Vzdelanie

Študentom, rodičom a poskytovateľom vzdelávania sa poskytuje mimoriadna podpora, zatiaľ čo sa snažíme spomaliť šírenie COVID-19.