Víza a hranice

Cestovné obmedzenia

Platí zákaz cestovania, ktorý zabraňuje vstup do Austrálie tým, ktorí nie sú austrálskymi občanmi alebo tuzemci.

Výnimku tvoria priami príbuzní austrálskych občanov alebo tuzemcov vrátane ich manželských a de-facto partnerov, detí a zákonných zástupcov. Po vstupe do Austrálie musia všetci cestujúci zavŕšiť 14-dňovú karanténu.

Informácia pre držiteľov dočasných víz

Držitelia víz, ktorí chcú zotrvať v Austrália po vypršaní ich súčasných víz, musia aplikovať o ďaľšie vízum. Títo musia preskúmať možnosti na nájdenie nových víz, ktoré sa im hodia v ich okolnostiach a skontrolovať, či na ne aplikovať môžu.

Viac informácií ohľadne cestovných obmedzení a víz nájdete na web stránke covid19.homeaffairs.gov.au.