živnostníkmi, alebo prostredníctvom registrovaného daňového agenta alebo agenta BAS.

Informácie o platbe JobKeeper nájdete na web stránke www.ato.gov.au/JobKeeper

Najímajúci JobMaker kredit

Najímajúci JobMaker kreditný systém je stimulom pre podniky, aby zamestnávali ešte ďalších mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú vo veku 16–35 rokov.

Oprávnení zamestnávatelia môžu získať prístup k najímajúcemu JobMaker kreditu pre každého oprávneného ďalšieho zamestnanca, ktorého najmú od 7. októbra 2020 do 6. októbra 2021.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke ato.gov.au/jobmakerhiringcredit.

Udržiavanie spravodlivého a bezpečného systému

Dávajte si pozor na podvody, ktorými vás chce niekto oklamať alebo získať od vás osobné informácie.

Podvodníci často predstierajú, že sú z dôveryhodných organizácií ako napríklad z austrálskeho daňového úradu (ATO). Ak si nie ste istí, či je komunikácia z ATO pravá, neodpovedajte. Zavolajte na linku ATO na oznamovanie podvodov na číslo 1800 008 540 alebo navštívte www.ato.gov.au/scams, kde získate ďalšie informácie.

Platby a služby od vlády 

Aj keď ešte nedostávate platbu od Centrelinku, Services Australia vám môže finančne pomôcť. Nemusíte ani zájsť do klientského centra. Môžete použiť naše samoobslužné možnosti. Taktiež máte prístup k sociálnemu pracovníkovi. Ak ste už našim klientom, v našich platbách a službách nastali kvôli koronavírusu (COVID-19) zmeny. Ďaľšie informácie, aj v rozličných jazykoch, nájdete na servicesaustralia.gov.au/covid19.