Zdravie

Zachráňte životy a pomôžte zabrániť šíreniu coronavírusu v Austrálii

ZOSTAŇTE DOMA

 • Nevychádzajte z domu, keď nemusíte.
 • Vyhýbajte sa vychádzaniu z domu kvôli nepodstatnej aktivite.
 • Nepozývajte rodinu ani priateľov k sebe.
 • Zostaňte doma a vychádzajte iba v prípade, že
  •  idete do práce alebo miesta vzdelávania (ak to nemôžete robiť z domu)
  •  kupujete základné potreby ako potraviny (vráťte sa domov ihneď)
  •  idete si zacvičiť do najbližšieho okolia buď sami alebo iba s jednou osobou
  •  idete na lekársku alebo súcitnú návštevu.
 • Zdravotné služby, supermarkety, banky, benzínové stanice, poštové služby alebo dodávky do domu zostávajú otvorené.

BUĎTE V BEZPEČÍ

 • Vždy praktikujte dobrú hygienu, umývajte si ruky 20 sekúnd s mydlom a vodou, zakryte si ústa pri kašľaní, nedotýkajte sa očí, nosa a úst.
 • Udržujte vzdialenosť od iných najmenej 1,5 metra mimo domu.
 • Vyhýbajte sa fyzickým prejavom pozdravu ako je podanie ruky, objatie a bozk.
 • Používajte dotykovú platiacu kartu miesto hotovosti
 • Cestujte v pokojných časoch a vyhýbajte sa davu ľudí.
 • Buďte dobre informovaní – používajte iba dôveryhodné oficiálne informácie. Stiahnite si aplikáciu Coronavirus Australia na mobilný telefón, prihláste sa na zasielanie informácií zo služby Coronavirus Australia WhatsApp a vyhľadajte web stránku www.australia.gov.au pre najnovšie informácie.

ZOSTAŇTE V SPOJENÍ

 • Kontrolujte rodinu a priateľov telefonicky alebo cez internet.
 • Doručte potaviny a základné potreby starším príbuzným a zraniteľným ľuďom, položte ich pred dvere.
 • Kľúčové dobrovoľné organizácie a charity môžu poskytnúť služby ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.

Zdravotné informácie

Príznaky coronavírusu zahrňujú:

 • horúčku
 • kašľanie
 • bolenie hrdla
 • únavu
 • dýchavičnosť

Ak ste chorí a myslíte si, že môžete mať coronavírus, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pre informácie volajte National Coronavirus Helpline. Ak potrebujete prekladateľa alebo tlmočníka, volajte 131 450.

Ak máte vážne príznaky ako napríklad ťažkosti s dýchaním, volajte 000 pre naliehavú lekársku pomoc.

Web stránka Ministerstva zdravotníctva (Department of Health) má rozsiahle informácie v iných jazykoch na pomoc ľuďom pre ich bezpečnosť a znižovanie nebezpečenstva pre komunitu.