Pre podniky

Platba zamestnancom - JobKeeper

Platba JobKeeper od vlády bola dočasná dotácia pre podniky, ktoré boli významne ovplyvnené koronavírusom (COVID-19).

Oprávnení zamestnávatelia, živnostníci a iné subjekty mohli požiadať o príjem platieb JobKeeper za svojho oprávneného zamestnanca. Tieto bolo zamestnávateľovi vyplácané každý mesiac pozadu.

Firmy sa mohli prihlásiť na platbu JobKeeper prostredníctvom obchodného portálu ATO - Business Portal, v online službách ATO pomocou služby myGov, ak boli živnostníkmi, alebo prostredníctvom registrovaného daňového agenta alebo agenta BAS.

Informácie platbe JobKeeper nájdete na www.ato.gov.au/JobKeeper.

Zabezpečenie hotovosti na zaplatenie účtov a miezd

Oprávnené podniky a neziskové organizácie (NFP), ktoré zamestnávajú zamestnancov, dostanú čiastky na zvýšenie hotovosti o 20 000 až 100 000 dolárov predložením mesačných a štvrťročných výkazov o činnosti od marca 2020 do septembra 2020.

Viac informácií ohľadne získania hotovosti pre zamestnávateľov:

Učni a stážisti

Vláda podporuje pokračujúci rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily Austrálie a napomáha podnikom k tomu, aby si udržali učňov a stážistov tým, že im poskytnúi 50 percentnú zľavu do výšky $21,000.

Viac informácií o pomoci pre učňov a stážistov:

Úvery a pôžičky

Na to, aby ste mohli počas nasledujúcich mesiacov získať dodatočné pôžičky od zúčastnených veriteľov, vám dopomôže nová schéma záruky pre malých a stredných podnikateľov (Coronavirus SME Guarantee Scheme).

Vláda poskytne záruku 50 percent veriteľom, ktorí poskytnú nezabezpečené pôžičky malým a stredným podnikom na použitie ako pracovný kapitál.

Vláda taktiež poskytne výnimku zo záväzkov na zodpovedné poskytovanie pôžičiek pre veriteľov, ktorí poskytnú úver malým podnikom, ktorí sú už existujúcimi zákazníkmi.

Táto výnimka je na šesť mesiacov a vzťahuje sa na akýkoľvek úver na obchodné účely, vrátane nového úveru, zvýšenia úverového limitu, úverových zmien a reštrukturalizácie úverov.        

Podpora regiónov a sektorov

Vláda rezervovala $1 miliardu na podporu komunít, regiónov a priemyselných zložiek, ktoré boli najviac postihnuté epidémiou koronavírusu. Tieto prostriedky budú k dispozícii počas epidémie a na pomoc pri obnovovaní. Okrem toho vláda pomáha nášmu leteckému priemyslu príspevkom až do výšky $715 miliónov.

Dočasná podpora podnikania prostredníctvom JobMaker

V rámci rozpočtu na roky 2020 - 21 implementuje vláda niekoľko opatrení, ktoré majú podnikom pomôcť, aby sa zotavili z následkov pandémie koronavírusu (COVID-19).

Tieto opatrenia sa týkajú uplatňovania daňových úľav, odpočtov a odpisov majetku v daňovom priznaní. Budú podporovať podniky v čase hospodárskeho dopadu COVID-19 vo finančných rokoch 2020-21 a 2021-22.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

  • Najímajúci JobMaker kredit
  • Dočasné úplné odpisy výdavkov
  • Spätný prenos strát
  • Podpora obchodných investícií – zrýchlené odpisovanie aktív
  • Okamžitý odpis majetku
  • Zvýšenie obratového limitu pre drobných podnikateľov