Zdravie

Zdravotné informácie

Ak máte závažné príznaky, ako sú ťažkosti s dýchaním, zavolajte 000 pre naliehavú lekársku pomoc.

Symptómy koronavírusu zahŕňajú:

 • horúčku
 • kašeľ
 • bolesť v krku
 • dýchavičnosť.

Medzi ďalšie príznaky môžu patriť nádcha, bolesti hlavy, bolesti svalov alebo kĺbov, nevoľnosť, hnačka, vracanie, strata čuchu, zmenený pocit chuti, strata chuti do jedla a únava.

Ak ste chorý a myslíte si, že máte koronavírus, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pre viac informácií môžete zavolať na Národnú linku pomoci koronavírusu na 1800 020 080. Ak potrebujete pomoc tlmočníka vo vašom jazyku, prosím, zavolajte na 131 450.

Webová stránka Ministerstva zdravotníctva má k dispozícii množstvo informácií v iných jazykoch okrem angličtiny, ktoré pomáhajú ľuďom zostávať v bezpečí a znižovať riziko pre komunitu.

Ďalšie zdroje v iných jazykoch nájdete na web stránke www.sbs.com.au/language/coronavirus

Testovanie na COVID-19 a liečba

Aj keď nemáte vízum alebo si nie ste istí svojim vízovým statusom, musíte postupovať podľa pokynov verejného zdravia. Ak sa necítite dobre a máte príznaky, bez ohľadu na to, aké mierne, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc a nechať sa otestovať na COVID- 19.

Vyhľadajte najbližšiu respiračnú kliniku COVID-19.

Zostaňte v bezpečí

 • Vždy udržujte dobrú hygienu, umývajte si ruky po dobu 20 sekúnd mydlom a vodou, zakrývajte si ústa pri kašli, nedotýkajte sa očí, nosa a úst.
 • Udržujte spoločenskú vzdialenosť najmenej 1,5 metra, keď ste mimo vášho domova.
 • Vyhnite sa fyzickým pozdravom, ako je podávanie rúk, objatie a bozky.
 • Buďte mimoriadne opatrní pri používaní verejnej dopravy.
 • Vyhnite sa davom a veľkým verejným zhromaždeniam.
 • Buďte dobre informovaní — využívajte iba dôveryhodné oficiálne informácie. Stiahnite si aplikáciu pre mobilný telefón Coronavirus Australia, prihláste sa na odber služby Coronavirus Australia WhatsApp a navštívte stránku www.australia.gov.au pre najčerstvejšie informácie.

COVID-19 Linka podpory pre staršie osoby

COVID-19 Linka podpory starších osôb informuje, podporuje a spája starších Austrálčanov.

Niektorí starší ľudia sú zraniteľní voči COVID-19, ale majú zníženú možnosť pripojenia sa na internet a potrebujú mať pri svojich okolnostiach iné spôsoby prístupu na získanie informácií. Táto linka podpory im tieto informácie a pomoc poskytuje.

Starší Austrálčania, ich rodiny, priatelia a opatrovatelia môžu bezplatne zavolať na 1800 171 866, ak:

 • by sa chceli s niekým porozprávať o obmedzeniach COVID-19 a ako to na nich vplýva
 • pociťujú osamelosť alebo obavy o blízkeho človeka
 • opatrujú niekoho a potrebujú nejaké informácie alebo sa s niekým porozprávať
 • potrebujú pomoc alebo radu o zmene opatrovateľských služieb, ktoré dostávajú
 • potrebujú pomoc pri získaní nových služieb starostlivosti alebo základných potrieb ako je nakupovanie
 • majú obavy o seba, priateľa alebo rodinného príslušníka žijúceho s demenciou
 • by chceli zabezpečiť jednorázovú alebo pravidelnú kontrolu svojej osobnej zdravotnej situácie alebo situácie niekoho iného.

Starší Austrálčania, ich príbuzní, opatrovatelia, priatelia alebo priaznivci môžu volať 1800 171 866 od 8.30 hod do 18.00 hod vo všedné dni na získanie akýchkoľvek potrebných informácií alebo služieb.

Súpisy